ติวเข้ม เคมี ม.ปลาย พิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

หนังสือติวเข้ม เคมี ม.ปลาย พิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ได้รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชา “เคมี” จากหนังสือเรียน พร้อมแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เคมี ม.ปลาย

เหมาะสำหรับทั้งใช้เตรียมสอบในห้องเรียนเพื่อเพิ่ม GPA ชั้น ม.4-6 เตรียมสอบ PAT2, กสพท และโควต้า สายวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่างๆ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

มีเนื้อหาที่สำคัญในวิชาเคมีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตรงตามแนวข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดยเฉพาะหลักสำคัญที่ออกข้อสอบเสมอๆ แยกบทสรุป แผนภาพ สะดวกในการจดจำ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆได้เป็นอย่างดี

ทั้งยังประกอบด้วยแบบทดสอบเสริมทักษะพร้อม เฉลย โจทย์ฝึกประสบการณ์เพื่อเสริมความแม่นยำพร้อมเฉลย จึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือเตรียมสอบเก็บคะแนน สอบประจำภาค สอบ O-net, Pat และสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกสถาบัน รวมทั้งใช้เสริมพื้นฐานความรู้ในวิชาเคมี สำหรับผู้เรียนวิชานี้

วิชาเคมีเป็นวิชาที่จำเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจและการทบทวนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในการจดจำสูตรต่าง ๆ ถ้านักเรียนมีความอดทนและพากเพียรอยู่เป็นประจำก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอนในอนาคต

สารบัญ

  • บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง
  • บทที่ 2 อะตอมและตารางธาตุ
  • บทที่ 3 พันธะเคมี
  • บทที่ 4 โมลสัมพันธ์
  • บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
  • บทที่ 6 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
  • บทที่ 7 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • บทที่ 8 สมดุลเคมี

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/6wjOvQ

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/7ZwUlw

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต