9 ข้อดีของการทำตลาด เฉพาะสาขา (LSM) ในธุรกิจแฟรนไชส์

การทำการตลาด เฉพาะสาขา หรือ Local Store Marketing เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของธุรกิจแฟรนไชส์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการ

จนนำไปสู่การเริ่มทดลองซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าสาขาในพื้นที่ เจ้าของร้านสาขาแฟรนไชส์ไม่เพียงทำหน้าที่บริหารร้านเท่านั้น ยังต้องคิดวิธีการแข่งขันและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อวางแผนรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับเจ้าของแฟรนไชส์ที่อยากรู้ว่า การทำตลาด เฉพาะสาขา ส่งผลดีอย่างต่อธุรกิจแฟรนไชส์ วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบ

1. สร้างการทดลองซื้อครั้งแรกให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ที่ยังไม่เคยมาใช้บริการร้านสาขาแฟรนไชส์ สาขาแฟรนไชส์อาจจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลด แลกแจก แถม เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าใช้บริการในวันเปิดร้านก็ได้

ssxx5689898

2. สร้างการซื้อซ้ำและเพิ่มความถี่ในการซื้อให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่เคยใช้บริการของสาขาแฟรนไชส์ กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการร้านสาขาแฟรนไชส์อาจจะกลับมาซื้อซ้ำหรือใช้บริการอีกครั้ง หากสินค้าและบริการตอบโจทย์พวกเขาได้

3. เพิ่มยอดขายในการสั่งซื้อแต่ละครั้งของลูกค้าที่เคยใช้บริการ และลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ เพราะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจะช่วยดึงดูดให้คนกลุ่มนี้กลับมาซื้อซ้ำและซื้อทีละมากๆ กลังจากทดลองใช้แล้วได้ผลตอบรับดี

cfvfcds56889

4. เป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างสาขากับชุมชน ผ่านการจัดทำป้ายบิลบอร์ด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาขากับชุมชน เมื่อสาขาแฟรนไชส์ในแต่ละพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่า ให้เงินทุนพัฒนาหมู่บ้าน หรือทำกิจกรรม CSR ต่างๆ จะทำให้ชาวบ้านชื่นชอบ

cfcds5698989

6. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสาขาแฟรนไชส์ให้กับชุมชน สาขาที่ทำความดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอยู่บ่อยๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ไม่เอาเปรียบลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ จะมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคนในพื้นที่

7. สร้างการรับรู้ในตรายี่ห้อให้กับชุมชน สาขาแฟรนไชส์ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนจะทำให้ลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆ จดจำแบรนด์และรับรู้ในแบรนด์แฟรนไชส์นั้นๆ ได้ง่าย เหมือนแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อชื่อดัง 7-Eleven เปิดให้บริการใกล้ชุมชน ดึงคนมาใช้บริการทุกวัน ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องใช้บริการร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ทุกวัน เพราะรู้ว่ามีสินค้าอะไรขายบ้าง

sdcfds56659898989

8. สร้างความจงรักภักดีในตรายี่ห้อให้กับชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ที่มีสินค้าและบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆ จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้ใช้บริการและเกิดการซื้อซ้ำ จนลูกค้ารู้สึกจงรักภักดีต่อแบรนด์ ไม่อยากเปลี่ยนไปใช้บริการสาขาแฟรนไชส์อื่นๆ ยกตัวอย่างลูกค้าที่ชอบเติมน้ำมันปั้มปตท.ก็จะใช้บริการประจำ เพราะรู้สึกว่าปั้มปตท.น้ำมันสะอาด ห้องน้ำสะอาด ปั้มมีหลายสาขา อีกทั้งมีร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในปั้มด้วย

9. สาขาแฟรนไชส์สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง หรือมีส่วนร่วมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการแจกของร่วมกับคนในชุมชนให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียง การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ แก่คนในชุมชน หรือการสนับสนุนสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ด้วยการฝึกอบรมอาชีพ รวมถึงการรับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงมาจำหน่ายในร้านสาขา เป็นต้น

dfc568898989

นั่นคือ 9 ข้อดีของการทำตลาดเฉพาะสาขา (LSM) ในธุรกิจแฟรนไชส์


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter


Franchise Tips

  1. สร้างการทดลองซื้อครั้งแรก
  2. สร้างการซื้อซ้ำและเพิ่มความถี่ในการซื้อ
  3. เพิ่มยอดขายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
  4. เป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างสาขากับชุมชน
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาขากับชุมชน
  6. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสาขาแฟรนไชส์ให้กับชุมชน
  7. สร้างการรับรู้ในตรายี่ห้อให้กับชุมชน
  8. สร้างความจงรักภักดีในตรายี่ห้อให้กับชุมชน
  9. สาขาแฟรนไชส์สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง หรือมีส่วนร่วมกับชุมชน

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3dEAQXv

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์