เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย

หนังสือ เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย คู่มือเรียน-สอบฉบับสมบูรณ์อัดแน่นด้วยเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบและเรียน ผ่านการจัดรูปเล่มที่สวยงามน่ารักที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหนังสือเล่มนี้นั้น

เข้ามหาวิทยาลัย

นอกจากจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของไวยากรณ์แล้ว ยังนำเสนอการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่อยู่ในบทสนทนาอีกด้วย นั่นก็เพราะทางคณะผู้จัดทำเห็นว่าหากเราเก่งไวยาณ์ แต่เราไม่สามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้

เราก็จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อไปอีก เหมือนกับว่าเรียนไวยากรณ์มาเพื่อทำการสอบแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อสอบเสร็จทุกอย่างก็จบ นั่นจึงทำให้เกิดคำถามที่ว่า เด็กไทยเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤากันมานาน เรียกได้ว่าเรียนไวยากรณ์กันมาตั้งแต่ชั้นประถมแล้วก็ว่าได้ และทั้งๆ ที่เด็กไทยเราก็เก่งไวยากรณ์อังกฤษกันมาก แต่ทำไมเด็กไทยเราจึงยังไม่เก่งภาษาอังกฤษกันสักที

เราจะเห็นได้ว่า เป็นความจริงทีเดียวที่การเรียนรู้ในโรงเรียนนั้นจะเป็นการสอนบทเรียนก่อน แล้วจึงจะมีการทำแบบทดสอบ แต่ในชีวิตจริง เราจะต้องสนทนาภาษาอังกฤษก่อน แล้วเราจึงจะเรียนรู้ว่าที่สนทนาไปนั้นมันใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้

ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลในการจัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กันกับการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

และมีบางส่วนที่ทำออกมาในรูปแบบของบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่จำลองมาให้เหมือนชีวิตจริง ด้วยความตั้งใจที่จะให้เด็กไทยได้เก็บเกี่ยวทั้งไวยากรณ์ และทักษะการสนทนาควบคู่กันไปนั่นเอง

สารบัญ

  • Unit 1 ความสัมพันธ์กันของประธานและภาคแสดง (The Agreement of Subject and Predicate)
  • Unit 2 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation)
  • Unit 3 ประโยคความเดียว (Simple Sentence)
  • Unit 4 ภาคแสดงเป็นคำกริยาช่วย (Auxiliary Verb)
  • Unit 5 ประโยคความรวม (Compound Sentence)
  • Unit 6 ประโยคความรวมที่เชื่อมด้วย Conjunctive Adverb
  • Unit 7 ประโยคความซ้อน (Complex Sentence)
  • Unit 8 วิเศษณานุประโยค (Adverb Clause)
  • Unit 9 นามานุประโยค (Noun Clause) 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/yWamTx

 

ขอบคุณภาพจาก : https://goo.gl/RcmCfN

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต