วางแผนทางการเงิน อย่างไร มีเงินใช้ไม่ขาดมือและร่ำรวย

หนังสือ วางแผนทางการเงิน อย่างไร มีเงินใช้ไม่ขาดมือและร่ำรวย ตั้งแต่เกิดจนตายเพราะ ชีวิต ต้องมี การใช้ชีวิต…เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ ทั้งชีวิต ของคนทุกคนต้องอาศัย เงินตรา เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนชีวิต

เมื่อเริ่มต้นอยู่ในครรภ์ ไปจนถึงวัยรุ่นตอนปลาย ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จะเห็นว่าทั้งชีวิตมีค่าใช้จ่าย หากนำบัญชีรายจ่ายมารวมกันแล้วย่อมเป็นเงินมหาศาล

เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือการทำอาชีพอิสะ รายได้ที่จะได้รับเข้ามาก็คือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้รายได้ดังกล่าวสามารถนำไปใช้จ่ายในชีวิต หรือเพื่อใช้ต่อเติมความใฝ่ฝันให้เป็นจริง เป็นรางวัลชีวิต เช่น ออกท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศ ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ๆ ให้แก่ตัวเอง

เมื่อถึงเวลาต้องมีครอบครัว ต้องแต่งงาน ต้องมีบ้าน ต้องมีรถ และวนกลับมาที่ถึงเวลาที่ต้องมีลูก จะพิจารณาได้ว่าช่วงชีวิตนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายมหาศาล

เมื่อชีวิตดำเนินมาถึงช่วงเวลาที่พอเห็นช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ก็ต้องหาทางเปลี่ยนไปสู่งานใหม่ หรือลงทุนในธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตยิ่งๆ ขึ้น อาจจะต้องมีการหาเงินลงทุนครั้งใหญ่ อาจต้องกู้สินเชื่อจากธนาคาร

เมื่อชีวิตมาถึงจุดที่ต้องเกษียนตัวเองจากการทำงาน จนถึงวัยชรา ก็ต้องพร้อมที่จะมีค่าใช้จ้ายสำหรับดูแลตัวเองในช่วงวัยแก่ชรา หรือเหลือเป็นสมบัติเอาไว้ให้ลูกหลาน

สภาวะการณ์ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงินในระดับบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จึงจะดีกว่าหรือไม่ หากคุณสามารถ วางแผนทางการเงิน ให้มีเงินใช้ ไม่ขาดมือ และร่ำรวย ตั้งแต่เกิด จนตาย ได้ง่ายๆ ด้วยหลักการ แนวทาง ที่อยู่ในหนังสือคู่มือเล่มนี้ ที่สามารถทำได้จริง ประสบความสำเร็จได้จริง

วางแผนทางการเงิน

สารบัญ

ภาคที่หนึ่ง การวางแผนทางการเงินจะไม่สำเร็จ หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางการวางแผนทาง

  • บทที่หนึ่ง คนที่มีการวางแผนทางการเงินไม่ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายจนตัวเองลำบาก ส่วนคนที่ไม่มีการวางแผนทาง
  • บทที่สอง คนที่มีการวางแผนทางการเงินคือคนที่ถึงแม้จะมีหนี้แต่บริหารหนี้เป็น
  • บทที่สาม การใช้บัตรเครดิตอย่างไม่ถูกต้องคืออุปสรรคสำคัญต่อการวางแผนทางการเงิน
  • บทที่สี่ ต้องมีความคิดเชิงบวกในยามที่เกิดปัญหาทางการเงิน
  • ฯลฯ

นักเขียน : Mc Wall Johnson,วีรวรรณวีร ชัยวุฒิ์
จำนวนหน้า : 256 หน้า

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อหนังสือได้ที่ : http://goo.gl/Qo9Hpu

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://goo.gl/z1lfbm , http://goo.gl/k6hP63

วางแผนทางการเงิน อย่างไร มีเงินใช้ไม่ขาดมือและร่ำรวย ตั้งแต่เกิดจนตาย

หนังสือ วางแผนทางการเงิน อย่างไร มีเงินใช้ไม่ขาดมือและร่ำรวย ตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะ ชีวิต ต้องมี การใช้ชีวิต…เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ ทั้งชีวิต ของคนทุกคนต้องอาศัย เงินตรา เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนชีวิต (more…)

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต