#รีวิวหนังสือ สร้างคอนเน็กชั่นแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต

สิ่งที่จะได้รับใน รีวิวหนังสือ สร้าง คอนเน็กชั่นแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต หนังสือเล่มนี้การมีคอนเน็กชั่นดี จะช่วยเพิ่มระดับความสุขและเปิดโอกาสให้คุณ แต่หลายคนเข้าใจผิดว่าคอนเน็กชั่นเป็นเรื่องของคนพูดเก่ง ชอบเข้าสังคม จริงๆแล้วมนุษย์อินโทรเวิร์ตก็ทำได้ โดยใช้เสน่ห์เฉพาะตัว เช่น ถนัดฟังมากกว่าพูด ประเมินสถานการณ์เก่งเห็นรายละเอียดต่างๆ

รีวิวหนังสือ สร้าง

36

35

ผู้เขียน Mentalist DaiGo
แปล : หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว
จำนวน 204 หน้า
ราคา 235 บาท


1.ความเข้าใจผิดที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างคอนเน็กชั่น

34

คนที่มีบุคลิกเก็บตัวสามารถประเมิน ความรู้สึกคนรอบข้างได้มากกว่าคนเปิดเผย เพราะคนที่อ่อนไหวต่อ แรงกระตุ้น จากภายนอกง่าย จะยิ่งมีบุคลิกเก็บตัว ส่วนคนประเภทเปิดเผยจะจับปฏิกิริยาคนรอบข้างไม่ได้ จึงใช้ชีวิตได้แบบกระตือรือร้น

คนที่มีบุคลิกเก็บตัวจะสื่อสารได้ดีเยี่ยมเมื่อถึงคราวเป็นผู้ฟัง

เมื่อ “วิธีคิดอันเป็นรากฐานของการสร้างคอนเน็กชั่น” จับคู่กับ “เทคนิคลงมือปฎิบัติ” ไม่ว่าใครก็สร้างความสัมพันธ์แบบที่สองฝ่ายต่างส่งเสริมกันและกันได้

ผู้นำนำที่มีบุคลิกเก็บตัวทำให้ทีมเกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าผู้นำประเภทเข้าหาสังคม

ผู้นำประเภทเข้าหาสังคมมีแนวโน้มไม่ยอมใช้ไอเดียที่คนอื่นคิด เอาแต่จัดการเรื่องต่างๆด้วยตัวเอง และรู้สึกกลัวที่จะต้องฟังคนอื่นพูด

ผู้นำที่มีบุคลิกเก็บตัวจะรับฟัง วิเคราะห์และตัดสินเนื้อหาที่สมาชิกในทีมพูดอย่างใจเย็น แล้วหาวิธีทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับทีม ซึ่งท่าทีเช่นนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ทีมมากขึ้น

สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในโลกนี้ เกิดขึ้นได้เพราะ

 • ผู้ให้(Giver) คนประเภทนี้จะให้โดยไม่เสียดาย ไม่สนใจว่าจะได้อะไรตอบแทน
 • ผู้รับ(Taker) คนประเภทนี้คิดว่าตัวเองจะได้รึเสียอะไร
 • ผู้แลกเปลี่ยน (Matcher) คนประเภทนี้มองผลประโยชน์ตัวเองต้องมาก่อน

ระยะสั้น ผู้รับเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ ระยะยาว ผู้ให้จะประสบความสำเร็จ

 • ผู้ให้มี 2 แบบ ผู้ให้ระดับบน (Top Giver) ผู้ให้ระดับล่าง (Bottom Giver)
  • ผู้ให้ระดับบน จะพิจารณาว่าควรให้คนหาคอนเน็กชั่นอย่างไร จึงไม่ประสบความสำเร็จ
  • ผู้ให้ระดับล่าง จะไม่ประเมินว่าอีกอีกฝ่ายเป็นใคร จึงไม่ประสบความสำเร็จ

ศาสตราจารย์เจอโรม เคแกน (Jerome Kagan)
“คนที่มีบุคลิกเก็บตัวเป็นพวกตอบสนองสูง ในขณะที่คนประเภทเข้าหาสังคมเป็นพวกตอบสนองต่ำ”

คนที่มีบุคลิกเก็บตัวต่างหาก ที่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น

แบบลึกซึ้ง กระบวนการ PCDA (Plan วางแผน, Do ปฎิบัติตามแผน, Check ตรวจสอบ, Action ปรับปรุงการดเนินการอย่างเหมาะสม)

 • แค่มีเพื่อนรู้ใจในที่งานอย่างน้อย 3 คน ความพึงพอใจในชีวิตก็เพิ่มสูงถึง 96% แล้ว
 • ความพึงพอใจต่อเงินเดือนก็เพิ่มขึ้น 200%
 • ความพึงพอใจต่อเงินเดือนก็เพิ่มขึ้น 200%

แต่คนที่มีเพื่อนรู้ใจในที่ทำงานจะพึงพอใจกับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกว่า ฉันไม่มีเพื่อน คนที่รู้สึกว่าตัวเองมีเพื่อนยอดเยี่ยมอยู่ในที่ทำงาน จะมีแรงจูงใจในการทำงานและประสิทธิภาพในการสร้างผลงานเพิ่มขึ้นมาก

คอนเน็กชั่นมีพลังทำให้ชีวิตคุณมีความสุข


2.“คอนเน็กชั่น” ที่ทำให้คุณมีความสุขคืออะไร

33

วิธีรับมือความทุกข์ว่า สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ดีไม่ได้หรือ ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตฉันเลย คือคุณต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเท่านั้น คุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่

สิ่งสำคัญคือ คุณต้องมองเห็นรูปแบบคอนเน็กชั่นตามอุดมคติเสียก่อน

ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างคอนเน็กชั่นให้เข้ากับนิสัยตัวเอง โดยต้องเข้าใจตัวเองเสียก่อนว่าเป็นคนประเภทไหน เข้าหาสังคมหรือมีบุคลิกเก็บตัว

ประเด็นคือ ต้องขยายฐานคอนเน็กชั่น อีกหน่อย ไม่ว่าคุณเป็นคนมีบุคลิกเก็บตัวหรือเข้าหาสังคม ก็ต้องพยายามสร้างโอกาสพบปะกับผู้คนหลากหลาย ขยายฐานคอมเน็กชั่นให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อย แล้วเลือกเก็บไว้ หรือ ตัดทิ้งในรูปแบบที่เข้ากับนิสัยตัวเอง

ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ใคร เราจะเข้าใกล้ในสิ่งที่เขาเป็น ความสามารถในการควบคุมตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิตอย่างมาก คบกับคนที่ควบคุมตัวเองได้แย่ คบกับคนที่ควบคุมตัวเองได้ดี

ลักษณะพิเศษของคนที่คบด้วยแล้วเกิดผลเสียตามมา

คนประเภทที่ไม่ควรคบหาด้วยมีดังต่อไปนี้

 • คนที่เอาแต่พูดคำหวาน ฟังรื่นหู
 • เข้มงวดกับคนอื่น หย่อนยานกับตัวเอง
 • คนที่พูดจาด้วยอารมณ์ ไม่มีหลักคิดรองรับ
 • คนที่ตัดสินใจหรือวิเคราะห์เรื่องต่างๆ แบบดื้อดึง

หากคนใช้ชีวิตโดดเดี่ยวประสบความสำเร็จในการสร้างคอนเน็กชั่นและสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอย่างเต็มที่จะอายุยืนขึ้น 15 ปี เทียบกับการไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ และวิถีการกินเพื่อสุขภาพแล้ว สัมพันธภาพระหว่างบุคคลส่งผลถึงอายุขัยมากกว่าเสียอีก

คนเราจะรู้สึกมีความสุขที่สุดเมื่อรู้สึกว่า “ฉันควบคุมชีวิตตัวเองได้”


3.เทคนิคสร้างความเชื่อมโยงกับ “ซูเปอร์คอนเน็ตเตอร์”

32

ซูเปอร์คอนเน็กเตอร์จะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างคนขอร้องและถูกขอร้องโดยที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกขอบคุณในตัวเขา เท่านั้นไม่พอ เขายังหว่านเมล็ดพันธ์ุเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายได้ด้วยว่า “ถ้าขาดเหลืออะไร ติดต่อมาหาได้เลยนะ ไม่ต้องเกรงใจ

เพิ่มซูเปอร์คอนเน็กเตอร์ เข้าไปในคอนเน็กชั่นของคุณ

เทคนิคการมองหาซูเปอร์คอนเน็กเตอร์รอบตัวคุณ กลยุทธ์ขั้นพื้นฐานว่าทำอย่างไรจะเข้าถึงพวกเขาได้

 1. ใช้แผนผังสามสัมพันธ์ตามหา
 2. ติดต่อกันอีกครั้ง (Reconnecting)
 3. ย่นระยะห่างด้วยการ “มีปฏิสัมพันธ์ด้วยจำนวนครั้งอันเหมาะสม”
 4. เพิ่มความสนิทสนมด้วย “การซุบซิบเชิงบวก” (Positive Gossiping)

วิธีสร้าง “แผนผังสายสัมพันธ์” ศาสตราจารย์ไบรอัน อุสซี (Brian Uzzl)

รายชื่อคนในกรอบ “Broker” สำคัญที่สุดครับ ชื่อใครโผล่ในกรอบนี้ซ้ำมากที่สุด คนคนนั้นคือซูเปอร์คอนเน็กเตอร์ในวงคอนเน็กขั่นขอบคุณ

วิธีสร้าง “แผนผังสายสัมพันธ์”

แบ่งกระดาษโน้ตเป็น 3 ส่วน เขียนรายชื่อ “VIP” (คนสำคัญ) “Broker” (คนที่แนะนำ VIP ให้เรา) “Connentor” (คนที่เราแนะนำ VIP ให้) ในกรอบของ Broker ถ้าชื่อคนไหนปรากฎหลายครั้ง คนๆนั้นคือ ซูเปอร์คอนเน็กเตอร์ในวงคอนเน็กชั่นของคุณ!


4.วิธีสร้าง “เพื่อนสามคน” ที่ทำให้มีความสุข

31

คนที่เคยโดดเดี่ยว เมื่อมีเพื่อนรู้ใจเพียงหนึ่งคนมีความเป็นไปได้ว่าจะอายุยืนขึ้น โดยมากสุดถึง 15 ปี

บทความวิจัยของทีมวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและพรินซ์ตันชี้แนะว่า

“เมื่อรายได้ต่อปี สูงกว่า 8 ล้านเยนระดับความสุขตะไม่เพิ่มสูง

 • มีเพื่อนในที่ทำงาน 3 คน ระดับความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้น 96%
 • ในเวลาเดียวกัน ระดับความพึงพอใจในเงินเดือนก็เพิ่มขึ้น 200%
 • กรณีมีเพื่อนดีๆ ในที่ทำงาน แรงจูงใจในงานจะเพิ่มขึ้นถึง 700% และทำงานได้รวดเร็วขึ้นด้วย

เพื่อนที่เราอยู่ด้วยอย่างสบายใจ ต่างส่งเสริมกันให้เติบโต จะช่วยให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทางใจครับ หลังฉากของการ “มีความสุขเพราะเงิน” และ “มีความสุขเพราะสุขภาพภาพดี” คือเพื่อน

สิ่งสำคัญคือ ต่างฝ่ายต้องรู้ข้อมูลของกันและกัน เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนอย่างไร เราจะรู้สึกไว้วางใจและค่อยๆใกล้ชิดกับอีกฝ่ายมากขึ้น


5.มองให้ออกว่าอะไรเป็นกับดักให้สัมพันธภาพ

30

พฤติกรรมของคนประเภทเข้าหาสังคม มั่นใจในตัวเอง และเอ่ยทักทุกคนถือเป็นบวกในการสร้างคอนเน็กชั่น แต่แง่ของการสร้างเพื่อนใหม่ จะส่งผลเชิงลบในแง่การรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในระยะยาว

เขียนความรู้ตัวเองออกมาเมื่อเราเขียนแสดงความรู้สึกไปเรื่อยไปยังช่วยให้ “เลิกอคติ” กับคนที่ไม่ชอบ คำว่าเลิกอคติในที่นี้คือ ปล่อยผ่านไปได้

ลักษณะ 4 อย่างจองคนที่ไม่ควรเข้าใกล้

 1. พวกหลอกลวง
 2. ได้ใจว่าตัวเองยอดเยี่ยม
 3. ไม่มีความเข้าอกเข้าใจ
 4. รู้สึกสนุกเมื่อคนอื่นทรมาน

 

เรียบเรียงโดย : คุณปิยาพัชร ปกครอง (ปาร์มี่)

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3DiHdYu