8 ข้อดีของการมีที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของผู้ประกอบการ มีแนวโน้มต้องการใช้บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ มากขึ้น ทั้งในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs

เนื่องจากสถานประกอบการไม่สามารถมีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการครบทุกด้านตามที่ต้องการ เนื่องจากมีทรัพยากร หรือบุคลากรที่จำกัด

นอกจากนี้ การขาดความชำนาญในบางด้านของธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันจากต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งคู่แข่งในขนาดเดียวกัน

จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของที่ปรึกษาธุรกิจ เพราะผู้ประกอบการจำนวนมากต้องมองหาผู้ช่วย เช่น ที่ปรึกษาธุรกิจ มาเติมเต็มสิ่งที่ขาดนั่นเอง

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอ 8 ข้อดีของการมีที่ปรึกษาทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ที่กำลังได้รับความนิยมในการลงทุนในยุคปัจจุบัน

ที่ปรึกษาธุรกิจ คือ ใคร

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ที่ปรึกษาธุรกิจ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูง มีความรู้ทางวิชากร มีประสบการณ์ มีความสามารถ และมีข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจได้

เพราะฉะนั้น การเป็นที่ปรึกษา ไม่ใช่ว่าใครที่ไหนก็เป็นได้ แม้ว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์ หรือปริญญาโทมาก็ตาม เพราะยังไม่มีทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจ การผลิต การขยายธุรกิจ บัญชี การเงิน HR การตลาด IT หรือแม้แต่การสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ สำหรับ SME ที่ต้องการเติบโตรวดเร็ว

ข้อดีของการมีที่ปรึกษาทางธุรกิจ

5

1.เสริมแกร่งให้กับธุรกิจ

ผู้ประกอบการหลายคนมักมองว่า ตัวเองทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จมาแล้ว ทำไมจะต้องไปจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจด้วย แต่อย่าลืมว่าปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องสร้างระบบต่างๆ สร้างทีมงาน เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งและเดินหน้าต่อไปได้

2.ลดความยุ่งยากในการทำธุรกิจ

ความจริงแล้ว ผู้ประกอบการอาจลืมไปว่า ยุคปัจจุบันการทำธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น รูปแบบธุรกิจเดิมต้องมีโรงเรือน โรงงาน ออฟฟิศ แต่ปัจจุบันเพียงแค่มีเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น ก็สามารถทำธุรกิจได้แล้ว

6

3.สร้างธุรกิจให้เป็นมาตรฐานสากล

ขณะเดียวกัน ตัวกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ของราชการ ได้เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ทำให้เกิดการคดโกงหรือฉ้อโกงในธุรกิจ ส่งผลให้รัฐบาลต้องเข้ามาควบคุมดูแลการทำธุรกิจมากขึ้นด้วย อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจมีความต้องการทำธุรกิจของตัวเองให้มีความเป็นสากล

4.แก้ปัญหาระหว่างทางให้ธุรกิจ

ความซับซ้อนของธุรกิจยุคใหม่ ยิ่งเมื่อไหร่ที่ธุรกิจมีการเติบโตยั่งยืนไปถึงจุดหนึ่ง ก็ต้องมีปัจจัยเสี่ยง หรืออุปสรรคต่างๆ เข้ามากระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ทัศนคติ และวิธีการคิดเปลี่ยนตามไปด้วย เมื่อโลกออนไลน์มาแรง ก็ทำให้ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีข้อมูลข่าวสารธุรกิจมากขึ้น

4

5.เปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดทางธุรกิจ

หากผู้ประกอบการเจอความซับซ้อน เจอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เจอสภาพการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงมากขึ้น แต่ผู้ประกอบการยังใช้วิธีคิดแบบเดิมๆ มีวิธีการทำแบบเดิมๆ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแบบเดิมๆ จะช้าหรือเร็วก็ต้องออกจากสนามแข่งขันทางธุรกิจ เพราะไม่สามารถสู้กับคู่แข่งในสนามธุรกิจได้

6.ช่วยธุรกิจให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน

ที่ปรึกษาธุรกิจ เป็นเหมือนการเติมเต็มให้กับผู้ประกอบการ โดยที่ปรึกษาจะเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือธุรกิจให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน วิธีการจะเข้ามาแนะนำว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการทำอยู่นั้น ใช่หรือไม่ใช่ แล้วทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา แล้วหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้ประกอบการ

7

7.ชี้แนะทางเดินที่ถูกต้องให้ธุรกิจ

ธุรกิจที่กำลังจะเริ่มต้น ยิ่งมีความจำเป็นต้องใช้บริการที่ปรึกษา เพราะผู้ประกอบการอาจไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน ยิ่งการมีที่ปรึกษาตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ จะช่วยให้ผู้ประกอบการเดินตามทางได้อย่างถูกต้อง

8.ธุรกิจไม่ต้องลองผิดลองถูก

ผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ซึ่งที่ปรึกษาอาจจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงินลงทุนเริ่มแรก การทำตลาด ช่องทางการทำธุรกิจออนไลน์ วิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสของธุรกิจที่ผู้ประกอบการกำลังจะเริ่มต้น

8

สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ที่กำลังคิดว่าถึงเวลาแล้ว ที่องค์กรของตนเองจะต้องมีที่ปรึกษาธุรกิจ ถือว่าท่านกำลังเปิดตัวเองสู่โลกการค้าได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่เก่งๆ และมีความสามารถเฉพาะด้านมีส่วนทำให้ธุรกิจเติบโตเป็นเท่าตัว หรือขยายฐานลูกค้าส่งผลให้กิจการมีกำไร

โดยไม่ต้องใช้เวลานานมากนัก เนื่องจากบางธุรกิจจำเป็นต้องมีผู้นำทางด้านความคิด เพื่อชี้แนะวิธีการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงได้

สำหรับผู้ประกอบการสนใจใช้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ ลองเข้าทำแบบประเมิน ดังต่อไปนี้

  • แบบประเมิน การสร้างธุรกิจ Franchise goo.gl/dZQDCE
  • แบบฟอร์ม ผู้สนใจเข้าโปรแกรมที่ปรึกษา SMEs goo.gl/B2jDqz

 

ท่านใดสนใจบริการรับปรึกษาแฟรนไชส์แจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise

ๅ

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช