คู่มือ การอ่านงบการเงิน ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ คู่มือ การอ่านงบการเงิน ฉบับสมบูรณ์ การจะทำให้ตัวคุณ หรือท่านที่เป็นนักลงทุนแกร่งกล้า สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเอง แม้สภาวการณ์ต่างๆ จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นโลกก็ตาม นั่นก็คือ การศึกษางบการเงินของบริษัทหนึ่งๆ ที่คุณคิดจะลงทุนในหุ้นเอาไว้ให้ดี เพราะหากคุณศึกษางบการเงินมาอย่างดี

การอ่านงบการเงิน

จะทำให้คุณได้หุ้นที่มีพื้นฐานดีเอาไว้ลงทุน และเมื่อได้หุ้นพื้นฐานดีจากการค้นหาด้วยการอ่านงบการเงินแล้ว แม้สภาวะตลาดจะผันผวนแค่ไหน ราคาหุ้นที่คุณเลือกแล้วจากการอ่านงบการเงินอาจจะตกลงบ้าง แต่ที่สุดแล้วหุ้นของคุณก็จะกลับขึ้นมาอีกครั้ง นั่นก็เพราะคุณได้หุ้นที่มีพื้นฐานดีจากการอ่านงบการเงินนั่นเอง

สารบัญ

  • บทนำ งบการเงิน เครื่องมือสำคัญสร้างประโยชน์หลากด้านโดยเฉพาะทำให้คุณได้หุ้นที่มีพื้นฐานดีที่จะสร้างความมั่งคั่ง สร้างกำไร จากการลงทุนในหุ้นให้เกิดขึ้นจริง
  • บทที่หนึ่ง ทำความเข้าใจงบการเงินในภาพรวมได้ง่ายๆ
  • บทที่สอง ทำความเข้าใจการวิเคราะห์งบการเงินเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
  • บทที่สาม แล้วเราจะหางบการเงินของหุ้นตัวที่เราสนใจ เพื่อนำมาวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณได้จากที่ไหน
  • บทที่สี่ ลงมือวิเคราะห์งบการเงินขั้นที่หนึ่งในเชิงคุณภาพ
  • บทที่ห้า ลงมือวิเคราะห์งบการเงินขั้นที่สองในเชิงปริมาณ
  • บทที่หก การนำหมายเหตุประกอบงบการเงินมาใช้เพื่อให้การวิเคราะห์งบการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/OmXMCX

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/LFUiAW , https://goo.gl/x8LE1M

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต