ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชวน SMEs พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้ต่าง สร้างให้โดน

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญ ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (ปีงบประมาณ 2560) เพื่อรับการสนับสนุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ ทำให้ต่าง สร้างให้โดน

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ

ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว และสระบุรี) ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จะได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทำให้ต่าง สร้างให้โดน ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

และเข้าร่วมการนำเสนอศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี) จำนวน 9 วัน พร้อมจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2564-4000 ต่อ 1212 (คุณพิมพ์พร ประกอบแสง)
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม !!ด่วน…รับจำนวนจำกัด!!

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Janjira Tien <janjira25@hotmail.com>

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต