ขอเป็นข้าพระบาท ทุกชาติไป ขอน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงาน ไทยเอสเอ็มอีเซ็นเตอร์ ขอน้อมจิตส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทยและแผ่นดินไทย พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ทรงเปรียบเป็นพลังแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย ที่ทรงประทานแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา

คณะผู้บริหารและทีมงาน ไทยเอสเอ็มอีเซ็นเตอร์ ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ภายใต้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมล้น ด้วยความรักและเมตตาต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย ขอตั้งจิตสืบสานประราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเป็นคนดีของแผ่นดิน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

“ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั้นคือคนไทยทั้งปวง” – พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช https://goo.gl/uPNyM2

ww1
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงาน ไทยเอสเอ็มอีเซ็นเตอร์

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต