อยากเปิด แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน (Cafe Amazon)ในสถานีปั๊มน้ำมัน ปตท

ร้านกาแฟ Cafe Amazon ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 2545 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จึงได้วางแนวคิดให้เป็นธุรกิจหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่สร้างรายได้ให้กับสถานีฯ และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและคนเดินทางได้มากขึ้น

และถ้ามองดูจากความน่าสนใจในธุรกิจกาแฟปัจจุบันจะพบว่าตัวเลขของผู้บริโภคกาแฟมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนแม้จะมีสินค้าในแนวเดียวกันนี้เกิดขึ้นมากแต่สิ่งที่ทำให้แบรนด์อย่างอเมซอนนั้นติดอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกคนเป็นอย่างดีคือการเข้าถึงไลน์สไตล์คนเดินทางอย่างชัดเจนทำให้มีคนสนใจที่จะเปิดแฟรนไชส์กาแฟอเมซอนเป็นจำนวนมาก

ซึ่ง www.ThaiSMEsCenter.com มองว่านี่คือโอกาสสำคัญที่ดีมากและใครก็ตามที่อาจจะมีพอมีเงินทุนแต่ขาดแนวทางในการสร้างธุรกิจจากอเมซอนวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการลงทุนแฟรนไชส์อเมซอนในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อให้เริ่มต้นธุรกิจนี้ได้

รู้ไว้สักนิดเพื่อให้ทำธุรกิจ Cafe Amazon แบบไม่ต้องสะดุด

แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน

ก่อนที่จะเริ่มลงทุนในธุรกิจ Cafe Amazon ใน ปตท. เราก็ควรมาเช็คตัวเองกันสักนิดว่าหลักเกณฑ์สำคัญและความพร้อมที่ทางแฟรนไชส์นั้นต้องการมีอะไรบ้าง โดยหลักใหญ่ๆไม่นับเรื่องการมีใจรักในงานบริการ มีทัศนคติที่ดีกับธุรกิจ สิ่งสำคัญอีก 2 อย่างที่จำเป็นอย่างมากคือ

เราต้องเป็นนิติบุคคลโดยมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนในบัญชีธนาคารตั้งแต่ 100,000- 200,000 บาท ทั้งนี้ธุรกิจ Cafe Amazon เป็นแบรนด์ที่เน้นภาพลักษณ์ซึ่งเราก็เห็นได้จากบรรดาร้านสาขาทั้งหลายที่มีแพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อให้เป็นจุดเด่นของแฟรนไชส์

ดังนั้นทั้งรูปแบบร้าน สินค้า พนักงาน และบรรยากาศจึงต้องมีการลงทุนในลักษณะเดียวกันโดยมีทางบริษัทควบคุมมาตรฐานอย่างใกล้ชิด จึงต้องมีการใช้เงินทุนในสัดส่วนที่สูงพอสมควรแต่ถ้าเราพร้อมในพื้นฐานเหล่านี้ Cafe Amazon ก็เป็นธุรกิจที่พร้อมให้ผลตอบแทนคืนมาสู่ผู้ลงทุนได้อย่างดีเช่นกัน

รูปแบบสำคัญของ Cafe Amazon ในสถานีบริการน้ำมัน

ty14

เพื่อความเป็นเอกภาพของแบรนด์ และง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภค รูปแบบร้านกาแฟ Cafe Amazon จึงมีเพียงรูปแบบเดียว โดยแบ่งพื้นที่สำหรับให้บริการออกเป็น 2 ขนาดคือ

  1. ขนาดห้องขาย 4 ม. X 4 ม. (ขนาดพื้นที่ 13 ม. X 12.5 ม.) พร้อมระเบียงด้านหน้า และด้านข้าง
  2. ขนาดห้องขาย 5 ม. X 5 ม. (ขนาดพื้นที่ 14 ม. X 13.5 ม.) พร้อมระเบียงด้านหน้า และด้านข้าง

ทั้งนี้ ในกรณีที่พื้นที่ในการก่อสร้างร้านไม่เพียงพอ อาจจะมีระเบียงเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจากพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารแล้ว จะต้องมีพื้นที่เพื่อจัดทำสวนหย่อม เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความร่มรื่นด้วย

หลักเกณฑ์ 8 ประการสำหรับการเปิดกิจการ Cafe Amazon

ty10

1.ผู้สนใจทำธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon ต้องได้รับการอนุมัติจาก ปตท. ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างร้าน
ตำแหน่งที่ตั้งของร้านต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดวางผังของสถานีบริการ และการก่อสร้างตกแต่งร้าน ต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่ทาง ปตท. กำหนด

2.ปตท. จะพิจารณาให้สิทธิ์การเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon กับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เท่านั้น และหากพบว่าหลังจากเปิดให้บริการแล้ว การดำเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คุณภาพ และมาตรฐานที่กำหนด ปตท. จะพิจารณาขอคืนสิทธิ์จากผู้ดำเนินการ

3.ก่อนเปิดร้าน ผู้รับสิทธิ์ที่อยู่ในแผนเปิด ต้องเข้าร่วมกิจกรรม Store Tour ร้านกาแฟ Cafe Amazon เป็นเวลา 1 วัน เพื่อรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ของร้านอย่างถูกต้อง

4.ผู้รับสิทธิ์ และผู้จัดการร้าน ต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบ และต้องผ่านหลักเกณฑ์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนเปิดร้านเป็นเวลา 1 เดือน โดยการอบรมประกอบด้วย การอบรมทฤษฏี 5 วัน การอบรมระบบ POS (Point of Sales) 3 วัน และการปฏิบัติงานจริงที่ร้าน Cafe Amazon ของ ปตท. อีก 3 วัน

5.ผู้รับสิทธิ์ต้องก่อสร้างร้าน และสวนหย่อม ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดร้านอย่างน้อย 15 วัน

6.ผู้รับสิทธิ์ต้องชำระค่าป้ายโลโก้ เมนูบอร์ด เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ให้กับ ปตท. ก่อนการเปิดร้านอย่างน้อย 15 วัน

7.การดำเนินงานต้องใช้วัตถุดิบ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ จาก ปตท. เช่น เมล็ดกาแฟ ชา ช็อกโกแลต เครื่องชง เครื่องบด แก้วกาแฟ ชุดพนักงาน เป็นต้น รวมถึงการให้บริการ สูตร วิธีการชงเครื่องดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ปตท. กำหนดเท่านั้น หากผู้รับสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ปตท. สามารถยกเลิกสิทธิ์การให้ดำเนินการร้าน Cafe Amazon ได้

8.หากทาง ปตท. มีการพัฒนารูปแบบการบริหารร้านกาแฟ Cafe Amazon ในลักษณะแฟรนไชส์ ผู้รับสิทธิ์ต้องให้ความร่วมมือกับบริษัท และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์ดังกล่าวด้วย

ผู้ที่สนใจในการเปิดแฟรนไชส์ Cafe Amazon กับทาง ปตท.ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟ Cafe Amazon นอกสถานีบริการ ใน E-Form ได้ที่ www.cafe-amazon.com (หมวดแฟรนไชส์)

งบประมาณในการลงทุนกับ Cafe Amazon

ty12

พูดถึงเรื่องงบประมาณการลงทุนน่าจะเป็นหัวข้อที่คนสนใจมากที่สุด โดยเอาหลักใหญ่ใจความการเปิด Cafe Amazon ในปั๊ม ปตท. นั้นผู้ลงทุนจะต้องมีงบในการก่อสร้างร้านค้าที่รวมการตกแต่งสวนหย่อมประมาณ 1 ล้านบาท และค่าอุปกรณ์ในการเปิดร้านต่างๆ

เช่น เครื่องชง, เครื่องบด, เครื่องปั่น, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, ตู้เบเกอรี่ ฯลฯ อีกประมาณ 70,000 บาท รวมถึงการวางระบบของร้านเช่นเครื่องคิดเงิน การเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลประมาณ 100,000 บาท โดยเฉลี่ยแล้วตัวเลขกลมในการเปิดกิจการประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายอื่นๆ หลังเปิดกิจการก็คือ Royalty Fee 3% ของยอดขายต่อเดือน , Marketing Fee 3% ของยอดขายต่อเดือน

แต่ทั้งนี้รายละเอียดในเรื่องตัวเลขและข้อกำหนดสำคัญต่างๆนั้นสามารถแปรเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งผู้ลงทุนเองก็จำเป็นต้องศึกษาโดยละเอียดถึงหลักเกณฑ์การลงทุนที่ถูกต้องอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจในการทำธุรกิจและจะได้เริ่มต้นการทำธุรกิจในแบบที่ตัวเองต้องการมากที่สุดด้วย

ท่านที่ต้องการลงทุนในธุรกิจ Cafe Amazon สามารถดูรายละเอียดการลงทุนเพิ่มเติมที่ goo.gl/7SmCr3

1

สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจเรามีรวบรวมบทความมากมายไว้ให้ทุกท่านพิจารณากันตามความเหมาะสม ดูรายละเอียด goo.gl/Io5k2S

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/33999OE

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด