สสว. จัดกิจกรรมผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการด้านการประกอบธุรกิจ หัวข้อ “การตลาดออนไลน์”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. ) จัดกิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการด้านการประกอบธุรกิจ หัวข้อ การตลาดออนไลน์

ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแสนสบาย โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ จ. ชลบุรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการด้านการประกอบธุรกิจ หัวข้อ “การตลาดออนไลน์” ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแสนสบาย โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ จังหวัดชลบุรี

  • 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
  • 08.30 – 09.00 น. รับชม VTR แนะนำ สสว. แนะนำศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS)
  • 09.00 – 10.30 น. บรรยายเรื่อง การตลาดออนไลน์
  • 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  • 10.45 – 12.15 น. บรรยายเรื่อง การตลาดออนไลน์ (ต่อ)
  • 12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สนใจดูรายละเอียดกำหนดการ คลิกที่นี่

สนใจสมัครเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต