เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ประถม 1

หนังสือ เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ประถม 1 การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้น นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้การส่งเสริมและดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ในเรื่องง่ายๆ ที่ต้องพบเจอ

วิทยาศาสตร์ ประถม 1

ในชีวิตประจำวัน อาทิ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา, พืชและสัตว์, ตัวเรา, ของเล่นและของใช้, ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์ และดวงดาว เป็นต้น

สำหรับหนังสือ เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 1 เล่มนี้ ได้ทำการสรุปเนื้อหา และสาระสำคัญตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551 เพื่อให้เด็กทบทวนก่อนสอบ อีกทั้งยังมีแบบทดสอบท้ายบท และแบบทดสอบรวม เพื่อให้ฝึกฝน ก่อนลงสนามสอบจริงได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

สรุปเนื้อหา

  • บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา
  • บทที่ 2 พืชและสัตว์
  • บทที่ 3 ตัวเรา
  • บทที่ 4 ของเล่นและของใช้
  • บทที่ 5 ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว
  • รวมแบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/1K8tYG

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/aKoRz7 , https://goo.gl/L2dsve

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors