ลงทุนอะไรไม่เจ๊ง : คู่มือลดความเสี่ยงจากการเริ่มทำธุรกิจส่วนตัว

หนังสือ ลงทุนอะไรไม่เจ๊ง : คู่มือลดความเสี่ยงจากการเริ่มทำธุรกิจส่วนตัว  ทุกวันนี้หากพิจารณาตามความเป็นจริงในเรื่องของการลงทุนเราจะพบว่ามีการลงทุนอยู่สองแนวทาง คือ…หนึ่ง การใช้เงินของตนเองมาลงทุนทำธุรกิจ…สอง การขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำการลงทุนทำธุรกิจ

ลงทุนอะไรไม่เจ๊ง

การลงทุนในสองแนวทางนั้น เรามักจะพบว่า ต้องใช้แรง ใช้กำลังใช้สมองในการควบคุม ดูแล วางแผน วิเคราะห์ อย่างหนักและถ้าหากพิจารณาในผลด้านลบเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้จากการลงทุนก็คือ

การลงทุนไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จการลงทุนทำ ธุรกิจด้วยเงินสดอาจจะทำ ให้คุณต้องขาดทุนแต่ก็ทำให้คุณ ไม่เป็นหนี้ แต่การกู้เงินมาลงทุนทำ ธุรกิจนั้นยิ่งกว่าจะขาดทุนแล้ว คุณยังจะต้องมีหนี้นอกเหนือเงินต้นที่ต้องจ่ายซึ่งก็คือเรื่องภาระดอกเบี้ยที่ต้องแบกรับไว้

ทั้งนี้ผู้เขียนเชื่อว่าสิ่งที่กล่าวมานี้ คงเป็นเรื่องที่ผู้ที่มีเงินต่างรู้หรือ ทราบกันดีอยู่แล้ว จึงพากันตัดสินใจ เก็บเงินที่คุณมีอยู่เอาไว้กับบัญชีธนาคาร โดยไม่รู้ว่าจะเอาไปลงทุนทำ ธุรกิจอะไรเพราะกลัวที่จะ ลงทุนไปแล้วต้องพบกับการขาดทุน หรือ ลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงเสริมในการสร้างความมั่นใจให้แก่คุณผู้อ่านทุกท่านที่มีเงิน ด้วยการแนะนำแนวทางการนำเงินที่คุณมีอยู่ไปลงทุนให้เกิดมูลค่าทวี อันจะเป็นประโยชน์คุณผู้อ่านหนือมุ่งมั่นว่าว่าในอนาคตจะต้องมีเงินเก็บ หรือสร้างเงินให้เกิดขึ้นให้ได้

สารบัญ

  • บทที่หนึ่ง จำนวนเงินที่คุณมีต่อความเสี่ยงจากการลงทุน คือ สิ่งที่ต้องทำาความเข้าใจก่อนตัดสินใจเลือกการลงทุน
  • บทที่สอง ใช้เงินมาลงทุนอย่างมีหลักการ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ทวีมูลค่าได้ง่ายๆ
  • บทที่สาม แม้คุณคิดว่าการฝากเงินกับธนาคารคือการนำาเงิน มาลงทุนที่ดีที่สุดและชีวิตของคุณไม่ต้องดิ้นรนลงทุนให้มากมาย แต่จะดีกว่าหรือไม่หากจะให้เงินฝากทำางานสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกนิด
  • บทที่สี่ นำเงินมาลงทุนผ่านการออมด้วยการซื้อสลากออมทรัพย์ให้ทวีสิน
  • บทที่ห้า ลงทุนในทองคำา โอกาสสำคัญในการสร้างความร่ำรวยจากเงิน
  • บทที่หก ใช้เงินลงทุนในหุ้น โอกาสรวยเกิน 100 เท่าของเงินลงทุน เป็นจริงได้
  • บทที่เจ็ด ใช้เงินสร้างตัว รวยด้วยการลงทุนในกองทุนรวม

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/7cv0TI

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/ndmfkH , https://goo.gl/3BnPqF

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต