คำลักษณนาม ภาษาไทยใช้ให้ถูกต้อง

หนังสือ คำลักษณนาม ภาษาไทยใช้ให้ถูกต้อง ลักษณนาม เป็นคำนามอีกชนิดหนึ่งที่มีใช้ในภาษาไทยมายาวนาน คำชนิดนี้ช่วยให้เราสามารถบ่งบอก

คำลักษณนาม

ลักษณะของสิ่งของได้ถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันได้มีการหลงลืมกันไปมากทำให้ใช้กันอย่างผิด ๆ หรือใช้อย่างสับสน ด้วยเหตุนี้การศึกษาถึงหลักการใช้ตลอดจนสามารถพูด หรือเขียนลักษณนามได้อย่างถูกต้องจึงนับเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม

หนังสือเล่มนี้จึงได้ทำการเรียบเรียงเนื้อหาโดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกับลักษณนามในเบื้องต้น จนถึงระดับใช้งานได้คล่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถม,มัธยม, อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

 • ลักษณนาม คืออะไร
 • หมวดของการใช้ลักษณนาม
 • ตำแหน่งการวางคำลักษณนาม
 • นามบอกลักษณะ (ลักษณนาม) ที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์
 • ลักษณนามบอกชนิด
 • ลักษณนามบอกหมวดหมู่
 • ลักษณนามที่บอกสัณฐาน
 • ลักษณนามบอกจำนวนและมาตรา
 • ลักษณนามบอกอาการ
 • ลักษณนามซ้ำชื่อ
 • ลักษณะนาม หมวด ก-ฮ
 • คำนามที่ใช้ลักษณนามเฉพาะที่ควรจำ 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/s9EFte

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/HIGNfE , https://goo.gl/RuuvbZ

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต