สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.5 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.5 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท รวมแบบทดสอบและข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ที่กำลังเตรียมตัวสอบระหว่างภาคเรียน กลางภาค และปลายภาค ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เรียนอยู่ในชั้นเรียน และตรงกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด

สรุปหลักภาษาอังกฤษ

 • สรุปเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง
 • รวมสรุปเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบ
 • เนื้อหาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่นักเรียนเรียนอยู่ในชั้นเรียน และตรงกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด

สารบัญ

 • บทที่ 1 : MODAL AUXILIARIES
  • กริยาช่วย ( modal auxiliaries )
  • คำแสดงความสามารถ can และ could
 • บทที่ 2 : CONNECTING IDEAS
  • การเชื่อมความด้วย and
  • การเชื่อมความด้วย but และ or
 • บทที่ 3 : FUTURE TIME
 • บทที่ 4 : คำนามนับได้/ไม่ได้ และคำนำหน้านาม
 • บทที่ 5 : adjective clauses

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/s88MbW

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/A2eeDu

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต