แนวโน้ม สภาพการลงทุนทั้งในและระหว่าง ประเทศ ปี 2559

เป็นที่ทราบกันดีว่ายิ่งเข้าใกล้การเปิดประชาคมอาเซียนมากเท่าไหร่ ประเทศ ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนหรือที่เรียกว่า ประเทศ ในกลุ่มสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมาเป็นเวลานาน หากมีการเปิดประชาคมอาเซียนสภาพเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเหตุผลหลายประการที่ทำให้นักลงทุนสนใจหันมาลงทุนในประเทศไทย

อาทิ สภาพภูมิประเทศที่เอื้อต่อการติดต่อขายค้าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสามารถติดต่อกับจีน อินเดีย และประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้สะดวกเพราะมีเส้นทางการค้าที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงแรงงานที่มีฝีมืออีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

ประเทศ

สำหรับข่าวการลงทุนในประเทศไทย สืบเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีการเติบโตที่ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากผลกระทบของการชะลอตัวทางด้านการส่งออกและการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่าง ๆ ของทางรัฐบาลที่ล่าช้ากว่าปกติทำให้เศรษฐกิจไทยค่อนข้างชะลอตัว ซึ่งในปี 2558 มีผู้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตมากกว่าปี 2557 เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกในภูมิภาคต่าง ๆ และการพัฒนาด้านคมนาคมในปี 2558-2565 จะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวมากยิ่งขึ้น

ในปี 2558 ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวตามตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากแรงกดดันด้านราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ทั้งนี้การลงทุนภายในประเทศจึงต้องพิจารณาทั้งความเสถียรภาพทางการเมืองและแผนการลงทุนของภาครัฐอีกด้วย โดยภาครัฐมีแผนช่วยส่งเสริมบริษัทที่จดทะเบียนในภาคอุตสาหกรรม เช่น ภาคการท่องเที่ยวและการก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ด้านการเงิน ทางธนาคารอาจได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปีต่อไปจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

e7

ในส่วนของแนวโน้มด้านการเงินและการลงทุนในปี 2558 ด้านราคาทองคำยังทรงตัว เนื่องจากมีการหยุดดำเนินมาตรการ QE ของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นทำให้ราคาทองคำต่ำลง บวกกับอัตราเงินเฟ้อในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่อยู่ในระดับต่ำทำให้ภาพรวมของราคาทองคำยังไม่ปรับขึ้น แต่เชื่อได้ว่าในอนาคตอาจมีการปรับเพิ่มราคาทองคำและมีการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรได้มากขึ้น

ด้านน้ำมันมีแนวโน้มว่าความต้องการน้ำมันอาจไม่สูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจในบางประเทศยังไม่ฟื้นตัวและมีความเสี่ยงสูง เช่น ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศในแถบยุโรป โดยเฉพาะประเทศจีนที่ถือได้ว่าเป็นผู้บริโภคน้ำมันอันดับต้น ๆ ของโลกก็มีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน ในขณะที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรวมถึงสหรัฐอเมริกายังคงผลิตน้ำมันได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ตรงข้ามกับแนวโน้มความต้องการน้ำมันที่ไม่สูงขึ้น ในอนาคตอาจส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินของน้ำมันส่งผลให้ราคาน้ำมันต่ำลงในช่วงปี 2558 เป็นต่อไป

e8

ทางด้านสภาพัฒน์หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนั้นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการลงทุนจากภาคเอกชนมีการติดลบน้อยว่าปีที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2559 เนื่องจากมีการลงทุนจากภาครัฐที่ได้มีการอนุมัติการประกวดราคาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการและยังมีมาตรการส่งเสริมผู้ที่มีรายได้น้อย เช่น เกษตรกร อีกด้วย

นอกจากนี้สิ่งที่ควรระวังคือปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุนในปี 2559 โดยเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ควรระวังผลกระทบการเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง อาจส่งผลให้ค่าเงินต่าง ๆ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับการลงทุนจากกองทุนระหว่างประเทศหรือกองทุนต่างชาติ นายภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ยอมรับว่า จากการจัดงาน Thailand Focus 2015 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่ามีกองทุนต่างชาติมาร่วมงานน้อย เนื่องจากช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่ผู้จัดการกองทุนลาหยุดกันมากในช่วงวันหยุดยาวปลายปี สำหรับงานนี้มีการเปิดเผยนโยบายของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงทีมเศรษฐกิจในปีถัดไป และจากการที่กองทุนต่างประเทศเข้าร่วมงานน้อยกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์มีการปรับแผนทางเศรษฐกิจโดยการนำเสนอข้อมูลทางด้านการลงทุนให้กับต่างประเทศได้รับทราบมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติโดยในปี 2558 นี้

e9

ในปี 2559 นั้น แนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศในไทยมีเพิ่มมากขึ้นทั้งภาคการท่องเที่ยงที่มีขยายตัวอย่างชัดเจน การฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรป ทั้งนี้ยังควรระวังความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจทำให้การลงทุนในไทยชะลอตัว เช่น การพื้นตัวของเศรษฐกิจโลกถึงแม้จะมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากการที่สหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) รวมถึงแบนสินค้าจากการประมงของไทย เนื่องจากทำผิดกฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรปอีกด้วย

ถึงแม้ว่าการลงทุนในไทยและการลงทุนของต่างชาติจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในปีถัดไป แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวและการเปิดประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

 

ขอบคุณบทความจาก: moneyhub.in.th
รูปภาพจาก: www.freepik.com

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต