สัมมนาฟรี… เจาะตลาดอาเซียน+6 เพื่อ SMEs ไทย

สถาบันอาหาร  จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนาฟรี… เจาะตลาดอาเซียน+6 เพื่อ SMEs ไทย

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท เข้าร่วมสัมมนา  “แนวทางการ เจาะตลาดอาเซียน+6 สำหรับ SMEs ไทย ”  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา ราชดำริ  กรุงเทพฯ

SMEs ไทย

ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารและเชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อม เรียนรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน+6  เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม สอดรับกับการเข้าสู่ AEC 2015 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่มีชื่อเสียง

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งความจำนงและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวารีย์รัตน์  บุญเอก  คุณน้ำผึ้ง ฉายอำไพ  โทรศัพท์  0 2886 8088 ต่อ 9201, 9204  E-mail : wareerat@nfi.or.th, numpung@nfi.or.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

website: www.nfi.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม : สุขกมล  งามสม โทร. 089 484 9894

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

คุณ สุขกมล  งามสม โทร. 089 484 9894

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต