หนังสือดีๆ สร้างกำไรให้ ธุรกิจสปา

สร้างกำไรให้ ธุรกิจสปา ต้องทราบวิธีใช้ข้อมูลการเงิน หรือ “ข้อมูลทางการเงินเพื่อการบริหารสปา” อาจเป็นเรื่องใหม่ในวงการสปาไทยที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเงินของธุรกิจสปา ซึ่งให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจสปา

สำหรับเจ้าของ ผู้จัดการสปา และผู้สนใจ หนังสือเล่มนี้ มีวิธี “สร้างกำไร” ให้ธุรกิจ จากทรัพยากรของกิจการ

 • เรียนรู้อย่างง่ายและรวดเร็วจากตัวอย่างที่เน้นการบริหารธุรกิจสปา
 • เรียนรู้การใช้ข้อมูลการเงินที่จำเป็นและสำคัญ ที่มุ่งการวางแผนและการควบคุม
 • รู้จักการใช้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในหลายรูปแบบ
 • รู้จักการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจปัญหาการใช้คนและเงินอย่างสมเหตุสมผล
 • พบกับตัวอย่างการวิเคราะห์ความสามารถการใช้ทรัพยากรของกิจการหลากหลายรูปแบบ
 • การใช้ได้ทันที : แบบฟอร์มสำเร็จรูป รายงานการเงินที่สำคัญ เพื่อการวางแผนและควบคุมที่ใช้ได้จริง

ธุรกิจสปา

หนังสือ  สร้างกำไรให้ธุรกิจสปา ต้องทราบวิธีใช้ข้อมูลการเงิน ของสำนักพิมพ์ ISMED (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

รายละเอียด

 • ชื่อหนังสือ : สร้างกำไรให้ธุรกิจสปา
 • จัดทำโดย : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • จำนวนหน้า : 120 หน้า
 • ครั้งที่พิมพ์ : 1 (2552)
 • ISBN : 978-974-618-743-5
 • ราคาปก: 190 บาท
 • ราคา + ค่าจัดส่ง 215 บาท

สารบัญ

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจสปา
 • การวิเคราะห์ทางการเงิน
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • การประเมินประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจสปา
 • แบบฟอร์มรายงานทางการเงิน

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อหนังสือได้ที่ : http://goo.gl/uKzpmE

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://goo.gl/MgEHsc

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต