สถิติ เล่มเดียวจบ (Statistics: Bullet Guide)

หนังสือ สถิติ เล่มเดียวจบ (Statistics: Bullet Guide) สรุปย่อวิชาสถิติ กระชับ อ่านจบไว เข้าใจง่ายทันที คุณจะได้รู้เรื่องทั้งหมดนี้ภายในระยะเวลาอันสั้น!

สถิติ

พื้นฐานที่จำเป็นก่อนทำความรู้จักสถิติ การสรุปข้อมูล แผนภูมิหรือกราฟต่างๆ การถดถอยและสหสัมพันธ์ ความน่าจะเป็นทั้งพื้นฐาน และขั้นสูง และทฤษฎีทางสถิติเพื่อการทดสอบในการวิจัยหรือตอบคำถามของคุณ

เกี่ยว กับผู้เขียน

อลัน เกรแฮม

เป็นอาจารย์วิชาการสอนคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอเพ่นมากว่าสามสิบปี มีความสนใจพิเศษในเรื่องสถิติ เขาได้เขียนหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนไว้มากมายทั้งในด้านสถิติและวิชา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

นอกจากนี้ยังได้บรรยายและจัดอบรมให้แก่ครูอาจารย์ในหลากหลายหัวข้อ รวมถึงเรื่องเครื่องคิดเลข ตารางการกระจาย และสถิติ

ในฐานะที่เป็นครู ปรัชญาการสอนของอลันมาจากความเชื่อที่ว่า ตำราสถิติส่วนใหญ่นั้นยากเกินไป และมักเป็นเพราะความคาดหวังที่สูงเกินจริงของผู้เขียน หนังสือเล่มนี้จึงเน้นเรื่องคอนเซปต์หลักๆ และหลักการสำคัญมากกว่าที่จะเน้นด้านเทคนิคต่างๆ ของสถิติ หนังสือเล่มนี้จะอธิบายสรุปอย่างตรงไปตรงมาว่าสถิติคืออะไร

สารบัญ

  • พื้นฐานทักษะทางคณิตศาสตร์
  • การสรุปข้อมูล
  • การแปลงข้อมูลเป็นกราฟ
  • การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
  • การถดถอยเชิงเส้น
  • สหสัมพันธ์
  • ความน่าจะเป็นพื้นฐาน
  • ความน่าจะเป็นแบบที่ซับซ้อนขึ้น
  • การแจกแจงแบบปกติ
  • การทดสอบหานัยสำคัญ 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/D7O0Fc

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/q0kw7D , https://goo.gl/X0RlbI

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต