5 ธุรกิจ น่าลงทุน ในต่างจังหวัด

การลงทุนทำธุรกิจ อาจเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคน เพราะนอกจากจะได้ทำในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ มีความถนัด และมีรายได้ดีแล้ว ยังถือว่าเป็นอาชีพที่ให้อิสรภาพแก่ชีวิตพอสมควร แต่คงเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าการลงทุนทำธุรกิจในกรุงเทพนั้นเป็นเรื่องที่ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง ทั้งยังต้องแข่งขันกับผู้ที่ลงทุนทำธุรกิจคล้าย ๆ กันอีกมากมาย

หลายท่านจึงหันมาสนใจที่จะลงทุนทำธุรกิจในต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนทำธุรกิจ ในต่างจังหวัด ก็ยังมีทางเลือกที่ต้องตัดสินใจอีกมากมายจนอาจทำให้เกิดความลังเล สำหรับวันนี้สาระที่น่าสนใจจึงขอนำเสนอโดยเป็นการแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ 5 ธุรกิจน่าลงทุนในต่างจังหวัด ส่วนจะมีธุรกิจใดบ้าง และจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้น ขอเชิญติดตามรับชมกันเลยครับ

 1. ธุรกิจรีสอร์ทโฮมสเตย์

ในต่างจังหวัด

เมื่อพูดถึงธุรกิจน่าลงทุนในต่างจังหวัด แน่นอนว่าสิ่งแรกที่หลายท่านนึกถึงคงไม่พ้นไปจากธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างการให้บริการที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือแม้แต่โรงแรม ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวแนววัฒนธรรมกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก

โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวในต่างจังหวัดที่มีความเงียบสงบและมีเสน่ห์เฉพาะในแบบของตัวเองก็ยิ่งเป็นที่ต้องการสำหรับคนเมืองเพื่อที่จะปลีกตัวเองออกจากความวุ่นวายในช่วงวันหยุด อย่างไรก็ตามธุรกิจประเภทนี้ย่อมจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง

ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาที่ดิน หรือแม้แต่ผู้รับเหมาในการปลูกสร้าง ดังนั้น ผู้ที่มีความสนใจจึงควรพิจารณาถึงความคุ้มได้คุ้มเสียอย่างรอบคอบ และหากไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ควรจะมีที่ปรึกษาที่ดี

2. ธุรกิจผลิตสินค้าจำพวกอาหาร

q17

เนื่องจากในต่างจังหวัดแต่ละแห่งล้วนมีทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาดัดแปลงหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้ ธุรกิจการผลิตสินค้าจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพราะสามารถหาช่องทางในการจัดจำหน่ายได้ง่าย

ทั้งนี้ การเลือกที่จะไปตั้งโรงงานในต่างจังหวัดก็ควรจะจะเลือกพื้นที่ซึ่งมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบมารองรับต่อความต้องการในการผลิตด้วย เช่น การตั้งโรงงานผลิตผลในจังหวัดที่อุดมไปด้วยสวนผลไม้ การตั้งโรงงานผลิตขนมหรืออาหารที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในพื้นที่ซึ่งมีการทำนา เป็นต้น

เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งแล้วยังช่วยให้สามารถรับซื้อวัตถุดิบที่สดใหม่ได้คุณภาพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดจากแหล่งผลิตโดยตรง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ในฐานะที่เป็นผลผลิตจากแหล่งต้นกำเนิดหรือเป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของวัตถุดิบอีกด้วย

3. ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา

q14

ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา เป็นอีกหนึ่งธุรกิจม้ามืดที่กำลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในต่างจังหวัด เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนเองหรือแม้แต่ผู้ปกครองต่างก็เห็นความสำคัญของการศึกษามากยิ่งขึ้น จึงพยายามส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามโรงเรียนกวดวิชาในทุกระดับชั้น

เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาในอนาคต แต่เนื่องจากในต่างจังหวัดยังมีบุคลากรทางด้านการศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งการเดินทางเข้ามาเรียนกวดวิชาในตัวเมืองหรือกรุงเทพก็ทั้งมีความยากลำบากและไม่คุ้มค่า ส่งผลให้ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาที่เปิดขึ้นใหม่ในต่างจังหวัดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

เพราะเป็นทางเลือกที่สร้างความสะดวกสบายให้กับทั้งตัวผู้เรียนและผู้ปกครอง โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไกลอีกต่อไป จึงนับว่าเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบทำงานในด้านดังกล่าวอยู่แล้ว

4. ธุรกิจด้านการเกษตร

q19

ลำดับถัดมาได้แก่ธุรกิจทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ธุรกิจนี้เป็นที่นิยมอยู่แล้วในต่างจังหวัดเนื่องจากพื้นที่ในแต่ละแห่งล้วนมีปัจจัยที่เอื้ออำนวยอย่างเหมาะสม จึงนับเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนอย่างมาก

แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากในแต่ละพื้นที่ล้วนมีผู้ที่ประกอบธุรกิจเหล่านั้นอยู่แล้ว ผู้ที่มีความสนใจจึงควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าการเข้าไปทำธุรกิจของท่านจะสามารถแข่งขันกับผู้เล่นรายเดิมที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วได้หรือไม่

และจะทำอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจของท่านมีความแตกต่างจนโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ เช่น อาจจะต้องนำความรู้ความเข้าใจหรือองค์ความรู้เฉพาะทางไปใช้เพื่อสร้างจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบทางธุรกิจ และจะต้องมั่นใจว่าท่านมีความชื่นชอบและความถนัดในด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง

5. ธุรกิจร้านอาหาร

q16

สำหรับธุรกิจน่าลงทุนในต่างจังหวัดประการสุดท้ายได้แก่ธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งโดยมากมักจะกำหนดกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มีกำลังจ่ายค่อนข้างสูง โดยรูปแบบของร้านอาหารอาจออกแบบได้ตามความต้องการและต้นทุนที่มีอยู่

เช่น เปิดเป็นภัตตาคารอาหารขนาดย่อม เรือนแพ ร้านอาหารบนเรือ หรือแม้แต่ร้านอาหารที่มีบรรยากาศแบบพื้นบ้าน แต่จัดแต่งให้มีความทันสมัย มีรสนิยม และสะอาดสะอ้านเพื่อเป็นจุดดึงดูดลูกค้า นอกจากนี้การจ้างแรงงานที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นก็ยังนับเป็นการสร้างอาชีพและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอีกด้วย จึงนับว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

หลังจากที่ได้รับชม 5 ธุรกิจน่าลงทุนในต่างจังหวัดกันไปแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ และช่วยให้ท่านทั้งหลายเริ่มมีความคิดหรือแนวทางในการลงทุนที่ชัดเจนขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย สุดท้ายนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการลงมือทำตามสิ่งที่ตนเองใฝ่ฝัน และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จตามความตั้งใจครับ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : [ moneyhub.in.th ]

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.freepik.com

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต