7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์

การซื้อแฟรนไชส์ถือเป็นทางลัดในการทำธุรกิจ ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างแบรนด์ และทำการตลาดให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการ ซื้อมาแล้วมีฐานลูกค้ารองรับแน่นอน

แต่รู้หรือไม่ว่าการที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง จะพิจารณาจาก ปัจจัยที่มีผล ต่อการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์อะไรบ้าง วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอให้ทราบ

1. ตราสินค้า

ปัจจัยที่มีผล

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ สถานภาพ ประสบการณ์ และความสัมพันธ์ ซึ่งการสร้างตราสินค้าให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงกว้าง จะทำให้ตราสินค้ามีฐานลูกค้ารองรับ เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถดึงดูดนักลงทุนซื้อแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น

2. ผลิตภัณฑ์

2

เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีโอกาสเติบโตทางการตลาด ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในวงกว้าง รวมถึงเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดนำเสนอในตลาดมาก่อน แตกต่าง เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ให้คนอยากซื้อแฟรนไชส์เร็วขึ้น

3. การสนับสนุนแฟรนไชส์

3

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทำเลที่ตั้ง การสนับสนุนการขาย การทำตลาด การให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง การวิจัยและการพัฒนา การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ เพื่อจัดสรรวัตถุดิบให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์และการฝึกอบรม ที่จะทำให้ธุรกิจผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จ

4. ความไว้วางใจ

6

ลักษณะของผู้บริโภคที่ให้ความไว้วางใจในเรื่องของสินค้าหรือบริการ วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของเจ้าของแฟรนไชส์ โดยที่เจ้าของแฟรนไชส์มีการศึกษาความต้องการของลูกค้าก่อนนำสินค้ามาลงในร้าน มีการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีจุดเด่นและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการผลิตที่ทันสมัย

5. ความน่าเชื่อถือ

4

พิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง ความชำนาญ ประวัติประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ระบบการจัดการที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ รางวัลการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การได้รับมาตรฐานระดับสากล รวมถึงกิจกรรมที่เจ้าของแฟรนไชส์ทำให้มีความน่าสนใจน่าเชื่อมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นการรับประกันว่าเมื่อผู้ซื้อแฟรนไชส์มาดำเนินธุรกิจแล้ว จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างสะดวก ราบรื่น และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

6. ความผูกพันต่อตราสินค้า

5

ลักษณะของผู้บริโภคที่รู้สึกพึงพอใจต่อธุรกิจแฟรนไชส์ และมีความภูมิใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับตราสินค้ามาเป็นเวลานาน และเกิดการยอมรับในตราสินค้าของแฟรนไชส์

7. ประสบการณ์แฟรนไชส์

7

ความเชี่ยวชาญของเจ้าของแฟรนไชส์ที่เกิดจากเรียนรู้จากการทำธุรกิจแฟรนไชส์เป็นเวลานาน ความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจที่เจ้าของแฟรนไชส์เคยทำมา หรือระยะเวลาที่เคยทำงานมาก่อน รวมถึงการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในประเภทเดียวกัน และสามารถขยายสาขาได้จำนวนมาก

นั่นคือ 7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ของผู้บริโภค


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips

  1. ตราสินค้า
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. การสนับสนุนแฟรนไชส์
  4. ความไว้วางใจ
  5. ความน่าเชื่อถือ
  6. ความผูกพันต่อตราสินค้า
  7. ประสบการณ์แฟรนไชส์

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3oWR14n

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors