4 เทรนด์บรรจุภัณฑ์โดนใจผู้บริโภค

4 เทรนด์บรรจุภัณฑ์โดนใจผู้บริโภค ยุคปัจจุบัน “นวัตกรรม” มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของทำธุรกิจ ที่จะต้องสร้างนวัตกรรมสินค้าให้โดนใจผู้บริโภค จึงทำให้บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ข้างนอก ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ห่อหุ้มสินค้า เพื่อสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย แต่บรรจุภัณฑ์จะต้องช่วยรักษาคุณภาพสินค้าให้มีความสดใหม่ สวยงามและถูกสุขลักษณะอนามัย มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานสำหรับบุคคลในทุกวัย และจะต้องคำนึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะมาบอกผู้ประกอบการว่า เทรนด์บรรจุภัณฑ์แบบไหนต่อจากนี้ โดนใจผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเอาไปเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภคครับ

1.บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อทุกคน

4 เทรนด์บรรจุภัณฑ์โดนใจ

ภาพจาก https://goo.gl/dd9f64

หลายประเทศทั่วโลกโลกรวมถึงประเทศไทย กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น บรรจุภัณฑ์จึงจะต้องออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย โดยที่ยึดความสะดวกสบายของผู้สูงอายุเป็นหลัก
การออกแบบจะเน้นหลัก 9 ข้อ คือ เข้าใจได้ง่าย รับรู้ง่าย ถือง่าย ใช้แรงน้อยในการเปิด หยิบง่าย เก็บง่าย ศึกษาสมบัติง่าย ทิ้งง่าย และมีความปลอดภัยในการใช้งาน สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในวัยทำงานนั้น ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบก็จะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นแบบที่พกพาได้สะดวกมีน้ำหนักเบา เดินไปรับประทานไปได้ (On-the-go package)

2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์

โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บของอาหารด้วยกรรมวิธีต่างๆ หรือการทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้ออาหาร เพื่อมาบริโภคว่าสะอาดและปลอดภัย (Food safety) นวัตกรรมในด้านนี้ ถือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของเทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้ได้แก่

187

ภาพจาก https://goo.gl/Go4wvB

บรรจุภัณฑ์ฉลาด (Intelligent packaging) เช่น การนำฉลาก RFID มาใช้เพื่อให้สามารถป้อนข้อมูลตั้งแต่ที่มาต่างๆ ของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต แหล่งที่ผลิต วันเดือนปี อายุการเก็บรักษา หรือข้อมูลโภชนาอื่นๆ
การนำฉลากที่สามารถบอกถึงความสดของอาหารที่บรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ฉลากเปลี่ยนสี ที่จะมีการตรวจสอบแบบตลอดเวลา (Real-time indicator sensor) ถ้าหากอาหารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเช่น
มีการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของเชื้อโรคภายในอาหารนั้น ฉลากก็จะมีการเปลี่ยนสีไปจากเดิม เช่น จากสีเหลืองไปเป็นสีน้ำเงิน ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารที่ซื้อไปมีความปลอดภัยที่จะนำไปบริโภคได้

บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (Active Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการใส่วัสดุที่จะสามารถลดจำนวน หรือต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย หรือใส่สารดูดความชื้นหรือดูดก๊าซชนิดต่างๆ ที่ส่งผลให้ผลไม้หรืออาหารเน่าเสียได้เร็วขึ้น เป็นต้น
ถ้าหากว่ามีตัวช่วยเหล่านี้อยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ก็จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าอาหารนั้น ปลอดภัยมีอายุการเก็บที่นาน โดยที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรียมาทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หรือ คุณภาพของอาหารไม่ด้อยลงไปจากเดิม

188

ภาพจาก https://goo.gl/KHT4G9 

บรรจุภัณฑ์สมาร์ท (Smart Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่มีความสามารถในการควบคุมสมบัติของวัสดุนั้นๆ ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเสื่อมสภาพไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม หรือจากการใช้งาน เช่น self-healing polymer materials เป็นวัสดุที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากที่ถูกทำให้เสียรูปไป

โดยจะมีสารที่จะเป็นตัวช่วยรักษา (Healing agent) ที่จะทำให้วัสดุสามารถกลับคือสู่สภาพเดิมได้ ก็จะทำให้บรรจุภัณฑ์นั้น สามารถทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือปนเปื้อนจากเชื้อโรคภายนอกได้
อีกทั้งยังมี self-cleaning polymer materials เป็นวัสดุสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ โดยการทำให้ผิวหน้าของวัสดุนั้นไม่รับน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ไม่ให้ติดอยู่ที่ผิวหน้าของวัสดุนั้นๆ

3. บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

189

ภาพจาก https://goo.gl/ThjUsR

แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ในอนาคต จะต้องเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะพยายามเลือกใช้วัสดุให้บางลงหรือมีน้ำหนักน้อยลง แต่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้มีสมบัติในการเก็บรักษาดีเท่าเดิม หรือไม่ก็จะใช้วัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้

4. บรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร

โค้ก

ภาพจาก https://goo.gl/pHtAyq

ได้แก่ Personalized packaging หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นส่วนตัว เช่น การพิมพ์ชื่อของตัวเอง หรือบุคคลที่เราต้องการระบุชื่อลงบนเครื่องดื่มโค้กกระป๋อง ซองมันฝรั่งเลย์ที่มีแคมเปญให้สามารถออกแบบซองด้วยตัวเอง การผลิตบรรจุภัณฑ์แบบนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการผลิตในระยะยาว แต่สามารถใช้เป็นตัวกระตุ้นยอดขายได้ในโอกาสต่างๆ ได้

สรุปก็คือ แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น คือ ผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ มีแนวโน้มที่จะใช้แนวคิดเลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุด โดยนำหลักการของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์ และพยายามลดการใช้สารเคมีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ http://www.thaifranchisecenter.com/home.php
เลือกแฟรนไชส์ไปทำธุรกิจ http://www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php


SMEs Tip

  1. บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อทุกคน
  2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์
  3. บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  4. บรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์