เตรียมตัว ออกจากงานประจำ มาทำธุรกิจส่วนตัว

ThaiSMEsCenter.com เชื่อว่า คนที่กำลังทำงานประจำนั้นมีความคิดที่อยากจะลาออกมาเพื่อทำ ธุรกิจส่วนตัว กันหลายคนเลยทีเดียว อาจด้วยเพราะความต้องการที่อยากจะเป็นนายตัวเอง อยากมีอิสระ อยากมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น อยากทำสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันและตั้งใจ หรืออาจจะด้วยเพราะเหตุผลที่เบื่อหน่ายกับงานประจำ ไม่อยากตกอยู่ในสภาวะกดดัน ไม่อยากที่จะเป็นลูกน้องใคร หรือรู้สึกว่างงานประจำไม่ตอบโจทย์

หลายคนลาออกจากงานประจำ แล้วมาทำธุรกิจส่วนตัวได้อย่างประสบความสำเร็จ แต่ก็มีอีกหลายคนเช่นเดียวกันที่ลาออกจากงานประจำแล้วไม่สามารถนำพาธุรกิจให้ไปพบกับเส้นทางสวยงามอย่างที่ใจหวังได้

 

“อย่าออกจากงานประจำ ถ้าคุณยังไม่ชัดเจนกับตัวเอง!”

 

วันนี้ เราจึงอยากนำเอาแนวทางการเตรียมตัวพื้นฐานเล็กๆ น้อยๆ มาฝากสำหรับคนที่กำลังอยากลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ

ออกจากงานประจำ

เตรียมความพร้อมทางการเงิน

เป็นที่แน่นอนว่า “เงิน”  นั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ หากไม่มีเงินก็สามารถเริ่มต้นและทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องมีเงินหรืองบประมาณการลงทุนธุรกิจในขั้นแรกแล้วเท่านั้น แต่ยังต้องมีงบประมาณที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน อย่างเช่นค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ

รวมถึงยังต้องแบ่งงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรองในกรณีที่ธุรกิจต้องพบเจอกับสภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้อีกด้วย

ผู้ที่จะลา ออกจากงานประจำ เพื่อมาทำธุรกิจส่วนตัวจึงควรสำรวจเงินที่ตนเองมีอยู่ให้ดีว่ามีเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือไม่ ซึ่งนอกไปจากเงินเก็บสะสมส่วนตัวแล้ว ก็สามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการกู้ยืม

เพื่อทำการกู้ยืมเงินในการลงทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องมั่นใจว่าจะสามารถชำระเงินคืนได้ด้วยเช่นกัน

ธุรกิจส่วนตัว

ออกจากงานประจำ ศึกษาการทำธุรกิจ และฝึกความชำนาญ

นอกจากเงินในการลงทุนที่จะต้องเตรียมพร้อมแล้ว เรื่องของความชำนาญและความรอบรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่กำลังจะทำ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ที่คิดจะลา ออกจากงานประจำ เพื่อมาทำธุรกิจนั้นต้องมีเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น  หากวางแผนว่าจะลาออกจากงานประจำมาเปิดธุรกิจร้านกาแฟ ก็จำเป็นต้องมีความรอบรู้และความชำนาญในเรื่องของการชงกาแฟ ที่มิใช่เพียงแต่จะชงให้อร่อยเท่านั้น แต่ยังทำต้องทำให้กาแฟแก้วนั้นๆ มีความแตกต่างจากคู่แข่งและสามารถทำให้ลูกค้าติดใจได้ด้วย

นอกจากนี้ก็ยังต้องรอบรู้ในเรื่องของอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ซึ่งนอกจากจะต้องศึกษาว่าจะต้องใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์อะไรบ้างแล้ว ก็จำเป็นที่จะศึกษาถึงแหล่งซื้อด้วย นอกจากนี้ก็ยังต้องศึกษา วางแผนและวิเคราะห์ในเรื่องของทำเล กลุ่มเป้าหมาย การทำการตลาดต่างๆ เพื่อที่จะสามารถสร้างยอดขายให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่จะส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จและมั่นคงได้

การที่มีความรอบรู้และความชำนาญที่มากพอนั้น ไม่เพียงแต่จะทำให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้โดยง่ายและรวดเร็ว หรือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่เมื่อพบเจอกับปัญหา ต้องเผชิญกับความยากลำบากหรืออุปสรรคต่างๆ ก็จะสามารถฟันฝ่า แก้ไข หรือหาวิธีก้าวผ่านปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆ ไปได้ โดยที่ธุรกิจอาจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ หรืออาจจะได้รับความเสียหายน้อยที่สุดนั่นเอง

sela3

เตรียมพร้อมรับความเสี่ยง

การทำธุรกิจ นอกจากจะมีโอกาสร่ำรวยแล้ว ในทางตรงกันข้าม การทำธุรกิจก็สามารถทำให้หมดเนื้อประดาตัวได้เช่นกัน หากไม่มีความสามารถที่จะบริหารจัดการธุรกิจที่มากพอ ดังนั้น ผู้ที่คิดจะลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำธุรกิจส่วนตัวจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมใจและเตรียมพร้อมเพื่อรับกับความเสี่ยงต่างๆให้ได้ เพราะแน่นอนว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ (แตกต่างกับการทำงานประจำที่จะได้รับรายได้ที่แน่นอน)

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดขาย รายรับและรายจ่ายต่างๆ ที่อาจมีการขึ้นลงและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ตัวอย่างเช่น ในบางเดือนของการทำธุรกิจ ยอดขายอาจจะตก ส่งผลให้ได้รับรายได้ที่น้อยลง หรือยอดขายอาจจะไม่มีการกระเตื้องขึ้นเลย ส่งผลให้พบเจอกับสภาวะที่ขาดทุน เป็นต้น

ผู้ที่คิดจะลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำธุรกิจส่วนตัวจึงต้องเตรียมใจและพร้อมแผนการสำรองต่างๆ เพื่อนำมาใช้รองรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้

ThaiSMEsCenter.com หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่เราได้นำเอามาเสนอในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงใจและแนวทางเล็กๆ ที่จะทำให้ผู้ที่กำลังจะลา ออกจากงานประจำ เพื่อมาทำ ธุรกิจส่วนตัว ได้เตรียมตัวและเตรียมความพร้อม สำหรับการลงมือทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะคะ

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.pexels.com