เปิดวิธี นำสินค้าเข้าไปขายใน 7-Eleven สำหรับเจ้าของ SMEs ที่ต้องการเติบโตก้าวกระโดด! นับหมื่นสาขา

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของประชาชนคนไทยไปแล้ว นับหมื่นสาขา ด้วยจำนวนสาขากว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากญี่ปุ่น จึงทำให้ผู้ประกอบการ SME จำนวนมาก

มีความฝันอยาก นำสินค้าเข้าไปขายใน 7-Eleven เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่าย แต่รู้หรือไม่ว่าการที่จะนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่มีนับหมื่นสาขาทั่วประเทศนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการ SME ที่มีความใฝ่ฝันอยากนำสินค้าของตัวเองเข้าไปวางขายในร้าน 7-Eleven จะต้องรู้ครับ

รูปแบบการนำสินค้าเข้าไปขายใน 7-Eleven

  1. ทีมงานของ 7-Eleven ออกไปตระเวนหาสินค้าทั่วประเทศ เน้นตรงตามความต้องการของลูกค้า
  2. เจ้าของธุรกิจ SME เป็นผู้นำเสนอสินค้าไปยัง 7-Eleven

1.เตรียมสินค้าและลงทะเบียนนำเสนอข้อมูลรายละเอียดสินค้า

นำสินค้าเข้าไปขายใน 7-Eleven

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7

สำหรับผู้ประกอบการ SME เมื่อเตรียมสินค้าพร้อมที่จะนำเสนอกับทาง 7-Eleven แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การลงทะเบียนเพื่อนำข้อมูลต่างๆ ของสินค้าไปกรอกให้ครบถ้วนในเว็บไซต์ https://www.sme-sustainable.com/cpall/

การตรวจสอบเบื้องต้นของทางบริษัท จะดูจากความน่าสนใจของสินค้าเป็นหลัก สินค้าที่นำเสนอตรงกับความต้องการของตลาดหรือสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือไม่ ถ้าเป็นสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและเป็นเทรนด์ของตลาดในขณะนั้น ยิ่งมีโอกาสที่สินค้าจะขายดีหรือได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

ที่สำคัญสินค้าจะต้องผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานของสินค้า มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร หรือ (เลข อย.), GMP, เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ มอก. รวมถึงสินค้าจะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของบริษัท จากนั้นจึงจะมีการสรุปว่าสินค้าที่นำเสนอผ่านการพิจารณาความเห็นชอบในรอบแรกหรือไม่

2.เจ้าหน้าที่นัดผู้ประกอบการนำเสนอข้อมูลสินค้าแก่เจ้าหน้าที่บริษัท

13

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7

หากผ่านการพิจารณาดังกล่าวแล้ว ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการนัดหมายผู้ประกอบการ SME มานำเสนอรายละเอียดของสินค้า ตลอดจนแผนการตลาดสนับสนุนสินค้าที่จะนำเสนอขายใน 7-Eleven

3.เจ้าหน้าที่นำเสนอข้อมูลสินค้าแก่คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า

12

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดทำข้อมูลและนำเสนอแก่คณะกรรมการคัดเลือกสินค้าของบริษัทฯ เพื่อร่วมพิจารณาตามหลักเกณฑ์สำคัญๆ อาทิ แนวโน้มและทิศทางของการตลาด กลุ่มลูกค้า รวมถึงโอกาสเติบโตในอนาคต

4.เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและโรงงานการผลิต

11

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและโรงงานการผลิต รวมถึงกระบวนการผลิตต่างๆ จะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย มีความปลอดภัยและถูกหลักอาชีวอนามัย ตลอดจนคำนึงถึงสภาพแวดล้อม รวมถึงการพิจารณาศักยภาพในการผลิตและส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละวัน

5.กำหนดวันจำหน่ายสินค้า ยอดการผลิต และการกระจายสินค้า

10

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7

เมื่อผู้ประกอบการ SME ผ่านมาตรฐานในเรื่องการผลิตและโรงงานแล้ว ขั้นตอนต่อไป ก็คือ การกำหนดวันจำหน่ายสินค้าใน 7-Eleven และกำหนดยอดการผลิตในล็อตแรก ซึ่งจะมีรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ เช่น รูปแบบการกระจายสินค้าจะเป็นไปในลักษณะใดครอบคลุมทุกสาขา หรือต้องการเจาะจงเฉพาะพื้นที่ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมดถ้าไม่ผ่านการพิจารณา ผู้ประกอบการ SME ก็ต้องกลับไปปรับปรุง หรืออาจจะมีทีมงานของ 7-Eleven ให้คำปรึกษาแนะนำ ส่วนระยะเวลากว่าจะเข้าไปขายใน 7-Eleven ได้นั้น น่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน – 1 ปี


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ข้อมูลจาก https://bit.ly/3a9LlQD , https://bit.ly/3wDwAgi

https://youtu.be/ZREZXKbyatE

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3NnHQUV

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors