5 กลยุทธ์พลิกวิกฤตแฟรนไชส์จากโควิด

วิกฤตเศรษฐกิจและโควิด-19 ถือเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่การปิดกิจการ ฟ้องล้มละลาย ปิดให้บริการชั่วคราว ปลดพนักงาน เปลี่ยนบริการจากนั่งในร้านเป็นซื้อกลับบ้านและเดลิเวอรี่

ซึ่งหลายคนอาจมองว่ากว่าจะธุรกิจแฟรนไชส์จะกลับมาได้รับความนิยมต้องรอให้โควิด-19 คลี่คลาย แต่ www.ThaiSMEsCenter.com เชื่อว่าธุรกิจแฟรนไชส์จะฟื้นคืนกลับมาได้อีกครั้งและเร็วกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติกับ 5 กลยุทธ์พลิก วิกฤตแฟรนไชส์จากโควิด ดังต่อไปนี้

1. สินค้าและบริการมีคุณภาพมาตรฐาน

5 กลยุทธ์พลิก

ภาพจาก bit.ly/30mM6y5

ธุรกิจแฟรนไชส์หลังจากนี้จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคเกิดความมั่นไปแล้ว ก็จะนำไปสู่การใช้บริการจำนวนมากขึ้น

ตรงนี้จะช่วยทำให้กลุ่มลูกค้าที่อยากจะซื้อแฟรนไชส์หันมาสนใจ และอยากซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มากยิ่งขึ้น เพราะเขามองว่าซื้อไปแล้วมีตลาดรองรับอยู่แล้ว ดังนั้น กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน ต้องสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2. สะดวกสบาย รวดเร็ว ราคากันเอง

24

ภาพจาก bit.ly/2HIvDxI

ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละประเภทมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก อาหาร เครื่องดื่ม การศึกษา บริการ ฯลฯ ทุกธุรกิจล้วนแต่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพฤติกรรมผู้บริโภค ชอบใช้ชีวิตแบบสะดวกสบาย สินค้าราคาเป็นกันเอง แต่บริการที่เป็นเลิศและรวดเร็ว มีคุณภาพ ถือเป็นนวัตกรรมที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ต้องพัฒนาตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

3. สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

23

ภาพจาก bit.ly/3jhGX1I

เจ้าของแฟรนไชส์ต้องพยายามสร้างธุรกิจให้แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อตอบโจทย์ Modern Lifestyle ให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการใช้บริการ ตอบสนอง Trend ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาธุรกิจและบริการ รวมไปถึงช่องทางการขายใหม่ๆ เช่น เดลิเวอรี่ รวมถึงออนไลน์

กรณีร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้พัฒนานวัตกรรมนำกลยุทธ์ One Stop Service มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เหมาะกับ Lifestyle ที่เปลี่ยนไปของลูกค้า มาที่เดียวต้องได้รับสินค้าและบริการที่ครอบคลุม ช่วยตอบโจทย์ แก้ปัญหาให้การดำเนินชีวิตของผู้บริโภคได้ทั่วถึงมากขึ้นทั้งลูกค้าเก่า และสามารถดึงลูกค้าใหม่ ลูกค้าของคู่แข่งเข้ามาสู่ร้านมากขึ้น

4. สร้างเอกลักษณ์เป็นจุดเด่น จุดขาย

22

ภาพจาก bit.ly/36hROF0

ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยหลายประเภท มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นจุดขายอยู่แล้ว โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและบริการที่ผู้บริโภคชาวต่างชาติให้ความสนใจ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ต้องรู้จักสร้างเอกลักษณ์ที่มีอยู่ให้โดดเด่นและเป็นจุดขาย มีการตกแต่งร้าน การสร้างร้านต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ระบบการจัดการร้านเป็นเลิศ ตรงนี้เสมือนเป็นการสร้างแนวคิดธุรกิจให้ออกมาเป็นรูปร่าง ที่จะทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้เห็นภาพร้านหรือภาพธุรกิจแฟรนไชส์ที่ชัดเจน

ขณะที่ตราสินค้าก็ต้องวางความชัดเจนให้เห็น เพราะเป็นการสร้างจุดแข็งและบ่งบอกตัวตนของธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่แค่โลโก้เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงคุณภาพสินค้าและบริการ รูปแบบการให้บริการของพนักงาน บรรยากาศ การตกแต่งร้าน การแต่งกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ อันนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณด้วย

5. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

21

ภาพจาก bit.ly/33cZ6rU

การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์เหมือนกับการทำธุรกิจทั่วๆ ไป เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ต้องนำแนวคิดด้านพัฒนาองค์กรเข้ามาเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน ปรับปรุงกระบวนการจัดการภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินควบคู่ไปพร้อมๆ กันกับการรักษาสถานภาพทางธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

กรณีของ 7-Eleven เป็นแฟรนไชส์ค้าปลีกที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนมาต่อเนื่อง เพราะเป็นพลังสำคัญช่วยให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีการเรียนรู้ ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อต้องการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ หากผู้ประกอบการแฟรนไชส์รู้จักเรียนรู้ความผิดพลาด เข้าใจตลาด เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค สร้างเอกลักษณ์จุดเด่น จุดขาย วางตำแหน่งสินค้าของตัวเองให้ชัดเจน แล้วคุณจะฟื้นคืนกลับมาได้อย่างรวดเร็ว


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips

  1. สินค้าและบริการมีคุณภาพมาตรฐาน
  2. สะดวกสบาย รวดเร็ว ราคากันเอง
  3. สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
  4. สร้างเอกลักษณ์เป็นจุดเด่น จุดขาย
  5. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงจาก https://bit.ly/34e5VbN

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช