สิงคโปร์แมทส สถาบันการศึกษา ที่มาพร้อมหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับโลก เน้นพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ สถาบันการศึกษา ปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายผู้ปกครองจำนวนมากมองหาสถานที่เรียนที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างชัดเจน

โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นรากฐานกระบวนความคิดที่สามารถนำไปปรับใช้กับวิชาสำคัญอื่นๆได้อีกมากและถ้าจะมองหาต้นแบบที่ดีติดระดับโลกหลายคนเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนจากประเทศสิงคโปร์เพราะถ้าวัดผลคะแนนคณิตศาสตร์ผู้ที่เรียนมาจากหลักสูตรของสิงคโปร์มีคะแนนความสำเร็จสูงสุดระดับโลก โดยอ้างอิงจากคะแนน TIMSS (Trands in International Maths&Science Study) ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน

และเพื่อให้คนไทยเองก็สามารถเข้าถึงหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับโลกเช่นนี้ได้สถาบัน “S.A.M สิงคโปร์แมทส” จึงเป็นผู้เดียวที่นำเข้าหลักสูตรนี้และก็มีผลตอบรับเป็นอย่างดีใช้ระยะเวลาเพียง 3 ปีสามารถขยายสาขาได้กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ

www.ThaiSMEsCenter.com ในฐานะที่มีฐานข้อมูลแฟรนไชส์มากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยมองเห็นถึงอัตราการเติบโตของสถาบันอย่างงดงามจึงยกให้ S.A.M สิงคโปร์แมทสเป็นดาวเด่นแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ พร้อมนำเสนอข้อมูลเบื้องหลังของความสำเร็จที่เราควรเรียนรู้ว่าธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายและกว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านกระบวนการทางความคิดอะไรกันบ้าง

สถาบันการศึกษา

จุดเริ่มต้นธุรกิจคืออยากสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น

เราพูดคุยกับคุณพลเอก ตั้งเจริญ ผู้ก่อตั้งสถาบัน S.A.M สิงคโปร์แมทส โดยเล่าถึงที่มาที่ไปของธุรกิจนี้ว่าเริ่มมาตั้งแต่ปี 2555 คุณพลเอกกล่าวว่า “เรามีความคิดว่าธุรกิจการศึกษาที่เราทำนี้นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำธุรกิจ แต่มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำตามแรงบันดาลใจเพื่อมอบการศึกษาให้กับเด็กในรุ่นลูกของเรา เราเชื่อว่าการให้การศึกษากับเด็กนั้นต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก ต้องถ่ายทอดความรู้ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่เป็นอย่างดีและสิ่งสำคัญคือต้องช่วยให้เขารักการเรียนเพื่อการศึกษาที่ดีในอนาคต ยิ่งอยู่ในธุรกิจนี้นานเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใจเด็กและความคาดหวังของผู้ปกครองมากขึ้น”

ที่เราให้ความสำคัญกับคณิตศาสตร์นั้นเพราะเรารู้ว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการคิดเลข แต่คณิตศาสตร์สอนให้เราเข้าใจตรรกะทางการคิดและการคิดวิเคราะห์ ซึ่งหากจะเลือกเรียนคณิตศาสตร์ก็อยากให้ได้เรียนกับหลักสูตรที่ดีที่สุดและเริ่มต้นให้ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งในที่สุดเราก็สามารถนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ตรงมาจากประเทศสิงคโปร์มาให้เด็กไทยได้เรียนแบบเดียวกันกับเด็กสิงคโปร์

หลักสูตรคณิตศาสตร์จากสิงคโปร์ ทั่วโลกให้การยอมรับ

สิงคโปร์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสูงสุดของประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยวิชาพื้นฐานที่สิงคโปร์เน้นเป็นพิเศษคือเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์นี้จึงเน้นที่ความเรียบง่าย มีความชัดเจน เข้าถึงได้ สัมพันธ์จากชีวิตจริง และหลักสูตรพิเศษที่เป็นคณิตศาสตร์ในภาคภาษาอังกฤษมุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยที่ “เด็กทุกๆคน” ต้องเข้าใจ โดยจะไม่เลือกเฉพาะเด็กฉลาดหรือเด็กเก่งกว่าเพราะทุกคนต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานแบบเดียวกันหมด

wq23

S.A.M สิงคโปร์แมทส เป็นตัวแทนผู้เดียวในประเทศไทยที่นำเข้าหลักสูตรคณิตศาสตร์ตรงจากสิงคโปร์

คุณพลเอกพูดถึงการนำเข้าหลักสูตรนี้จากประเทศสิงคโปร์ว่า เป็นการซื้อรูปแบบธุรกิจจาก S.A.M (Seriously Addictive Mathematics) ซึ่งเป็น สถาบัน คณิตศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสิงคโปร์และเมื่อ 5 ปีก่อนก็เริ่มทำการขยายสาขาและหาตัวแทนในต่างประเทศซึ่ง S.A.M สิงคโปร์แมทสเป็นตัวแทนในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียวเท่านั้น โดยตำราเรียนทุกระดับจะเป็นภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็กไทยที่เรียนกับเราจะได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรนี้เช่นเดียวกันกับเด็กสิงคโปร์

ธุรกิจการศึกษาเมื่อ 5 ปีก่อนนี้มีการแข่งขันที่สูงแต่การเลือกรูปแบบวิชาที่เน้นเฉพาะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กยังมีคนทำไม่มากนักโดยเฉพาะกับกลุ่มอายุผู้เรียนที่เน้นตั้งแต่เด็กเล็กถึงชั้นประถม แม้ว่าสถาบันกวดวิชาหลายแห่งจะเปิดสอนคณิตศาสตร์โดยอ้างอิงจากหลักสูตรสิงคโปร์แต่ลักษณะในด้านรูปแบบการเรียนการสอนนั้นก็ยังคงต่างจากหลักสูตรของ S.A.M สิงคโปร์แมทส ซึ่งผู้บริหารทุกสาขาจะได้รับการฝึกอบรมและได้รับการรับรองตรงจากประเทศสิงคโปร์

ด้วยเหตุนี้เมื่อเริ่มเอาหลักสูตรจากสิงคโปร์มาทำการตลาดจึงได้รับความนิยมจากผู้สนใจจำนวนมากทั้งในแง่ของผู้ที่อยากเรียนและผู้ที่สนใจอยากร่วมลงทุนทำให้ภายในระยะเวลาแค่ 2 ปี สามารถขยายสาขาได้กว่า 30 แห่งถือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่ดีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

wq22

หลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์แมทส์

การเรียนการสอนนั้นเราจะมีสองส่วนคือ

  1. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์และสื่อการสอน และ
  2. การเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดเพื่อฝึกหัดซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองให้เรียนรู้ผ่านจะเน้นการใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะ เริ่มแก้ไขปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้น

เด็กสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ 

  1. อนุบาล 3 ปี
  2. ประถมต้น 3 ปี
  3. และประถมปลาย 3 ปี (ช่วงอายุคือตั้งแต่ 4-12 ปี)

นี่คือการเรียนที่ปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กยังเริ่มเขียนหนังสือไม่ได้ จนสามารถโจทย์แก้ไขสมการที่ซับซ้อนในระดับสูงได้ โดยตำราเรียนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษและมีการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของเด็กอยู่เป็นระยะ

เวลาในการเรียนจะเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นก็ตั้งแต่ 1,500 บาท/เดือนในระดับอนุบาลและเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนในระดับประถม ซึ่งหลังจากเด็กเรียนจบในแต่ละวันแล้วจะมีแบบฝึกหัดซึ่งได้ออกแบบมาอย่างดีให้เด็กได้ฝึกฝนด้วยตนเองในระหว่างสัปดาห์ เพื่อใช้ประเมินความรู้ความเข้าใจและช่วยในการวางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

wq25

ข้อมูลด้านการลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมธุรกิจ

คนที่สนใจร่วมทำธุรกิจด้านการศึกษานี้คุณพลเอกกล่าวว่า “นอกจากหลักสูตรที่ดีแล้วเรายังมีระบบแฟรนไชส์ที่ดีพร้อมด้วยระบบซอฟแวร์เต็มรูปแบบซึ่งสามารถจัดการระบบได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ง่าย และใช้เวลาสำหรับจัดการงานออฟฟิศเพียงเล็กน้อย เรายินดีเปิดรับพิจารณาผู้ประกอบการมีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดีกับการศึกษาเพราะเราไม่ได้มองว่านี่เป็นเพียงแค่ธุรกิจแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือ เป็นโอกาสสำหรับคุณที่จะได้ช่วยสร้างความแตกต่างทางการศึกษาให้กับเด็ก ซึ่งเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณประสบความสำเร็จเช่นกัน

ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นก็เป็นเรื่องของพื้นที่ เงินลงทุน ความพร้อม และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งเงินลงทุนเบื้องต้นคือ 220,000 บาทเพื่อรับสิทธิการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า ตลอดจนเรื่องของระบบการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนและสื่อในรูปแบบต่างๆ และสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันด้านการศึกษาอยู่แล้ว คณิตศาสตร์ของ S.A.M สิงคโปร์แมทส จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาเรียนที่มีอยู่เดิมเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กๆ

wq21

คณิตศาสตร์แบบคิดวิเคราะห์คือช่องทางของอาชีพในอนาคต

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแม้จะดูมีอนาคตสดใสแต่ก็ควรมีเอกลักษณ์และคุณภาพ เพราะเป็นธุรกิจที่ทำแล้วมีผลต่ออนาคตของผู้เรียน คุณพลเอกกล่าวสรุปให้ฟังว่า “การเรียนคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไปค่อนข้างมากจากเดิมที่เคยเน้นการคิดคำนวณตัวเลขแม่นยำและรวดเร็วซึ่งทักษะดังกล่าวจะให้ความสำคัญน้อยลง แต่จะมุ่งเน้นด้านการคิดวิเคราะห์มากขึ้น บริษัทหรือหน่วยงานในปัจจุบันต่างต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดี ซึ่งความต้องการทักษะด้านนี้ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้นหากเด็กได้มีโอกาสฝึกฝนการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่เล็ก ผลดีย่อมเกิดที่ตัวผู้เรียนเองในอนาคต”

และสำหรับเป้าหมายของ S.A.M สิงคโปร์แมทสจะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการขยายสาขาแต่จะเน้นการรักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอด้วย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/APnyJ3

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด