ถึงว่า! คาเฟ่ อเมซอน Café Amazon คนแห่สมัครแฟรนไชส์เดือนละ 500 ราย แต่ OR อนุมัติได้ปีละ 500 สาขา เท่านั้น

คาเฟ่ อเมซอน Café Amazon เรียกได้ว่าเป็นผู้นำ (Brand Leadership) ในธุรกิจกาแฟไทย ตอนนี้มีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 3,500 แห่ง และยังได้ขยายสาขาในอีกหลายประเทศเช่น ลาว ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น โอมาน สิงคโปร์ จีน เวียดนาม กัมพูชา

แต่เชื่อหรือไม่ว่าในช่วงเริ่มกิจการยุคแรกๆ Café Amazon มียอดขายแค่ 40 แก้วต่อสาขาเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ยอดขายแต่สาขาเฉลี่ยกว่า 300 แก้ว ซึ่งถือว่าสูงมาก ยังไม่นับรวมยอดขายในสาขาต่างประเทศอย่างที่กัมพูชามียอดขายเฉลี่ยต่อสาขาถึงวันละ 1,000 แก้ว

www.ThaiSMEsCenter.com เชื่อว่าการลงทุนกับ Café Amazon เป็นแนวคิดของใครหลายคน แต่เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ ว่าแบรนด์ยอดฮิตที่มีคนสนใจแห่สมัครแฟรนไชส์เดือนละกว่า 500 ราย ต่อปีมีคนสนใจไม่ต่ำกว่า 6,000 ราย แต่กลับอนุมัติเปิดสาขาแฟรนไชส์ใหม่ปีละ 500 สาขา อะไรคือแนวคิดที่ Café Amazon นำมาใช้ วันนี้เราจะไปศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจพร้อมกัน

“Beyond Coffee” แนวคิดสู่ความสำเร็จของ “Café Amazon”

คาเฟ่ อเมซอน Café Amazon

เป้าหมายของ Café Amazon ไม่ใช่แค่ธุรกิจร้านกาแฟแต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของนักเดินทางจึงใช้รูปแบบการการกระจายสาขาไปยังสถานีบริการน้ำมันของปตท. เพื่อให้ Café Amazon เป็นที่ให้นักเดินทางได้ผ่อนคลาย ด้วยแนวคิด Beyond Coffee’ ที่ต้องการสร้างประสบการณ์เหนือระดับให้กับผู้บริโภคด้วยคุณภาพสินค้าและบริการ ทำกาแฟให้เป็นมากกว่าแค่เครื่องดื่ม และทำให้ Café Amazon เป็นมากกว่าร้านกาแฟทั่วไป

รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับเมล็ดกาแฟที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีก่อนนำไปคั่วในระบบปิดที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ทำให้ได้เมล็ดกาแฟคุณภาพดี ไม่มีการปนเปื้อน ก่อนกระจายไปสู่บาริสต้าในแต่ละสาขา นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ “บริการ” โดย Café Amazon จะมีการ Re-Training พนักงานตามระยะเวลาที่กำหนด และตรวจมาตรฐานของสาขาต่าง ๆ ทุกเดือน จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอกันในทุกสาขา

5

ภาพจาก https://bit.ly/3POUdLz

ไม่นับรวมในเรื่องการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคสมัยต่อเนื่อง เช่น รองรับการจ่ายผ่าน QR CODE Payment ระบบสะสมแต้ม Blue card และล่าสุดกับ Café Amazon App ที่ให้ลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มและจ่ายล่วงหน้าได้ผ่านแอป พร้อมเลือกเวลารับที่ร้านได้โดยไม่ต้องรอ เป็นต้น

Café Amazon ธุรกิจที่เน้น “คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ”

4

ในแต่ละปีมีคนสนใจต้องการลงทุนเปิดร้าน Café Amazon เฉลี่ยเดือนละกว่า 500 ราย แต่พบว่า บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ มีการอนุมัติให้เปิดสาขาใหม่เพียงปีละ 500 แห่ง เหตุผลสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ เพราะทางบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นการขยายสาขาในเชิงปริมาณ แต่ต้องการให้ Café Amazon เป็นธุรกิจที่สร้างกำไรให้ผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีต้องมีโอกาสคืนทุนได้ภายใน 3 ปี ดังนั้นการพิจารณาจึงต้องรอบคอบเป็นพิเศษ โดยมีเงื่อนไขในการพิจารณาที่น่าสนใจ เช่น

  • ขนาดพื้นที่ที่เสนอพิจารณา ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร
  • การพิจารณาพื้นที่ จะพิจารณาตามลำดับ ก่อน-หลัง ที่มีการยื่นเข้ามา แต่ทั้งนี้ OR สามารถพิจารณานำใบสมัครพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมาพิจารณาก่อนตามที่เห็นสมควร
  • ในกรณีพื้นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน OR จะพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุดเป็นลำดับแรก โดยไม่พิจารณาลำดับคิวและหากพื้นที่นั้นมีผู้สมัครเข้ามาเกิน 1 ท่าน OR จะพิจารณาตามลำดับ ก่อน-หลัง ที่มีการยื่นเข้ามาหรือได้รับสิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่
  • พื้นที่ที่เสนอพิจารณา ต้องแนบแปลน (Lay Out) ภาพถ่าย พร้อมระบุตำแหน่งที่ตั้ง ระบุละติจูด ลองจิจูด ให้ชัดเจนและถูกต้อง
  • พื้นที่ที่เสนอพิจารณาต้องมีระยะห่างจากร้าน Cafe Amazon ที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้วหรือได้รับสิทธิ์เปิดร้านแล้วแต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขที่ OR กำหนด
  • พื้นที่ที่เสนอพิจารณาต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีและค่าเช่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดย OR จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

3

และในกรณีที่ผ่านการอนุมัติให้เปิดสาขาแฟรนไชส์ได้ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องดำเนินการเปิดร้านภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติสิทธิแฟรนไชส์ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลากำหนด ธุรกิจ Cafe Amazon สามารถพิจารณายกเลิกการให้สิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2

รวมถึงผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร และชำระเงินค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านตามรายการที่ ธุรกิจ Cafe Amazon กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามที่ ธุรกิจ Cafe Amazon เรียกเก็บให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเปิดร้าน และ ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ ต้องเข้ารับการอบรมล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปิดร้าน 1 เดือน และต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการ

1

จะเห็นได้ว่า Cafe Amazon ให้ความสำคัญกับ “คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ” เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและทำให้ลูกค้าประทับใจในทุกสาขา อันเป็นวิสัยทัศน์และแนวทางธุรกิจที่ชัดเจน ก็เป็นผลดีต่อผู้ลงทุนเช่นกันที่มั่นใจได้ว่าการลงทุนกับ Cafe Amazon จะสามารถสร้างรายได้และเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวได้อย่างแท้จริง ปัจจุบันมีสาขาที่ประสบความสำเร็จอยู่ทั่วประเทศ ถือเป็นต้นแบบแฟรนไชส์ที่น่าสนใจและใครที่อยากทำธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจตัวเองได้


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ขอบคุณข้อมูล https://bit.ly/3Q0GKjl , https://bit.ly/3oBjcG4 , https://bit.ly/3Jltio3 , https://bit.ly/3Q5TNjF , https://bit.ly/3SbW1zw

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3cZumSF

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด