7 วิธีสร้างรายได้ด้วยที่ดิน แบบไม่ต้องลงทุน!

โบราณกล่าวว่าคนรวยถ้าไม่มีเงินก็ต้องมีที่ดิน หมายความว่าที่ดินสามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินทุนได้ตลอดเวลา นักธุรกิจบางคนเก็งกำไรกับการขายที่ดินด้วยการซื้อที่ดินในราคาที่ถูกแต่เอามาขายต่อในราคาที่แพงขึ้น ที่ดินจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเก็บไว้นานราคาก็ยิ่งดี อีกทั้งเป็นสินทรัพย์ที่ภาระและค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการมีน้อยมาก

ทั้งนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มองว่าการลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินหากเรามีความรู้ความเข้าใจมากพอ นี่คือธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับเราอย่างมหาศาล โดยส่วนใหญ่สิ่งที่ได้คือค่านายหน้าหรือการได้เปอร์เซ็นต์จากการขาย ในที่นี้เราจะลองมาดูกันว่ามีวิธีการสร้างรายได้จากที่ดินแบบไหนบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมาก

1.หาที่ดินให้กับนายทุนที่ต้องการ

7 วิธีสร้างรายได้ด้วยที่ดิน

ภาพจาก https://goo.gl/YYegfN

ภาษาคนเดินที่ดินเรียกว่าการชี้ช่อง หมายถึงการรับอาสาหาที่ดินตามความต้องการของนักลงทุนทั้งหลาย อาจเป็นได้ทั้งพื้นที่เปล่าที่เจ้าของอยากขายหรือพื้นที่ที่นายทุนมีความต้องการมาก ซึ่งหลังจากเราหาที่ดินในลักษณะดังกล่าวได้หน้าที่ต่อมาคือการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเช่นพื้นที่นี้มีทางเข้าออกอย่างไร มีพื้นที่เท่าไหร่ ใครเป็นเจ้าของ อยู่ในพื้นที่ซื้อขายและปลูกสร้างอะไรได้บ้าง ราคาโดยประมาณเท่าไหร่ เป็นต้น ในอเมริกาผู้ที่ทำหน้าที่ชี้ช่องนี้จะมีรายได้จากการคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 500-1,000 ดอลลาร์ในแต่ละเคส

2.ซื้อขายโดยใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย

62

ภาพจาก https://goo.gl/4YsQob

เป็นการทำกำไรจากที่ดินที่มีการกำหนดไว้ว่าสามารถนำที่ดินเปล่ามาขอสินเชื่อเพื่อปลูกที่อยู่อาศัยได้ ซึ่งจะทำให้ได้ดอกเบี้ยต่ำและระยะเวลาในการกู้นานขึ้น แต่ส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิเอาพื้นที่นี้มาลดหย่อนภาษีได้จนกว่าจะมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จจึงจะนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนี้มาขอลดหย่อนภาษีได้

3.แบ่งขายที่ดิน

63

ภาพจาก https://goo.gl/7oytZk

เป็นแนวทางการลงทุนของนักธุรกิจอีกรูปแบบที่มักจะหาซื้อที่ดินแปลงใหญ่ในราคาที่ไม่สูงมาก และเมื่อได้ที่ดินเหล่านี้มาก็จะทำการซอยเป็นล็อคๆ ในเนื้อที่เท่าๆกัน แล้วแบ่งขายเป็นล็อคๆ ที่จะทำให้ราคาโดยเฉลี่ยนนั้นสูงขึ้น ถ้าสามารถขายที่ดินได้ทุกล็อคเฉลี่ยนแล้วจะมีกำไรจำนวนมาก

4.รวมที่ดินแปลงเล็กเป็นผืนใหญ่

64

ภาพจาก https://goo.gl/R8amdv

ลักษณะจะตรงกันข้ามกับการแบ่งขายที่ดิน กลยุทธ์แบบนี้เรียกว่า รวมแปลงเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยจะเป็นการรวมที่ดินแปลงเล็กตั้งแต่สองแปลงขึ้นไปให้เป็นแปลงเดียวที่ใหญ่ขึ้น หรือมีเจ้าของเป็นคนเดียวกัน วัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ผู้ลงทุนสามารถตั้งราคาขายในเรทที่สูงขึ้นได้เพราะความน่าสนใจของพื้นที่มีมากขึ้น แต่การทำในลักษณะนี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของที่คนเดิมว่าอยากจะขายพื้นที่เหล่านี้ให้เรามารวมแปลงได้หรือเปล่า

5.เป็นหุ้นส่วนแบ่งผลประโยชน์กับเจ้าของที่ดิน

66

ภาพจาก https://goo.gl/TQ3cBV

กลยุทธ์แบบนี้จะอยู่ในลักษณะการเข้าไปเจรจากับเจ้าของที่ดินที่ปล่อยทิ้งว่างอยู่ เพื่อขอเข้ามาทำประโยชน์บนที่ดินบนเงื่อนไขการแบ่งผลประโยชน์กันระหว่างผู้ทำประโยชน์กับเจ้าของที่ดิน ตัวอย่างเช่น นำมาทำเป็นที่จอดรถ เต็นท์ขายรถ โกดังเก็บของ สนามเด็กเล็ก ปลูกพืชผล ตลาดหรือสถานที่จัดงานต่างๆ

6.การทำตลาดนัดบนที่ดินว่างเปล่า

67

ปัจจุบันก็มีการลงทุนในลักษณะนี้มากขึ้นตามการกระจายตัวของเมืองที่มากขึ้น และการเอาที่ดินเปล่ามาทำให้เกิดตลาดถือเป็นการป้องการความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่เราสามารถได้ลองทำธุรกิจบนพื้นที่นั้นๆเพื่อดูความเป็นไปได้ถึงการพัฒนาให้เป็นที่ดินที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

7.เล่นแชร์ที่ดิน

68

ภาพจาก https://goo.gl/fvTtC1

เริ่มด้วยการรวมกลุ่มกันนำเงินไปวางมัดจำที่ดินไว้ โดยแบ่งสัดส่วนการจ่ายเงินค่ามัดจำออกเป็นส่วนๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเงินค่ามัดจำมักจะอยู่ในระหว่างร้อยละ 10-30 ของมูลค่าที่ดิน และกำหนดระยะเวลาโอนไว้ ซึ่งอาจเป็น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีแล้วแต่จะตกลงกัน จากนั้นบรรดาหุ้นส่วนทุกคนจะช่วยกันวิ่งขายที่ดินแปลงนี้ให้ได้ในราคาที่สูงที่สุด เมื่อหาลูกค้าได้ก็จะขายใบสัญญาจะซื้อจะขายต่อไป โดยผู้ซื้อกลุ่มแรกมีเทคนิคการสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อกลุ่มใหม่ ด้วยการยังคงถือหุ้นส่วนในเงินมัดจำจำนวนนั้นอยู่ส่วนหนึ่งด้วย

ซึ่งในขั้นตอนการขายไปครั้งที่หนึ่งนี้จะทำให้ผู้ซื้อกลุ่มแรกได้เงินที่วางมัดจำตอนแรกคืนจนหมด สำหรับส่วนที่ถือหุ้นครั้งที่สองนี้เท่ากับได้มาเปล่า หลังจากนั้นผู้ซื้อกลุ่มใหม่ก็จะดำเนินการวิ่งขายที่ดินให้ได้ราคาสูงขึ้นในลักษณะเช่นนี้เป็นวัฏจักรfต่อเนื่องกันไป ยังผลให้ราคาที่ดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตามการลงทุนในที่ดินใดๆก็ตามสิ่งสำคัญคือการศึกษาข้อมูลของพื้นที่นั้นๆให้ละเอียด ดูความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งนี้นักธุรกิจที่ดินต้องรู้จักการประเมินเพื่ออนาคตและควรมีแหล่งเงินทุนของตัวเองอยู่ด้วยจะช่วยทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น


SMEs Tips

  1. หาที่ดินให้กับนายทุนที่ต้องการ
  2. ซื้อขายโดยใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
  3. แบ่งขายที่ดิน
  4. รวมที่ดินแปลงเล็กเป็นผืนใหญ่
  5. เป็นหุ้นส่วนแบ่งผลประโยชน์กับเจ้าของที่ดิน
  6. การทำตลาดนัดบนที่ดินว่างเปล่า
  7. เล่นแชร์ที่ดิน

สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจเรามีรวบรวมบทความมากมาย ติดตามได้ที่ goo.gl/Io5k2S

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2ZXzkWj

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด