โครงการดีๆ ช่วย SMEs ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขอเรียนเชิญท่านร่วม โครงการดีๆ ช่วย SMEs ช่วงเศรษฐกิจกำลังจะดี 2 กิจกรรม

โครงการดีๆ ช่วย SMEs

1. การสัมมนา “แก้โจทย์การเงินSMEs”

เป็นการสัมมนาภาคปฏิบัติฝึกฝนเทคนิคการจัดการกับสภาพคล่องให้เงินไม่ขาดมือ รวมทั้งกลเม็ดต่างๆ ในการดีลกับสถาบันการเงินในยุคนี้ สอนโดยผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโร และผู้บริหารเอสเอ็มอีแบงค์

r72. โครงการช่วย SMEs

เป็นโครงการช่วยให้ธุรกิจของท่านได้มีการเช็คสุขภาพธุรกิจ และแก้ไขปัญหาข้อติดขัดต่างๆ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และมีการดูแลส่งต่อท่านเพื่อไปรับบริการทางการเงินด้วยเงื่อนไขพิเศษ ท่านร่วมโครงการนี้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้าธุรกิจของท่าน มีสถานผลิตสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนในเขตกรุงเทพมหานคร และดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ “ช่วยSMEs” วันนี้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนา “แก้โจทย์การเงินSMEs” มูลค่า 3,500 บาท/ท่าน ฟรี!!

r8

ฟรีทั้งเข้าร่วมโครงการ ฟรี ทั้งเข้าร่วมสัมมนา

ท่านผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดได้ในไฟล์ที่ส่งมาพร้อมกับอีเมล์นี้

  • ท่านที่สนใจ กรอกข้อมูลเบื้องต้นในแบบใบตอบรับอัตโนมัติเข้าร่วมการสัมมนาและโครงการช่วยSMEs ตาม Link ที่ได้แนบมาพร้อมนี้: https://goo.gl/qqDYjR
  • หรือส่งใบสมัครส่งไปยัง ISMED ทางหมายเลขโทรสาร 02-986-9366 เพื่อทีมงานของสถาบันจะได้ประสานงานกับท่านเพื่อให้บริการแก่ท่านต่อไป

ฝ่ายพัฒนาพื้นฐานธุรกิจ

  • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • โทรศัพท์ 082-450-2612, 082-450-2627 หรือ 02-564-4000 ต่อ 2014
  • โทรสาร 02-986-9366

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : ismed.smes@hotmail.com

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต