ฉลองครบรอบ 2 ปี Gakken Classroom Thailand ตอกย้ำ! พันธกิจการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง

ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในต้นแบบของระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในยุคนี้ ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย จึงมุ่งหวังให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในสถาบันดังๆ ของญี่ปุ่น

โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนแบบญี่ปุ่นดูก้าวล้ำนั้น เป็นเพราะการพัฒนาทักษะและรู้จักฝึกฝนให้เด็กนักเรียน สามารถเอาความรู้ที่เรียน ไปประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวัน

ฉลองครบรอบ

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะแนะนำให้เด็กๆ รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้รู้จักกับสถาบันสอนพิเศษเด็กนักเรียนชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีในประเทศไทย สถาบันสอนพิเศษเด็กนักเรียนระดับประถมแห่งนี้ ได้มีส่วนร่วมพัฒนาทักษะเด็กนักเรียนไทย และสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างไม่หยุดยั้ง

นั่นคือ “โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม” (Gakken Classroom Thailand) โรงเรียนสอนพิเศษรูปแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับเด็กๆ อายุ 6-12 ปี

2 ปีแห่งการสอน “วิทย์-คณิต” แบบฉบับ Gakken ญี่ปุ่น

kk3

Gakken Classroom ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 2 ปี และกำลังก้าวสู่ปีที่ 3 ในประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจ “สถาบันพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแบบฉบับ Gakken ประเทศญี่ปุ่น”

ในทุกนาทีที่โลกหมุนความท้าทายใหม่เกิดขึ้นทุกที่ ไม่เพียงเราที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้ แต่เด็กๆ เอง ก็จำเป็นต้องรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเอาชนะมันด้วยตัวของพวกเขาเอง

ขณะที่ Gakken Classroom ได้เข้ามาช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิตผ่านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อว่าทัศนคติที่ดี จะทำให้เด็กๆ กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาแทนการหลีกเลี่ยง

สามารถตอบสนองในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง และการแสดงความคิดด้วยความมั่นใจ คือ พื้นฐานสำคัญที่ช่วยนักเรียนของ Gakken Classroom หาคำตอบให้กับความท้าทายในชีวิตได้

kk4

Gakken Classroom ได้แบ่งทักษะในชีวิตเป็น 2 กลุ่มง่ายๆ คือ ทักษะที่มองเห็นได้ และทักษะที่มองไม่เห็น กลุ่มที่มองเห็นได้ เช่น คะแนนที่ดีขึ้น หรือรางวัลจากการแข่งขัน เป็นสิ่งที่จับต้องได้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ในทางตรงกันข้าม ความคิดอย่างมีตรรกะ การตัดสินใจที่ดี การมีสมาธิ แรงจูงใจ มีมานะอุสาหะ และทัศนคติของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกลุ่มทักษะที่มองไม่เห็นที่ช่วยสร้างแรงสนับสนุนให้กับทักษะที่มองเห็นได้ เสมือนกับรากที่คอยค้ำจุนลำต้นของต้นไม้ไว้ ซึ่งทั้ง 2 ทักษะนี้ควรจะถูกพัฒนาควบคู่กันไป

ดังนั้น Gakken Classroom จึงเป็นสถาบันฯ ที่นำเอาการบูรณาการระหว่าง “การฝึกฝน” และ “กระบวนการการเรียนรู้” ผ่านวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาช่วยให้นักเรียนให้มีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งพัฒนาทักษะ – สร้างการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างแท้จริง

kk6

สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนของ Gakken Classroom มีด้วยกัน 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนแต่ละคนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกหัดของ Gakken Classroom ถูกออกแบบมาเพื่อฝึกทักษะการคิด ตั้งแต่การเข้าใจบทเรียน การยืนยันความเข้าใจ นำไปสู่การนำความรู้ที่ได้จากความเข้าใจไปปรับใช้

หน้าที่ของคุณครู Gakken Classroom คือยืนยันว่านักเรียนเข้าใจจริงๆ หากพบข้อผิด คุณครูจะให้คำแนะนำและแนะแนวทางให้กับพวกเขา ทำให้เด็กๆ สามารถสังเกตเห็นข้อผิดพลาด และแก้ไขได้ด้วยตนเอง

แม้ว่าพวกเด็กนักเรียนจะทำถูกหมดแล้วก็ตาม คุณครูก็ยังต้องทำให้มั่นใจว่า นักเรียนของ Gakken Classroom เข้าใจถึงแนวคิดและขั้นตอนของแบบฝึกหัดนั้นๆ จริงๆ

kk7

สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ Gakken Classroom ได้ออกแบบการเรียนโดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น อากาศ แสง แบตเตอรี่ เป็นต้น เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจคุณสมบัติที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้

โดยหลักสูตรของ Gakken Classroom มุ่งหวังให้เด็กๆ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็กๆ มักจะถามว่า “ทำไม” และ “อย่างไร” อยู่เสมอ นั่นคือธรรมชาติความอยากเรียนรู้ของเด็ก

ซึ่งคุณครูของ Gakken Classroom จะทำให้พวกเขาได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านการทำการทดลองที่สนุกสนาน ซึ่งจะทำเด็กๆ ให้เข้าใจ จดจำ และรู้สึกรักวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น การเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นการกระตุ้นสติปัญญา จึงจำเป็นต้องทำให้เด็กรู้สึกว่า วิชาวิทยาศาสตร์น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเขามากที่สุด

ผู้นำด้านการสอนพิเศษเด็กประถมในญี่ปุ่น

kk8

แม้ว่า Gakken Classroom จะเป็นสถาบันสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใหม่สำหรับประเทศไทย แต่ในประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการสอนพิเศษมายาวนานกว่า 40 ปี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีการสมัครเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนและผู้ปกครองต่างพึงพอใจเป็นอย่างมาก กับแนวทางการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์

ส่งผลให้ Gakken Classroom ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด้านความพึงพอใจของลูกค้า 2 ปีซ้อน (2014-2015) และก้าวขึ้นมาเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด ด้านโรงเรียนสอนพิเศษสำหรับเด็ก ระดับประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

พร้อมรับผู้สนใจแฟรนไชส์ทั่วประเทศ

kk9

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา Gakken Classroom ได้ตั้งเป้าหมายขยายสาขาให้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง

โดย Gakken Classroom ต้องการผู้ที่มีความสนใจ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมเป็นแฟรนไชส์ Gakken Classroom และพัฒนาเด็กไทยไปพร้อมกันกับทางสถาบันฯ ปัจจุบัน Gakken Classroom มีสาขากว่า 30 สาขาในประเทศไทย คอยให้การสนับสนุนเด็กๆ ให้สามารถเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ Gakken Classroom ทางสถาบันฯ ได้มีระบบการให้ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนตลอดการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งไปจนตลอดการดำเนินงานต่างๆ

รวมถึงการให้สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้า Gakken Classroom สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมการอบรมเบื้องต้นและการติดตามการสอน เพื่อให้ครูสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

kk10

สำหรับใครสนใจลงทุนแฟรนไชส์ Gakken Classroom กรุณาติดต่อ

คุณก้องพิภพ นรเอี่ยม
สนใจเปิดแฟรนไชส์ โทร. 02-662-3000 ต่อ 4422

โทรสาร : 02-662-0919
อีเมล์:  gakkenclassroom@gakken-nanmeebooks.com, kongpipob@gakken-nanmeebooks.com

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com
อ่านจดหมายข่าวอื่นๆ www.thaifranchisecenter.com/newsletter

ข้อมูลแฟรนไชส์ โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2L3a6l3

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์