คู่มือเตรียมความพร้อม ทำธุรกิจส่วนตัว (Quit your Job, Follow your Dream)

หนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อม ทำธุรกิจส่วนตัว (Quit your Job, Follow your Dream) ค้นหาตัวตนที่แท้จริง เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อก้าวสู่ฝัน ที่จะเป็นเจ้าของกิจการที่เราต้องการด้วยความมั่นใจถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง อ่านง่าย ชวนติดตาม

ทำธุรกิจส่วนตัว

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อพนักงานประจำหลายๆ คน ที่ลึกๆ แล้วไม่พอใจกับการทำงานในตอนนี้ และจริงๆ แล้วมีความฝันที่จะทำสิ่งอื่นอยู่แต่ไม่กล้าหากเส้นทางที่ต้องการยังมืดมน และไกลเกินไป

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว
ขอเป็นประกายแสงแรก เพื่อคนที่มีความฝันเหล่านั้น ทำความฝันให้เป็นจริง!!

สารบัญ

 • บทที่ 1 ครุ่นคิด ชีวิต มนุษย์เงินเดือน
 • บทที่ 2 ข้อดี ข้อเสีย ของการเป็นลูกจ้าง และการลาออกมาทำตามฝันเป็นเจ้าของกิจการ
 • บทที่ 3 รู้จักตนเอง และงานในฝัน
 • บทที่ 4 การพัฒนาจากภายใน สู่ภายนอก
 • บทที่ 5 วางแผนอนาคต: Career Goals
 • บทที่ 6 ปัญหา และทางแก้ เมื่อสวมหมวกสองใบ
 • บทที่ 7 การลาออกที่ดีที่สุด
 • บทที่ 8 เจ้าของธุรกิจเต็มตัว
 • บทที่ 9 แปดองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่ผู้ประกอบการต้องมี
 • บทที่ 10 รวมคำถามยอดฮิต ก่อนตัดสินใจลาออก
 • ภาคผนวก แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับเริ่มต้นกิจการ 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/k0yGoC

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/uuiXP2

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต