“บ้านรักภาษา” เปิดโอกาสคนสนใจธุรกิจการศึกษาลงทุน “มาสเตอร์แฟรนไชส์” คุ้มค่าสุดยุคนี้

โลกปัจจุบันภาษาคือกุญแจสำคัญในการเพิ่มทักษะ ในชีวิตการทำงานในระดับประเทศ จนถึงการพัฒนาตนเองการทำงานข้ามประเทศไปสูระดับสากล “ บ้านรักภาษา ” มีแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา ด้วยการสอนระบบ TPR (Total Physical Response) มุ่งเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

เน้นการใช้ภาษาจริงในชีวิตประจำวันและการเรียน การทำงาน เพิ่มขีดความสามารถของลูกหลาน การเรียนภาษาจึงมีประโยชน์ และจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กและความสำเร็จในอนาคตของคนหนุ่มสาวในหลายๆ ด้าน

บ้านรักภาษา

“ครูผิง” มาสเตอร์แฟรนไชส์บ้านรักภาษา

ธุรกิจการศึกษาด้านภาษาในยุคนี้จึงมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะภาษาคือเครื่องมืออันทรงพลังในการเพิ่มอาวุธทางปัญญา ในยุคนี้ เป็นศตวรรษที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันสูงมาก ทักษะภาษาจีน อังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่สองหรือที่สามจะได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งลูกหลานไปเรียนเพิ่มเติม เพราะภาษาเป็นขุมพลังที่จะขับเคลื่อนให้ลูกหลานประสบผลสำเร็จในอาชีพ

“ Because the world works in English & Chinese…
We empower to study
The World Languages by fun activities. ”

www.ThaiSMEsCenter.com เชื่อว่าคนที่สนใจลงทุนธุรกิจการศึกษาต้องมองหาการลงทุนในระบบแฟรนไชส์ที่สะดวก รวดเร็ว และเริ่มธุรกิจได้ทันที ซึ่งแฟรนไชส์บ้านรักภาษาก็ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจการศึกษายอดฮิตที่ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี ตอนนี้มีสาขาทั่วประเทศไทยและกัมพูชา

อย่างไรก็ดี รูปแบบการลงทุนไม่ได้จำเพาะว่าต้องเป็นแค่แฟรนไชส์ซีเท่านั้น แต่ในตอนนี้บ้านรักภาษาเปิดโอกาสให้คนสนใจสามารถเลือกลงทุนเป็น “มาสเตอร์แฟรนไชส์” ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าในระยะยาวได้มากกว่า

รู้ลึก! รู้จริง! แฟรนไชส์บ้านรักภาษา เหมาะกับการลงทุนมากแค่ไหน?

6

แน่นอนว่าก่อนจะเลือกลงทุนกับบ้านรักภาษาไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ซีหรือว่ามาสเตอร์แฟรนไชส์สิ่งที่เราควรรู้คือจุดเด่น ข้อดีของธุรกิจ ทั้งนี้บ้านรักภาษาก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 โดยคณะผู้บริหาร Mr.Jack Huang และ ดร.มุขรินทร์ ปัณฑุยากร ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนางานการศึกษาทางภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมทางภาษาเพื่อก้าวสู่เวทีโลก ด้วยประสบการณ์ที่มีมากว่า 20 ปี ประกอบกับ งานพัฒนาและวิจัยในห้องเรียน ทำให้ได้ค้นหาแนวทางและหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนไทย และได้ปฏิวัติการเรียนในรูปแบบเก่าๆ ให้นักเรียนได้เรียนในบรรยากาศที่สนุก อบอุ่น ซึ่งทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างมั่นใจ

หลักสูตรเน้นการสนทนา รูปแบบบูรณาการ TPR (Total Physical Response) ซึ่งเน้นย้ำสไตล์การเรียนรู้ในรูปแบบ Learning by Doing กล่าวคือ การที่นักเรียนจะเรียนได้ดี เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถฟัง พูดและใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนต้องเรียนรู้ภาษาประกอบกับการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้นอกจากนั้น นักเรียนต้องมีความสุข และสนุกกับบทเรียนในแต่ละครั้ง อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน สมกับสโลแกนของธุรกิจคือ “เรียนสนุก ได้ความรู้ ต้องบ้านรักภาษา” การันตีหลักสูตรคุณภาพจากรางวัล Best Practice และรางวัลแฟรนไชส์มาตรฐาน2 สมัย ในปี 2558-2559 และ 2563-2564

นอกจากนี้ แฟรนไชส์บ้านรักภาษายังเน้นยุทธศาสตร์การทำธุรกิจได้ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์(onsite) มีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลาย สำหรับลูกค้าทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก – ผู้ใหญ่ และยังมีการทำคอร์สฝึกอบรมให้กับองค์กรที่สนใจ (Extra Revenue) รวมถึงมีอุปกรณ์สื่อการเรียนที่ทันสมัย และการดูแลผู้ลงทุนทุกคนเป็นอย่างดีให้สามารถลงทุนสร้างธุรกิจการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รูปแบบการลงทุน ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง?

แฟรนไชส์

สำหรับการลงทุนกับบ้านรักภาษามีแพคเกจการลงทุนให้เลือกตามต้องการ โดยมีทั้งแฟรนไชส์ซีและการเลือกเป็น
มาสเตอร์แฟรนไชส์ โดยมีรูปแบบการลงทุนดังนี้

 1. Package B หนึ่งภาษา ราคา 390,000.- บาท
 2. Package A สี่ภาษา ราคา 890,000.- บาท (จีน อังกฤษ ไทยสำหรับชาวต่างชาติ และญี่ปุ่น)
 3. Package D มาสเตอร์แฟรนไชส์ ราคา 1,290,000.- บาท (ขยายได้ 10 สาขา/จังหวัด)

โดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ

 • การคัดเลือกและออกแบบสถานที่ให้เหมาะสมในการตั้งโรงเรียน
 • หลักสูตรและแผนการสอนวิชาภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และไทยสำหรับชาวต่างชาติ ตั้งแต่ระดับต้น – กลาง – สูง
 • หลักสูตรการสอนในสถาบัน (IN HOUSE Training)
 • หลักสูตร SUMMER และคอร์สปิดเทอม
 • หลักสูตร Training นอกสถาบัน
 • โปรแกรมการเรียนต่อภาษาในต่างประเทศระดับปริญญาตรี โท เอก
 • ข้อสอบ Placement Test
 • ข้อสอบ STANDARD TEST ของแต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับต้น – สูง
 • การอบรมผู้ประกอบการจนสามารถบริหารงานได้
 • การจัดหาครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์
 • อุปกรณ์การเรียนการสอน (TPR Teaching Materials)
 • Training ครู และผู้ประกอบการ

“มาสเตอร์แฟรนไชส์บ้านรักภาษา” โอกาสดีๆที่ไม่ควรพลาด

5

คำว่ามาสเตอร์แฟรนไชส์หมายถึงการลงทุนของผู้สนใจที่มีโอกาสขยายสาขาได้มากกว่า 1 แห่ง ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวอย่างมาก โดยบ้านรักภาษาเปิดโอกาสให้คนสนใจเลือกลงทุนได้ในรูปแบบดังกล่าว

งบลงทุน 1,290,000.- บาท มีสิทธิ์ขยายได้ 10 สาขา/จังหวัด ถ้าเทียบกับการลงทุนเป็นแฟรนไชส์ซี่ที่ใช้งบลงทุนค่าแฟรนไชส์ 390,000 / สาขา เท่ากับว่าถ้าคนสนใจมองเห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตและต้องการสร้างสาขามากขึ้นการลงทุนเป็น “มาสเตอร์แฟรนไชส์” สามารถสร้างรายได้ที่ดีมาก

แต่อย่างไรก็ตามคนที่สนใจและต้องการเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ของบ้านรักภาษาก็ต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพราะบ้านรักภาษาให้ความสำคัญกับคุณภาพการสอน และต้องการให้ทุกคนที่ลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจการศึกษาได้อย่างสูงสุด

4

เปิดสูตรสำเร็จ “ครูผิง” มาสเตอร์แฟรนไชส์บ้านรักภาษา จังหวัดเชียงใหม่และเพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจนว่า “มาสเตอร์แฟรนไชส์บ้านรักภาษา” น่าสนใจแค่ไหนเราได้พูดคุยกับคุณ วรวศา เหมาะสิลากุล (ครูผิง) ที่เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์บ้านรักภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ และตอนนี้มีแผนที่จะเปิดสาขาเบื้องต้นทั้งหมด 2 แห่งคือที่นิมมานและกาดฝรั่ง (หางดง)

โดยครูผิงเล่าถึงที่มาที่ไปของการเลือกเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ว่า “ก่อนหน้านี้เคยมีทักษะและความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ เคยรับจ้างเป็นครูสอนพิเศษต่างๆ และได้หันมาทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ทำให้พบเจอกับลูกค้าจำนวนมาก และมองเห็นว่าลูกค้าจำนวนมากนอกจากต้องการซื้อบ้าน ส่วนใหญ่ยังมองหาโรงเรียนสำหรับบุตรหลาน หลายคนก็ต้องการหาที่เรียนพิเศษเพิ่มเติมให้บุตรหลาน ด้วยเหตุนี้ ครูผิงซึ่งมีอาคารพาณิชย์อยู่ที่นิมมาน ด้านล่างเปิดเป็นร้านกาแฟ จึงได้เข้าเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ และได้พบกับแฟรนไชส์บ้านรักภาษา ซึ่งมีหลักสูตรสอนภาษาที่น่าสนใจ

จากนั้นจึงได้ติดต่อพูดคุยรายละเอียดสุดท้ายได้รับคำแนะนำว่าถ้าต้องการขยายสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจุดเด่นคือพื้นที่ค่อนข้างกว้าง แต่ละโซนคนในพื้นที่ไม่ค่อยเดินทางเข้าเมือง ดังนั้นการขยายธุรกิจการศึกษาไปยังโซนต่างๆ จึงมีความต้องการสูงมาก และหลังจากที่ได้พูดคุย มองดูรูปแบบการสอนต่าง ๆ ครูผิงจึงตัดสินใจเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ของบ้านรักภาษาโดยตั้งเป้าที่จะเปิดสาขาแรกที่นิมมานในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ส่วนอีกสาขาคือที่กาดฝรั่ง (หางดง) มีกำหนดที่จะเปิดสาขาเป็นลำดับถัดไป

3

สิ่งที่ครูผิงประทับใจแฟรนไชส์บ้านรักภาษาคือหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนนำไปใช้งานได้จริง เป็นหลักสูตรที่ได้การยอมรับและมีรางวัลการันตีคุณภาพ และทางเจ้าของแฟรนไชส์ก็มีการสอบถามพูดคุยพอสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่มาลงทุนต้องเป็นคนที่สนใจธุรกิจการศึกษาจริงๆ มีความต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้จริงๆ จึงจะยอมมอบสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ให้

ซึ่งภายหลังจากที่เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ก็ได้รับการดูแลจากแฟรนไชส์เป็นอย่างดี มีการเยี่ยมชมพื้นที่การเริ่มธุรกิจจริง มีการคัดสรรบุคลากรให้พร้อมการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทำให้ยิ่งเชื่อมั่นว่าการลงทุนเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์กับบ้านรักภาษาคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด

2

ภาพจาก แฟรนไชส์บ้านรักภาษา

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าจาก Thaifranchisecenter

เป็นโอกาสอันดีสำหรับคนที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์บ้านรักภาษาเพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าจากไทย
แฟรนไชส์เซ็นเตอร์ พร้อมมอบคูปองส่วนลดมูลค่ากว่า 100,000 บาท สำหรับแพคเกจลงทุน A และ D

 • Package A สี่ภาษา ราคา 890,000.- บาท(จีน อังกฤษ ไทยสำหรับชาวต่างชาติ และญี่ปุ่น)
 • Package D มาสเตอร์แฟรนไชส์ ราคา 1,290,000.- บาท (ขยายได้ 10 สาขา/จังหวัด)

เท่ากับว่าผู้ลงทุนมีโอกาสได้เริ่มธุรกิจการศึกษาที่มีคุณภาพในราคาเบาๆ สามารถนำส่วนลดที่ได้จากคูปองไปเป็นต้นทุนในการจัดและตกแต่งศูนย์การสอนให้สวยงามได้มากขึ้น

นอกจากนี้ทางแฟรนไชส์ยังพร้อมสนับสนุนผู้ลงทุนในทุกช่องทาง มีการพัฒนาเนื้อหาการสอน อบรมบุคลากรและดูแลผู้ลงทุนทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จจากธุรกิจการศึกษาได้อย่างสูงสุด
1

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ บ้านรักภาษา
โทร.02-985-2887, 083-009-4999, 089-668-9171
Facebook : www.facebook.com/banrakpasa
Line @ : @banrakpasa
Website : www.banrakpasa.com

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3PCGN4X

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด

Main Sponsors

Happy Sponsors