ทำธุรกิจเกษตร รวยได้ไม่ยาก (Easy Guide: Wealth with Agricultures)

เส้นทางลงทุนใหม่ในผืนดินที่สดใสและยั่งยืนที่สุดในตอนนี้ หนังสือเล่มนี้จะขอเล่าสู่เส้นทางการลงทุนที่คนในเมืองหลายคนยังคิดไม่ถึง เปิดโลกทัศน์ให้ผู้อ่านชาวไทยมองเห็นการ ทำธุรกิจเกษตร กรรมเป็นเหมือนหนึ่งช่องทางการลงทุนที่ทำแล้วร่ำรวยอย่างยั่งยืน

หนังสือช่วยบอกแนวคิดและวิธีที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจด้านการเกษตรตามแนวทางการทำเกษตรแบบพอเพียง หนังสือเล่มนี้เป็นประตูบานแรกที่ทำให้ทุกคนหันมาสนใจประกอบอาชีพเกษตรกร (โดยไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างยากจนอีกต่อไป) อ่านง่าย มีภาพประกอบตลอดเล่ม เหมาะกับคนไทยทุกวัย

ทำธุรกิจเกษตร

รายละเอียด

ทำธุรกิจเกษตรรวยได้ไม่ยาก (Easy Guide: Wealth with Agricultures)

 • วันที่ผลิต: 2012-12-20
 • จำนวนหน้า: 192
 • นักเขียน: คณิต นิมมาลัยรัตน์
 • ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • บรรณาธิการ: ต่อทอง ทองหล่อ
 • ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

สารบัญในเล่ม

บทเริ่มต้น จากชีวิตคนเมืองสู่ชีวิตเกษตรพอเพียง

 • เบื่อกันบ้างไหมกับสังคมเมือง
 • เหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของผมต้องเปลี่ยนแปลง
 • วูดดี้จูเนียร์… เหลนในอนาคตของผม
 • เมืองแห่งการเกษตรในอนาคต
 • การเกษตรพอเพียง… หนทางสู่เกษตรนิยมในอนาคต
 • เจ้าเอบ็อตหุ่นยนต์จากอนาคต
 • เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 1 ทำไมต้องไปเป็นเกษตรกร

 • จากเมืองใหญ่กลับสู่บ้านเกิด
 • อนาคตของเกษตรกรรม
 • จุดเปลี่ยนของโลกอนาคต จากทุนนิยมไปเป็นเกษตรนิยม
 • ประเทศไทยได้เปรียบอย่างไร
 • อนาคตของเกษตรกรรมในประเทศไทย
 • ทำไมเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้

บทที่ 2 ปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบัน

 • เพราะอะไรเกษตรกรในปัจจุบันถึงยากจน
 • ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
 • ปัญหาภาวะสินค้าล้นตลาด
 • การขาดแคลนความรู้ในการลงทุนทำเกษตรที่ถูกต้อง
 • ทางออกของเกษตรกรยุคใหม่

บทที่ 3 เริ่มต้นกับการเป็นเกษตรกร

 • ความแตกต่างของชีวิตชนบทและชีวิตเมือง
 • เริ่มต้นปรับตัวกับชีวิตเกษตรกร
 • จะเริ่มทำเกษตรต้องมีเงินทุนอะไรบ้าง
 • แหล่งเงินทุนหาได้จากที่ไหนบ้าง
 • มาจับจองที่ดินกันเถอะ
 • ราคาที่ดินตอนนี้เป็นอย่างไร
 • ทุนความรู้
 • เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 • เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
 • หาตลาดขายสินค้า
 • น่ารู้คู่การเกษตร : การทำเกษตรเชิงเดี่ยว

บทที่ 4 ทำเกษตรแล้วไม่จน ถ้าวางแผนดี

 • มาจำลองความคุ้มค่ากันดูก่อนดีกว่า…
 • การคำนวณตัวเลขทางการเงินก่อนลงมือ
 • การคำนวณจุดคุ้มทุนคืออะไร
 • ต้นทุนการทำนา
 • วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
 • การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

บทที่ 5 ปลูกพืชผสมผสาน ยั่งยืน และมั่นคง

 • แนวคิดเริ่มต้นของการทำเกษตรแบบพอเพียง
 • ส่วนที่หนึ่ง : นาข้าว
 • ส่วนที่สอง : สระน้ำ
 • ส่วนที่สาม : ปลูกพืชแบบผสมผสาน
 • ส่วนที่สี่ : ที่อยู่อาศัย
 • การออกแบบสวนเกษตรสำคัญอย่างไร
 • ที่ดินของวูดดี้
 • ลองคำนวณรายรับจากแปลงต่างๆ
 • แนวความคิดและหลักการออกแบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน
 • สรุปค่าใช้จ่ายและรายรับ

บทที่ 6 วางระบบการปลูกพืชหมุนเวียนและการทำเกษตรชีวภาพ

 • ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเป็นอย่างไร
 • ตัวอย่างการปลูกพืชหมุนเวียน
 • ตัวอย่างพืชหมุนเวียนอื่นๆ
 • เกษตรชีวภาพคืออะไร
 • วิเคราะห์คุณภาพดิน
 • สาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพ
 • เลือกใช้ปุ๋ยตามหลักเกษตรชีวภาพ
 • เกษตรชีวภาพ VS เกษตรเคมี

บทส่งท้าย

 • ชีวิตเกษตรกรในชนบทของวูดดี้
 • บทสรุปของการทำเกษตรในยุคปัจจุบัน ในอนาคต…
 • บทความส่งท้าย : อนาคตของพลังงาน
 • เกษตรกรรม ที่ดิน และการลงทุน

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/4Pxtq5

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://goo.gl/pA2GcQ , http://goo.gl/D8CwTJ

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต