คู่มือเรียน – สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป. 1 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ คู่มือเรียน – สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป. 1 ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน

สอบภาษาอังกฤษ

โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมสำคัญให้ได้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงรวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

 • บทที่ 1 Hello. / Hi. (สวัสดี)
 • บทที่ 2 Good morning. Good afternoon. Good evening (อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนบ่าย, สวัสดีตอนเย็น)
 • บทที่ 3 Good bye. / Good night. (ลาก่อน ราตรีสวัสดิ์)
 • บทที่ 4 How are you? (คุณสบายดีไหม)
 • บทที่ 5 And how are you? (แล้วคุณล่ะ สบายดีไหม)
 • บทที่ 6 May I help you? (มีอะไรให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ)
 • บทที่ 7 May I come in, please? (ขออนุญาตเข้าไปได้ไหมครับ/ค่ะ)
 • บทที่ 8 Excuse me. (ขอประทานโทษนะครับ/ค่ะ)
 • บทที่ 9 Excuse me, May I come in, please? (ขอประทานโทษนะครับ/ค่ะ, ขออนุญาตเข้าไปได้ไหม)
 • บทที่ 10 Pardon me? (อะไรนะครับ/ค่ะ)
 • บทที่ 11 I’m sorry. (ฉันเสียใจ)
 • บทที่ 12 Reading and Writing : A–Z (อ่านและเขียนตัวอักษร เอ–ซี ตัวพิมพ์ใหญ่)
 • บทที่ 13 Reading and Writing : a–z (อ่านและเขียนตัวอักษร เอ–ซี ตัวพิมพ์เล็ก)
 • บทที่ 14 What is it? (มันคืออะไร)
 • บทที่ 15 Is this a book? (นี่คือหนังสือใช่ไหม)
 • บทที่ 16 Stand up, Sit down. (ยืนขึ้น, นั่งลง)
 • บทที่ 17 Numbers (ตัวเลข)
 • บทที่ 18 Colors (สีต่างๆ)
 • บทที่ 19 Days (วัน)
 • บทที่ 20 Pronounciation (การอ่านออกเสียง)
  • คลังศัพท์ (Lexicon)
  • แบบฝึกหัดระดับประถมศึกษาปีที่ 1
  • เฉลยแบบฝึกหัดระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/akksPw

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/oNBW0Y , https://goo.gl/TqgGv8

คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป. 4 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ คู่มือเรียน – สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป. 4 ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน (more…)

คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ม.2 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือเรียน คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ม.2 ฉบับสมบูรณ์ สำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชองกระทรวงศึกษาธิการโดยมีโครงสร้างเนื้อหาตามที่สำนักพิมพ์กำหนดเนื้อหาในเล่มมีความทันสมัย (more…)

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต