แฟรนไชส์สอนคณิตศาสตร์ S.A.M Singapore Maths พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ในประเทศไทย

คณิตศาสตร์ในทุกวันนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่การบวก การลบ การคูณ หรือการหารเท่านั้น เพราะการบวก ลบ คูณ หาร สามารถทำให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องคิดเลข หรือโทรศัพท์มือถือก็สามารถหาคำตอบได้อย่างง่ายดาย 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญกับหลายสิ่ง เริ่มตั้งแต่ภาษีไปจนถึงการเงิน มิติสัมพันธ์ การออกแบบ การแพทย์ การก่อสร้าง เวลา หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ตารางกราฟ และอัตราส่วนต่างๆ ซึ่งล้วนสำคัญต่อชีวิตประจำวัน

ด้วยเหตุนี้ www.ThaiSMEsCenter.com ขอพาคุณไปทำความรู้จักกับ S.A.M Singapore Maths สถาบันสอนพิเศษคณิตศาสตร์โดยตรงจากประเทศสิงคโปร์ สอนคณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์กับความสำเร็จสูงสุดระดับโลก อ้างอิงจากคะแนน TIMSS (Trands in International Maths & Science Study) ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน

แฟรนไชส์สอนคณิตศาสตร์

โดยที่ผ่านมา S.A.M ได้ยึดแนวคิดเรื่องการฝึกสอนให้เด็กได้แก้โจทย์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนการสมการ ซึ่งเรียกว่าเทคนิค Bar Model ทำให้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป เด็กจะได้มีโอกาสเรียนตำรำเล่มคณิตศาสตร์จากสิงคโปร์ ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กทั่วโลก เริ่มตั้งแต่อายุ 4-12 ขวบ

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก อัดแน่นด้วยเนื้อหากว่า 30,000 หน้าที่ครอบคลุม และจำเป็นสำหรับเด็กเพื่อ ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

ด้วยระบบการสอนถ่ายทอดระดับโปรจากคุณครูถึงลูกศิษย์ ก่อนที่เราจะสามารถอธิบายเรื่องยากและซับซ้อนให้เด็กๆ ได้นั้น คุณครูจะต้องผ่านการทดสอบและผ่านการอบรมที่ทาง S.A.M ได้เตรียมไว้ให้ ไม่ว่าจะทั้งในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารไปจนถึงการแก้สมการ ดังนั้นคุณจึงไว้ใจได้ว่า เด็กๆ ของคุณจะได้รับในสิ่งที่เราเตรียมไว้อย่างดีที่สุด

คุณครูที่ S.A.M จะถ่ายทอดความรู้ ผ่านกระบวนการตั้งคำถาม การแนะนำ หรือแม้กระทั่งการเล่นเกมส์ที่คุณครู ได้เตรียมไว้ให้ภายในห้องเรียน (ซึ่งแน่นอน เด็กๆ สามารถร่วมเล่นได้หากเขาทำหน้าที่ของเขาเสร็จตามมอบหมาย) บนแนวคิดที่ว่า

“ห้องเรียนสนุก” เรายังเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงความคิดเห็นต่อกันซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างทัศนคติต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้เราก็ไม่ละเลยเรื่องการสร้างวินัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน

สำหรับแบบฝึกหัดที่ S.A.M สร้างนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายที่จะเข้าใจ จึงมีคำอธิบาย รูปภาพสีสดใส เพื่อให้เด็กๆ มองเห็นและเข้าใจก่อนเริ่มบทเรียน นอกจากนี้ S.A.M ยังมีการปรับจำนวนความยากง่ายของเนื้อหา และความแน่นของเนื้อหาให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแบบฝึกหัดของเรายังคงท้าทายกับเด็กๆ และยังคงสนุกเหมือนเดิมในทุกๆ บทอีกด้วย

พัฒนา 3 หลักสูตรการสอนรองรับเด็กๆ ทั่วประเทศ

zz4

คุณพลเอก ตั้งเจริญ ผู้บริหารสถาบัน S.A.M Singapore Maths ในเมืองไทย ได้เปิดเผยกับไทยแฟรนไชส์เตอร์ถึงแผนการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของ S.A.M Singapore Maths ตลอดทั้งปี 2560 ว่า S.A.M ได้มีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความแตกต่างจากสถาบันสอนพิเศษอื่นๆ ได้แก่

1.เพิ่มหลักสูตรสอนพิเศษคณิตศาสตร์ 2 ภาษา ภาคภาษาไทย-อังกฤษ เพื่อรองรับเด็กนักเรียนที่ต้องการคำอธิบายเสริมเป็นภาษาไทย และต้องการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเชิงคิดวิเคราะห์ เช่นกลุ่มเด็กนักเรียน EP หรือ Bilingual ซึ่งจากเดิมมีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว

2.หลักสูตรสำหรับใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นโรงเรียนอนุบาล โดย S.A.M พร้อมร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ ที่สนใจนำเอาหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของ S.A.M ที่ออกแบบมาสำหรับใช้สอนในชั้นเรียนโดยเฉพาะ

โดยเน้นเรียนผ่านกิจกรรมและสื่อต่างฯ ก่อนที่เข้าบทเรียน เพื่อเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอนแบบ CPA (Concrete-Pictorial-Abstract) ซึ่งเป็นหลักการสอนที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ S.A.M จะมีโปรแกรมสำหรับฝึกอบรมครูเพื่อช่วยพัฒนาการสอนก่อนเริ่มปฏิบัติจริง

3.ผู้ร่วมจัดแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติสิงคโปร์ International Singapore Maths Competition (ISMC) สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากหลายประเทศ ซึ่งแนวการออกข้อสอบจะยึดตามหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์และมีมาตรฐานการสอบที่อยู่ในระดับสูง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะสามารถวัดผลในระดับนานาชาติได้ ซึ่งการจัดสอบรายการ ISMC 2017 ได้ทำการจัดการแข่งขันไปแล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ซึ่งรายการ ISMC (มาตรฐานการสอบของสิงคโปร์) มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้เด็ก ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อช่วยให้เด็กได้แสดงความสามารถที่แท้จริงของเขาออกมา และจะอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น เด็กจะสามารถที่จะเข้าร่วม ISMC ได้โดยไม่ต้องใช้ความรู้ที่เกินชั้นเรียนของเขา และไม่ต้องทุ่มเทเวลาไปกับการเรียนเพิ่มในเรื่องที่ยังไม่เหมาะกับเขา”

มาร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้วยแฟรนไชส์

zz6

S.A.M ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีการพัฒนา คิดค้นและสร้างนวัตกรรมเพื่อโลกของเราที่น่าอยู่ขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้

ก็เพราะพื้นฐานทางการศึกษาที่แข็งแกร่งของเด็กๆ ผู้ซึ่งจะเป็นกำลังหลักสำคัญของโลกในอนาคต หากคุณคือผู้หนึ่งที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ และต้องการจะพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์ในประเทศไทย S.A.M คือ สิ่งที่มีคุณกำลังมองหาอยู่อย่างแน่นอน

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็ก จะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

  1. มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง มีใจรักที่จะส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทยได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
  2. มีความรับผิดชอบสูง มีเวลาพอและสามารถดูแลเอาใจใส่ศูนย์ได้อย่างทั่วถึง
  3. มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และ
  4. พิจารณาพิเศษกรณีที่เคยผ่านการสอนระดับประถม หรือมีกิจการสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

โดยค่าแฟรนไชส์และการฝึกอบรม/อุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น 220,000 บาท ค่า Royalty Fee 20 – 28% ของราคาคอร์สเรียน ส่วนค่าใช้จ่ายการตกแต่งร้าน (รับผิดชอบโดยผู้ประกอบการ) และจัดหาสถานที่สำหรับเปิดศูนย์เรียน (ผู้ประกอบการ)

zz5

S.A.M เป็นหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์โดยตรงจากสิงคโปร์ จัดตั้งโดยชาวสิงคโปร์ ในหลักสูตรได้ใช้แบบฝึกและแนวการสอนตามแนวทางสิงคโปร์ และเผยแพร่ไปยังหลายประเทศต่างๆ ในรูปแบบแฟรนไชส์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการเรียนรู้ในแนวทางนี้แต่ไม่ได้อยู่ในสิงคโปร์ได้เรียนรู้เช่นเดียว

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ S.A.M Singapore Maths กรุณาติดต่อ

  • บริษัท ฟี เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด 188/7 ซอยสมอราย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • โทร. 06-1020-3336
  • อีเมล์ samthai@seriouslyaddictivemaths.com

ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ goo.gl/N75gXn

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2V0NLpQ

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์