ตลาดค้าข้าว “ ซีคอนสแควร์ – ซีคอน บางแค ” คึกคัก ประชาชนร่วมอุดหนุนข้าวสารจากชาวนาตรงสู่ผู้บริโภค

เพราะคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และ ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม มีลูกค้าและประชาชนที่มาใช้บริการในศูนย์ฯ ให้การตอบรับช่วยซื้อข้าวจากชาวนาในโครงการ “ซื้อข้าวช่วยชาวนา” กันอย่างอบอุ่น 

หนึ่งในประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ นางกาญจนา พัฒนธีรบูรณ์ ได้สนใจเลือกซื้อข้าวที่นำมาจำหน่ายในตลาดค้าข้าวแห่งนี้ กล่าวว่า

“อยากช่วยกระดูกสันหลังของชาติ อยากช่วยสนับสนุนและอุดหนุนข้าวที่ผลิตจากชาวนาโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค่าคนกลางเพื่อให้ราคาข้าวดีขึ้นและชาวนาอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณซีคอนสแควร์ที่และผู้เกี่ยวข้องที่ยื่นมาเข้ามาช่วยแบ่งพื้นที่เปิดตลาดค้าข้าวให้ชาวนาในครั้งนี้”

ซีคอน บางแค

dd4

เช่นเดียวกับ นางปิยนันท์ ธนกาญจน์ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค กล่าวว่า “ต้องการอยากจะช่วยเหลือชาวนา โดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จากชาวนาผู้ผลิตเราเป็นผู้บริโภค เราก็อยากจะมาคุยกับเขา ช่วยเหลือเขา อยากให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ถ้าเปิดโอกาสให้ชาวนาเข้าไปขายไปนำเสนอสินค้าของตัวเองมันก็จะเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจในการที่เขาจะได้มาดูว่า ข้าวมีพันธุ์ไหน พันธุ์ใหม่ๆ ให้เห็นและมีตัวเลือกเยอะ ถ้าไปตามร้านจะเจอแต่ข้าวเก่าๆเดิมๆ ซึ่งมาที่นี่ก็มีข้าวพันธ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นเราก็ช่วยเขาซื้อ”

dd5

dd8

สำหรับโครงการ “ซื้อข้าวช่วยชาวนา” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นโดย “ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค” ร่วมกับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตลาดค้าข้าวให้ชาวนาหลายภูมิภาคนำข้าว และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว และเพื่อเป็นการสนับสนุนเพิ่มช่องทางจำหน่ายข้าวของกลุ่มเกษตรกรชาวนา สู่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งเป็นการพยุงราคาข้าวให้สูงขึ้น ให้พ้นจากวิกฤตการขาดทุนจากการทำนา

dd13

ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2559 ณ ชั้น 1 โซนโรบินสัน ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และ ชั้นบี หน้าศูนย์อาหาร ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้าวที่นำมาจำหน่ายที่ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ได้แก่

 • ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
 • ข้าวกล้องสังข์หยด
 • ข้าวกล้องทับทิมชุมแพ
 • ข้าวสารปทุมธานี1
 • ข้าวหอมมะลิ105
 • ข้าว กข15 จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ข้าวพะโด๊ะ และ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อาทิ
  • ชาข้าวสาลี จ.เชียงใหม่
  • ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ กข15 หอม กระเทียม พริกสดและแห้ง จ.ศรีสะเกษ
  • ข้าวกล้องลืมผัว ข้าวกล้องและข้าวสารไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องพญาลืมแกงอินทรีย์ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง และสินค้าแปรรูปจากข้าว จ.เพชรบูรณ์
  • ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี
  • ข้าวสังข์หยด จ.พัทลุง
  • ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวหอมมะลิ มะลินิล สังข์หยด จ.ร้อยเอ็ด
  • และข้าวหอมมะลิ ข้าวฮางงอกหอมมะลิ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวฮางงอกลืมผัว ข้าวฮางงอก 6 สายพันธุ์ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อาทิ ข้าวผงชงดื่ม จ.ชัยภูมิ
  • ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ กข15 ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล จ.สุรินทร์
  • ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมเวสสันตะระ ข้าวหอมมะลิ105 จ.บุรีรัมย์
  • ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ จ.สุโขทัย
  • ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวลืมผัว ข้าวสามสี จ.พิจิตร
  • ข้าวปทุมธานี ข้าวหอมมะลิ ข้าวมะลิแดง ข้าวมะลิดำ จ.สุพรรณบุรี
  • ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าว กข6 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมนิล ข้าวทับทิมชุมแพ จ.ยโสธร
  • ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ จ.นครสวรรค์
  • ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวกข6 ข้าวหอมนิล จ.สกลนคร
  • และข้าวหอมมะลิ จ.ขอนแก่น

dd6

dd12

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม ได้แก่ ข้าวฮางงอกหอมมะลิ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวฮางงอกลืมผัว ข้าวฮางงอก 6 สายพันธุ์ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อาทิ

ข้าวผงชงดื่ม จ.ชัยภูมิ, ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ข้าวสารหอมมะลิ จ.นครสวรรค์, ข้าวพญาลืมแกง และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อาทิ ข้าวหลามพญาลืมแกง จ.เพชรบูรณ์, ข้าวหอมมะลิ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล จ.ยโสธร, ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวดำ จ.ร้อยเอ็ด, ข้าวหอมมะลิ105 ข้าว กข6 ข้าวหอมนิล จ.สกลนคร และข้าวหอมมะลิ กข15 จ.สุรินทร์

dd11

dd10

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรชาวนาไทย ในโครงการ “ซื้อข้าวช่วยชาวนา” ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณ ชั้น 1 โซนโรบินสัน ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และชั้นบี หน้าศูนย์อาหาร ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : Kanda Kongseekeaw <kanda.k@SEACONSQUARE.COM>

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต