มหกรรมตลาดนัด การค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำหนดจัดงาน มหกรรมตลาดนัด ชายแดนไทย-เมียนมาร์ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าด่านกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้โครงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-พม่า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือการเชื่อมโยงการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างต่อเนื่องตลอดจนขยายผลไปสู่การเปิดด่านการค้าชายแดนของพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองสำคัญของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าการค้าชายแดนการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ ส่งผลให้เกิดการยกระดับสู่ด่านการค้าถาวรต่อไป

มหกรรมตลาดนัด

ภายในงานพบกับ

  • สินค้า OTOP, SMEs, สินค้าธงฟ้า, สินค้าอุปโภค-บริโภค, คุณภาพดี ราคาประหยัด จากจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศเมียนมาร์ การจับคู่ธุรกิจ
  • ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
  • ชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิง จากประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน

พบกัน!! งานมหกรรมตลาดนัดชายแดนไทย-เมียนมาร์ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าด่านกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามฝ่ายประสานงาน 053-224-140-1

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : panida somsripong < panidacmice@gmail.com >

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต