เปิดเเฟรนไชส์ 7-Eleven กับ คาเฟ่ อเมซอน อันไหนดีกว่ากัน

เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ซึ่งทั้งสองแบรนด์ถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีคนสนใจลงทุนเปิดร้านเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบัน 7-Eleven มีเกือบ 13,000 สาขา ส่วนคาเฟ่ อเมซอน มีมากกว่า 3,628 สาขา

แต่ถ้าถามว่า เปิดแฟรนไชส์ อะไรดีระหว่าง 7-Eleven กับ คาเฟ่ อเมซอน วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีข้อมูลงบการลงทุนและข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของการเปิดร้านทั้งสองแบรนด์แฟรนไชส์มานำเสนอให้ทราบครับ

เปิดแฟรนไชส์ 7-Eleven

เปิดเเฟรนไชส์

จากข้อมูลบนเว็บไซต์ https://bit.ly/3yS4PAJ ล่าสุดระบุไว้ว่าการร่วมธุรกิจร้าน 7-Eleven หรือ การเป็น Store Business Partner มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1

 • ค่าใช้จ่ายเพื่อการเปิดร้าน 480,000 บาท
 • เงินประกันความเสียหาย 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการทำสัญญา 6 ปี
 • โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษ Store business partner โดยธนาคาร รูปแบบ 1 (วงเงินกู้ ไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี)

#รวมค่าใช้จ่าย 1,480,000 บาท

รูปแบบที่ 2

 • ค่าใช้จ่ายเพื่อการเปิดร้าน 1,730,000 บาท
 • เงินประกันความเสียหาย 900,000 บาท
 • ระยะเวลาการทำสัญญา 10 ปี
 • โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษ Store business partner โดยธนาคาร รูปแบบ 2 (วงเงินกู้ ไม่เกิน 900,000 บาท ระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 8 ปี)

#รวมค่าใช้จ่าย 2,630,000 บาท

คุณสมบัติการเป็น Store Business Partner

29

 

ภาพจาก https://bit.ly/3anSFZo

 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • มีความพร้อมด้านการลงทุน
 • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
 • มีความพร้อมเรื่องบุคลากร
 • มีเวลาบริหารร้าน
 • สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน
 • พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ

ขั้นตอนการเป็น Store business partner

27

ภาพจาก https://bit.ly/3bSvyGS

 • เข้าฟังการสัมมนาการลงทุน
 • เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ
 • เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน
 • เริ่มบริหารจัดการร้านแฟรนไชส์ Store Business Partner

ทั้งนี้ การเข้าร่วมลงทุน Store Business Partner ของ 7-Eleven ผู้สนใจลงทุนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านค้าปลีกมากมาย เพียงขอให้มีความตั้งใจ และพยายามศึกษาหาความเพิ่มเติม โดยทาง 7-Eleven จะมีทีมงานที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน อาทิ ไม่มีทำเลเปิดร้านก็มีทีมงานช่วยหาให้ โดยทีมงานจะคัดสรรค์พื้นที่เปิดร้าน 7-Eleven ดีๆ ให้เอง

ผู้สนใจเปิดร้าน 7-Eleven กรอกใบสมัคร คลิก https://bit.ly/3NKzAOK หรือ สอบถามข้อมูลธุรกิจ 7-Eleven ติดต่อ 02-826-7800


เปิดแฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน

23

ปัจจุบันรูปแบบการลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน มี 2 ประเภท คือ ในตัวอาคาร (Shop) และนอกตัวอาคาร (Stand Alone) โดยพื้นที่จะต้องอยู่นอกสถานีบริการน้ำมัน เท่านั้น

 • ในอาคาร (เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ) 40 ตร.ม ขึ้นไป และพื้นที่ขอเปิดร้านต้องอยู่ในบริเวณที่มีคนผ่านไปมาไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อวัน
 • นอกอาคาร (พื้นที่เปล่า) 100-200 ตร.ม ขึ้นไป

งบลงทุนเปิดร้าน Cafe Amazon

1.ร้านในอาคาร (Shop) 40 ตร.ม. ขึ้นไป

24

 • ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ 1,200,000 – 2,500,000 บาท
 • ค่าออกแบบ 60,000 บาท
 • อุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 บาท
 • ค่าประกันสัญญาแฟรนไชส์ 100,000 บาท
 • ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน รวมถึง ค่า Set up ร้าน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่ ค่า On the Job Training ค่าสำรวจพื้นที่ 85,000 บาท
 • ค่า Franchise Fee 150,000 บาท
 • ค่า Royalty Fee 3% และ ค่า Marketing Fee 3% ของยอดขายรายเดือน
 • ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (POS) 24,000 บาท/ปี
 • อายุสัญญา 6 ปี (Renovate ร้านทุก 3 ปี)

#รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยังไม่รวม Vat) ประมาณ 2,349,000 – 3,709,000 บาท

2.ร้านนอกอาคาร Stand Alone 100 – 200 ตร.ม. (รวมสวนหย่อม)

21

 • ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ 1,200,000 – 3,000,000 บาท
 • ค่าออกแบบ 60,000 บาท
 • อุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 บาท
 • ค่าประกันสัญญาแฟรนไชส์ 100,000 บาท
 • ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน รวมถึง ค่า Set up ร้าน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่ ค่า On the Job Training ค่าสำรวจพื้นที่ 85,000 บาท
 • ค่า Franchise Fee 150,000 บาท
 • ค่า Royalty Fee 3% และ ค่า Marketing Fee 3%ของยอดขายรายเดือน
 • ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (POS) 24,000 บาท/ปี
 • อายุสัญญา 6 ปี (Renovate ร้านทุก 3 ปี)

#รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยังไม่รวม Vat) 2,649,000 – 4,209,000 บาท

หลักเกณฑ์การสมัครแฟรนไชส์ Cafe Amazon

25

 • ผู้สมัครที่ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ ต้องจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเท่านั้น
 • ผู้สนใจลงทุนเป็นผู้เสนอพื้นที่มาให้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอนพิจารณา ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้สนใจลงทุนเข้าท าสัญญาจองหรือสัญญาเช่าพื้นที่กับเจ้าของพื้นที่ก่อนที่ ปตท. จะอนุมัติให้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผู้สนใจลงทุน หากเกิดความเสียหายใดๆ ปตท.จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ จากการนั้น
 • ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟ Cafe Amazon นอกสถานีบริการ ใน E-Form ได้ที่ www.cafe-amazon.com หมวดแฟรนไชส์
 • ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 66 วันทำการ นับตั้งแต่ ธุรกิจคาเฟ่อเมซอนได้รับเอกสารครบถ้วน* จากผู้สนใจลงทุน หลังจากนั้น ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน จะแจ้งผลการพิจารณาพื้นที่ไปยังผู้สนใจลงทุนทาง E-mail ตามที่ระบุไว้ใน E- Form ในกรณีที่ผลการพิจารณาทำ “ผ่าน” ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน จะแจ้งรายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทำสัญญาแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิฯ ทราบ
 • ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน ขอแจ้งให้ทราบว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากธุรกิจคาเฟ่อเมซอน เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 • ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องดำเนินการเปิดร้านภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติสิทธิแฟรนไชส์ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลากำหนด ธุรกิจคาเฟ่อเมซอนสามารถพิจารณายกเลิกการให้สิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร และชำระเงินค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านตามรายการที่ ธุรกิจคาเฟ่อเมซอนกำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามที่ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน เรียกเก็บ ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเปิดร้าน
 • ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ ต้องเข้ารับการอบรมล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปิดร้าน 1 เดือน และต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการ
 • ร้านกาแฟ Cafe Amazon บริหารงานภายใต้ระบบแฟรนไชส์ ดังนั้น ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์Cafe Amazon ต้องให้ความร่วมมือกับ ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด

สนใจแฟรนไชส์คาเฟ่ อเมซอน ติดต่อสอบถาม 0-2196-6444 อีเมล์ : franchiseamazon@pttor.com

22

#สรุปก็คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเปิดแฟรนไชส์ 7-Eleven อยู่ที่ประมาณ 1,480,000 – 2,630,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเปิดแฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน อยู่ที่ประมาณ 2,349,000 – 3,709,000 บาท และ 2,649,000 – 4,209,000 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่าการเปิดแฟรนไชส์ “คาเฟ่ อเมซอน” มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเปิดแฟรนไชส์ 7-Eleven และคาเฟ่ อเมซอนมีระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์ 6 ปี น้อยกว่า 7-Eleven ที่มีระยะเวลาสัญญา 10 ปี

สำหรับยอดขายนั้น โดยแต่ละวันร้านคาเฟ่ อเมซอน จะต้องขายได้อย่างต่ำ 250 แก้วต่อวัน ส่วนร้าน 7-Eleven ต้องมียอดขายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80,000 บาทต่อวัน ถึงจะอยู่รอดได้ แต่สินค้าของคาเฟ่ อเมซอน มีให้เลือกน้อย แต่มีคู่แข่งจำนวนมาก ส่วนร้าน 7-Eleven มีคู่แข่งน้อย สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย

ซึ่งทั้งสองแบรนด์ถ้าตั้งอยู่ทำเลที่ดีมีศักยภาพจะอยู่รอด แต่ต้องระวังแบรนด์ด้วยกันเองมาเปิดร้านในทำเลใกล้กัน หรือตรงข้ามกัน ซึ่งคนที่เปิดแฟรนไชส์ 7-Eleven ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของคู่แข่งแบรนด์ “ 7-Eleven” ด้วยกันเองมาเปิดร้านใกล้ๆ กัน ส่วนคาเฟ่ อเมซอนไม่ค่อยเจอปัญหาในเรื่องของการเปิดร้านใกล้ๆ กัน


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ข้อมูลจาก https://bit.ly/3yHtQ3P , https://bit.ly/3Ii7usM

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3P5uyNO

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์