เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1

หนังสือ เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 คู่มือเรียน-สอบฉบับสมบูรณ์อัดแน่นด้วยเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบและเรียน ผ่านการจัดรูปเล่มที่สวยงามน่ารักที่สุด สำหรับการศึกษาของประเทศไทยในระดับประถมศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

เตรียมสอบภาษาอังกฤษ

เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต และวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งในระดับนี้นั่นก็คือ “วิชาภาษาอังกฤษ” นั่นเองหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับระดับประถมศึกษา มีคำศัพท์มากมาย พร้อมคำอ่าน-คำแปลเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะทำให้อ่านได้อย่างง่ายๆ

และกระตุ้นให้เกิดการจดจำได้เร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบให้ได้ตรวจสอบความรู้หลังการอ่านในแต่ละบทกันอีกด้วย และที่สำคัญที่สุดก็คือหนังสือเล่มนี้จะแนะนำในเรื่องของการนำคำศัพท์เพียงคำเดียวมาประยุกต์ใช้กับไวยากรณ์ที่ได้เรียนรู้มา แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันจนกลายเป็นประโยคต่างๆ

ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในเรื่องของการรู้คำศัพท์มาก แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ของเด็กไทยในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

  • คำสรรพนามที่ทำหน้าที่ประธาน (Subject Pronoun)
  • คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective)
  • ว่าด้วยเรื่องของ V. to be
  • คำกริยา (Verb) และคำกริยาช่วย (Auxiliary Verb)
  • คำบุพบทที่น่าสนใจ (Interesting Preposition)
  • การบอกเวลา (Telling the time)
  • คำและประโยค (Word and Sentence)
  • ประโยคคำถาม Wh-Question (What, Who, Where และ When)

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/wQq3BP

 

ขอบคุณภาพจาก : https://goo.gl/8RRT3C

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต