7 แนวทางเป็นเศรษฐีตั้งแต่หนุ่มสาว (ฉบับคนอเมริกัน)

หลายคนอาจมีคำถามว่า แนวทางเป็นเศรษฐี จะเป็นได้อย่างไรในเมื่อตัวเราอายุยังน้อย และคนที่อายุยังน้อยจะเป็นเศรษฐีได้อย่างไร คำตอบก็ไม่เรื่องยากหากคุณขยัน เก็บออม จัดการการใช้จ่าย และรู้จักต่อยอดทางเงิน แม้แต่คนที่มีรายได้เพียงเล็กน้อยก็สามารถกลายเป็นเศรษฐีได้

อันที่จริง รายงานความมั่งคั่งทั่วโลกปี 2021 จากสถาบันวิจัย Credit Suisse พบว่าจำนวนเศรษฐีในสหรัฐฯ สูงถึงเกือบ 22 ล้านคน แม้ว่าจะมีเศรษฐีมากกว่า 21,951,000 คนในสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเศรษฐีพันล้าน 56.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 50.8 ล้านคนในปีก่อน ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่เราจะเป็นเศรษฐีได้ตั้งแต่ยังหนุ่มสาว วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีวิธีและแนวทางปฏิบัติมานำเสนอให้ทราบครับ

แนวทางเป็นเศรษฐี

ภาพจาก pixabay.com

1. วางแผนอนาคตทางการเงิน

การวางแผนการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้ก่อน เมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็จำเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆ อย่างเหมาะสม อาจจะเริ่มต้นจากการประเมินฐานะทางการเงิน บันทึกรายรับรายจ่ายประจำ การจัดสรรเงินออม การจัดทำแผนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายอย่างไร หารายได้เพิ่มจากไหน ลงทุนอะไรเพิ่ม เป็นต้น

2. รู้จักออมเงินเพื่อการลงทุน

สมมติว่าคุณทำงานจนถึงอายุ 40 ปี แล้วก็ลาออกจากงาน คุณน่าจะมีเงินเก็บหรือเงินออมอยู่บ้างจากกองทุนต่างๆ ในบริษัทตามที่ตกลงกัน ในขณะที่ยังว่างงานอยู่ ต้องรู้จักนำเงินไปต่อยอดเงิน นำเงินไปทำงาน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมา เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนหุ้น กองทุน ถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงเยอะก็ลงทุนในหุ้น ถ้าอยากได้ความเสี่ยงน้อยผลตอบแทนต่ำก็ลงทุนพันธบัตร/หุ้นกู้ หรือลงทุนในกองทุนรวมถ้าอยากได้ผลตอบแทนตามเกณฑ์

18

ภาพจาก pixabay.com

3. รู้จักการบริหารค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายประจำ ก็คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในแต่ละเดือน เช่น ค่าหอ, ค่าน้ำ ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร, ค่าผ่อนรถ, ค่าผ่อนบ้าน ซึ่งโดยทั่วไปเราควรบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 60% ของรายได้ เช่น หากเราได้เงินเดือน 15,000 บาท ก็แบ่งบริหารเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 9,000 บาท ซึ่งต้องพยายามบริหารค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ที่สำคัญอย่าใช้เงินเกินความจำเป็น อย่าใช้เงินมากกว่ารายได้ที่ตัวเองได้รับในแต่ละเดือนก็เพียงพอ

4. เพิ่มช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

หากอยากเป็นเศรษฐีเร็วขึ้นต้องหารายได้มากขึ้นจากรายได้หลักที่ทำอยู่ หากทำงานประจำก็ต้องทำงานล่วงเวลา หรือทำโอที รวมไปถึงหารายได้เสริมจากทักษะหรือประสบการณ์ที่มีอยู่ เช่น สอนพิเศษ ทำอาหารกล่องขาย เป็นต้น แต่ถ้าเป็นอาชีพขายของ เปิดร้านค้า อาจเพิ่มช่องทางการขายรูปแบบออนไลน์ รวมไปถึงการมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าของคุณ

17

ภาพจาก pixabay.com

5. วางแผนเกษียณก่อนกำหนด

ไม่ใช่ทุกคนที่อยากเกษียณก่อนกำหนด บางคนต้องเกษียณก่อนกำหนด‌โดยภาวะจำยอม จากการสำรวจในสหรัฐ ปี 1997 พบว่า 44 % ของผู้ที่‌เกษียณอายุ ณ ขณะนั้นจำเป็นต้องเกษียณก่อนกำหนดด้วยเหตุผล บริษัทปิดกิจการ ลดขนาด สุขภาพไม่ดี เช่น บางบริษัทมีโครงการให้พนักงานสมัครใจเพื่อเกษียณอายุก่อนกำหนด ซึ่งกรณีแบบนี้บริษัทจะเงินกองทุนต่างๆ หรือเงินชดเชยให้อาจจะ 6 เดือน หรือ 10 เดือน หรือเงินก้อนจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนสร้างความมั่งคั่ง

6. บริหารเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน

กรณีนี้คนไทยส่วนใหญ่มักจะลืมข้อนี้ แต่การวางแผนการเงินสร้างความมั่งคั่งที่ดี ต้องมีการเผื่อเงินสำรองฉุกเฉินด้วย เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่คาดฝัน เช่น กรณีว่างงานหรือตกงาน อย่างปัจจุบันนี้ วิกฤติเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ค่าครองชีพสูง การระบาดโควิด-19 ฯลฯ นั่นคือ สิ่งที่ไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้น อาจทำให้เราเกิดปัญหาขึ้นได้ โดยทั่วไปควรจะมีการกันเงินในส่วนนี้ไว้ที่ประมาณ 10% ของรายได้ เช่น หากเราได้เงินเดือน 15,000 บาท ก็แบ่งเก็บไว้ยามฉุกเฉิน 1,500 บาทต่อเดือน

16

ภาพจาก pixabay.com

7. ทำงานกับที่ปรึกษาทางการเงิน

หากคุณต้องการเกษียณอายุก่อนกำหนด บางครั้งอาจจะต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินช่วยในเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การลงทุน เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการเกษียณอายุได้ นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินจะสามารถช่วยให้คุณทราบว่า ต้องใช้เงินลงทุนมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่สำคัญการมีที่ปรึกษาทางการเงินจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า เงินที่ยังคงเหลือหลังออกจากงาน จะมีอะไรบ้าง เช่น เงินปันผล กองทุน ประกันสังคม เงินบำนาญ ฯลฯ

นั่นคือ แนวทางการเป็นเศรษฐีตั้งแต่วัยหนุ่มสาวของคนอเมริกัน ซึ่งคนไทยสามารถนำมาปรับใช้ได้ หากมีความใฝ่ฝันอยากเป็นเศรษฐีก่อนถึงวัยเกษียณอายุ 60 ปี ซึ่งจริงๆ แล้วหลักการส่วนใหญ่ คือ การวางแผนและการจัดการด้านการเงิน รู้เก็บ รู้ออม รู้ลงทุน นั่นเอง


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ข้อมูลจาก https://bit.ly/3a6u7n7

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3sNGYRS

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์