สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ แคมป์ 2016 เปิดรับผู้นำชุมชนเรียนรู้การจัดการค่ายกีฬาและนันทนาการอย่างมีระบบและยั่งยืน

สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ แคมป์ 2016 เปิดรับผู้นำชุมชนเรียนรู้การจัดการค่ายกีฬาและนันทนาการอย่างมีระบบและยั่งยืน พร้อมฝึกทักษะกีฬาจากโค้ชระดับชาติและสร้างภาวะผู้นำให้กับเยาวชนไทย สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ได้มีการจัดงานแถลงข่าว โครงการ สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี 2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016)

โดยมี คุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), คุณวายุ พยัคฆันตร ผู้อำนวยการโครงการ สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชน กีฬาเพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี 2559 และ คุณรณฤทธิ์ ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว

สสส.สปอร์ต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ได้มอบหมายให้ บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด จัดโครงการ สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี 2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016)

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยการสร้างผู้นำชุมชนและเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและออกกำลังกาย อีกทั้งได้เรียนรู้ ตระหนักถึงการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง

ซึ่งการดำเนินโครงการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ และสามารถเพิ่มกลุ่มแกนนำชุมชนและเยาวชนให้มีจำนวนมากขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ขยายผลการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในชุมชนต่อไป โดยโครงการค่ายผู้นำปีนี้ ได้แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร คือ ผู้นำชุมชน และผู้นำเยาวชน

หลักสูตรผู้นำชุมชน เป็นการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ชายและหญิง ที่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง เป็นเจ้าหน้าที่สังกัด อบจ., อบต., เทศบาล, สถาบันการศึกษาประจำจังหวัด หรือผู้นำชุมชนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของชุมชนมวลชน และเยาวชน หรือ ผู้นำทางด้านกีฬาโดยตรง ได้เปิดมิติใหม่

เพื่อจัดการค่ายอบรมที่เหมาะกับพื้นที่ และวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนเรียนรู้การบริหารจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างมีระบบและยั่งยืน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดการเผยแพร่ และสานต่อกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง โดยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม และเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 ก.ย. 59 จำนวน 30 คน อบรมวันที่ 23 – 25 ก.ย. 59 ที่ห้องประชุม 211 สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก

jj30

หลักสูตรผู้นำเยาวชน เป็นการให้ความรู้แก่เยาวชน ชายและหญิงทั่วประเทศ อายุระหว่าง 13-15 ปี เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และเรียนรู้กีฬา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล, ว่ายน้ำ และทักษะการป้องกันตัว โดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้เรียนรู้ทั้ง 3 ชนิดกีฬา จากผู้ฝึกสอนระดับชาติเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตลอดโครงการ จัดอบรม 2 รุ่น จำนวนรุ่นละ 100 คน

  • รุ่นที่ 1 รับสมัครวันนี้ – 3 ต.ค. 59 อบรมวันที่ 7 – 11 ต.ค. 59 ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง จ.อ่างทอง
  • รุ่นที่ 2 รับสมัครวันนี้ – 10 ต.ค. 59 อบรมวันที่ 15 – 19 ต.ค. 59 ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล จ.กระบี่

ทั้งสองหลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.siamsport.co.th แล้วส่งแฟ็กซ์ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย

  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถระบุ วัน เดือน ปีเกิดได้
  2. หนังสือรับรองสถานภาพของผู้เข้ารับการอบรม ที่ออกให้โดย อบจ. อบต. เทศบาล ที่ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดอยู่ และจะต้องมีการลงนามรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ที่มีอำนาจในการลงนามขององค์กรนั้นๆ
  3. หนังสืออนุญาตให้เข้ารับการอบรมได้จากผู้ปกครอง ในกรณีที่เป็นเยาวชน ส่งมาที่ 0-2508-8271 หรือที่เมล์ siraphopjj@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2508-8274 และ 08-9170-2253 (จ.-ศ. เวลา 11.00 – 17.00 น.)

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : Pinyupha Buranasiriwat <pinyupha@gmail.com>

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต