เกร็ดความรู้ และภาษาอาเซียน

เกร็ดความรู้ ภาษาอาเซียนรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจของ 10 ประเทศสมาชิกเข้าไว้ด้วยกัน เช่นเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา มารยาท และธรรมเนียมปฎิบัติต่อเพื่อนสมาชิก เพื่อให้ผู้สนใจได้รู้จักประเทศสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงได้เห็นรายละเอียดของแต่ละประเทศ ในมุมที่ต่างออกไป

เกร็ดความรู้

สารบัญ

บทที่ 1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร 9
บทที่ 2 เรื่องน่ารู้คู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ประวัติ วัฒนธรรม การสนทนา คำศัพท์น่ารู้)

  • สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  • สหพันธรัฐมาเลเซีย
  • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  • สาธารณรัฐสิงคโปร์
  • ประเทศไทย
  • บรูไนดารุสซาลาม
  • สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
  • สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/Je43ZB

 

ขอบคุณภาพจาก : https://goo.gl/1kNdtz , https://goo.gl/bwdtlG

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต