ทำธุรกิจเกษตร รวยได้ไม่ยาก (Easy Guide: Wealth with Agricultures)

เส้นทางลงทุนใหม่ในผืนดินที่สดใสและยั่งยืนที่สุดในตอนนี้ หนังสือเล่มนี้จะขอเล่าสู่เส้นทางการลงทุนที่คนในเมืองหลายคนยังคิดไม่ถึง เปิดโลกทัศน์ให้ผู้อ่านชาวไทยมองเห็นการ ทำธุรกิจเกษตร กรรมเป็นเหมือนหนึ่งช่องทางการลงทุนที่ทำแล้วร่ำรวยอย่างยั่งยืน

หนังสือช่วยบอกแนวคิดและวิธีที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจด้านการเกษตรตามแนวทางการทำเกษตรแบบพอเพียง หนังสือเล่มนี้เป็นประตูบานแรกที่ทำให้ทุกคนหันมาสนใจประกอบอาชีพเกษตรกร (โดยไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างยากจนอีกต่อไป) อ่านง่าย มีภาพประกอบตลอดเล่ม เหมาะกับคนไทยทุกวัย

ทำธุรกิจเกษตร

รายละเอียด

ทำธุรกิจเกษตรรวยได้ไม่ยาก (Easy Guide: Wealth with Agricultures)

  • วันที่ผลิต: 2012-12-20
  • จำนวนหน้า: 192
  • นักเขียน: คณิต นิมมาลัยรัตน์
  • ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.
  • ครั้งที่พิมพ์: 1
  • บรรณาธิการ: ต่อทอง ทองหล่อ
  • ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

สารบัญในเล่ม

บทเริ่มต้น จากชีวิตคนเมืองสู่ชีวิตเกษตรพอเพียง

  • เบื่อกันบ้างไหมกับสังคมเมือง
  • เหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของผมต้องเปลี่ยนแปลง
  • วูดดี้จูเนียร์… เหลนในอนาคตของผม
  • เมืองแห่งการเกษตรในอนาคต
  • การเกษตรพอเพียง… หนทางสู่เกษตรนิยมในอนาคต
  • เจ้าเอบ็อตหุ่นยนต์จากอนาคต
  • เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 1 ทำไมต้องไปเป็นเกษตรกร

  • จากเมืองใหญ่กลับสู่บ้านเกิด
  • อนาคตของเกษตรกรรม
  • จุดเปลี่ยนของโลกอนาคต จากทุนนิยมไปเป็นเกษตรนิยม
  • ประเทศไทยได้เปรียบอย่างไร
  • อนาคตของเกษตรกรรมในประเทศไทย
  • ทำไมเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้

บทที่ 2 ปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบัน

  • เพราะอะไรเกษตรกรในปัจจุบันถึงยากจน
  • ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
  • ปัญหาภาวะสินค้าล้นตลาด
  • การขาดแคลนความรู้ในการลงทุนทำเกษตรที่ถูกต้อง
  • ทางออกของเกษตรกรยุคใหม่

บทที่ 3 เริ่มต้นกับการเป็นเกษตรกร

  • ความแตกต่างของชีวิตชนบทและชีวิตเมือง
  • เริ่มต้นปรับตัวกับชีวิตเกษตรกร
  • จะเริ่มทำเกษตรต้องมีเงินทุนอะไรบ้าง
  • แหล่งเงินทุนหาได้จากที่ไหนบ้าง
  • มาจับจองที่ดินกันเถอะ
  • ราคาที่ดินตอนนี้เป็นอย่างไร
  • ทุนความรู้
  • เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
  • เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
  • หาตลาดขายสินค้า
  • น่ารู้คู่การเกษตร : การทำเกษตรเชิงเดี่ยว

บทที่ 4 ทำเกษตรแล้วไม่จน ถ้าวางแผนดี

  • มาจำลองความคุ้มค่ากันดูก่อนดีกว่า…
  • การคำนวณตัวเลขทางการเงินก่อนลงมือ
  • การคำนวณจุดคุ้มทุนคืออะไร
  • ต้นทุนการทำนา
  • วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
  • การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

บทที่ 5 ปลูกพืชผสมผสาน ยั่งยืน และมั่นคง

  • แนวคิดเริ่มต้นของการทำเกษตรแบบพอเพียง
  • ส่วนที่หนึ่ง : นาข้าว
  • ส่วนที่สอง : สระน้ำ
  • ส่วนที่สาม : ปลูกพืชแบบผสมผสาน
  • ส่วนที่สี่ : ที่อยู่อาศัย
  • การออกแบบสวนเกษตรสำคัญอย่างไร
  • ที่ดินของวูดดี้
  • ลองคำนวณรายรับจากแปลงต่างๆ
  • แนวความคิดและหลักการออกแบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน
  • สรุปค่าใช้จ่ายและรายรับ

บทที่ 6 วางระบบการปลูกพืชหมุนเวียนและการทำเกษตรชีวภาพ

  • ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเป็นอย่างไร
  • ตัวอย่างการปลูกพืชหมุนเวียน
  • ตัวอย่างพืชหมุนเวียนอื่นๆ
  • เกษตรชีวภาพคืออะไร
  • วิเคราะห์คุณภาพดิน
  • สาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพ
  • เลือกใช้ปุ๋ยตามหลักเกษตรชีวภาพ
  • เกษตรชีวภาพ VS เกษตรเคมี

บทส่งท้าย

  • ชีวิตเกษตรกรในชนบทของวูดดี้
  • บทสรุปของการทำเกษตรในยุคปัจจุบัน ในอนาคต…
  • บทความส่งท้าย : อนาคตของพลังงาน
  • เกษตรกรรม ที่ดิน และการลงทุน

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/4Pxtq5

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://goo.gl/pA2GcQ , http://goo.gl/D8CwTJ

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต