ทำความรู้จัก กับ SMEs กันเถอะ

คำว่า SMEs ต้องเคยผ่านหูผ่านตาหลาย ๆ คนมาอย่างแน่นอน แล้วเคยสงสัยไหมว่าเจ้าSMEs หมายถึงอะไร ทำไมคนถึงชอบพูดถึงกันนัก วันนี้ทาง www.ThaiSMEsCenter.com จะขอมาคลายข้อสงสัยให้คุณได้ทราบกันค่ะ

SMEs คือ….

อันดับแรกเรามาเริ่มกันที่SMEs มาจากไหน คืออะไรกันก่อนดีกว่าSMEs ย่อมาจาก Small and Medium Enterprise ซึ่งมีความหมายภาษาไทยอย่างเป็นทางการว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ก็มีคำไม่เป็นทางการที่หลายคนใช้เรียกเจ้าSMEs ด้วยนะ ก็คือ ธุรกิจขนาดย่อม นั่นเองจ้า

DSsme1_51

จุดเริ่มต้นของSMEs

ประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายของธุรกิจขนาดย่อม ประกาศออกมาจากเป็นทางการแล้วในปี พ.ศ. ซึ่งมีชื่อเรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซึ่งใน มาตรา 4 กล่าวไว้ว่า วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ วิสาหกิจที่มีจำนวนการจ้างงานมูลค่า สินทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง

SME กับ SMEs ?

หลายคนคงสงสัยว่าเจ้าตัว SME กับSMEs แตกต่างกันอย่างไร จากการหาข้อมูลแล้วพบว่าทั้งสองตัวนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลย ซึ่งทั้งสองคำย่อมาจากทำว่า Small and Medium Enterprises ซึ่งแปลว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่นเดียวกัน ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และภาครัฐส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะใช้คำว่าSMEs

ความสำคัญของSMEs

SMEs นั้นมีความสำคัญในการช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากผู้ประกอบธุรกิจสู่ประชากรซึ่งทำให้เกิดการจ้างงาน ก่อให้เกิดรายได้ ที่จะทำให้โครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น อีกทั้งธุรกิจขนาดย่อมยังเป็นแหล่งการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม แล้วธุรกิจขนาดย่อมยังเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่อีกด้วย

image_215

SMEs แบ่งออกเป็น

SMEs หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กิจการผลิตสินค้า ครอบคลุมถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท กิจการผลิตสินค้าในที่นี้ยังรวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกด้วย

2. กิจการการบริการ ครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

3. กิจการค้าส่งและค้าปลีก ครอบคลุมถึง การให้บริการเกี่ยวกับการค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น การค้าส่ง หมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง

การค้าปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในที่นี้มีความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ำมัน และสหกรณ์ผู้บริโภค
image_315
SMEs คือกิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่

  1. กิจการผลิตสินค้า ที่มีจำนวนจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท
  2. กิจการการให้บริการ ที่มีจำนวนจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท
  3. กิจการค้าส่ง ที่มีจำนวนจ้างงานไม่เกิน 25 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท
  4. กิจการค้าปลีก ที่มีจำนวนจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 30 ล้านบาท

วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่

  1. กิจการผลิตสินค้า ที่มีจำนวนจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
  2. กิจการการให้บริการ ที่มีจำนวนจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
  3. กิจการค้าส่ง ที่มีจำนวนจ้างงานเกินกว่า 25 คน แต่ไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
  4. กิจการค้าปลีก ที่มีจำนวนจ้างงานเกินกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 30 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท

เป็นอย่างไรบ้างพอจะเข้าใจความหมายของSMEs กันมากขึ้นหรือเปล่าคะ? สำหรับคนที่ต้องการจะทำความเข้าใจในธุรกิจขนาดย่อมแบบลงลึกกว่านี้อีก เราขอแนะนำบทความต่างๆ เกี่ยวกับ SME ที่ www.thaifranchisecenter.com


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2SKJNnD

newnews

ชื่นชอบด้านงานเขียน สนใจและกำลังเริ่มเรียนรู้ในเรื่องธุรกิจ เพื่อที่จะนำมาเรียบเรียงให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น