การจัดการการเงิน เล่มเดียวจบ (Financial Management: Bullet Guide)

หนังสือ การจัดการการเงิน เล่มเดียวจบ (Financial Management: Bullet Guide) สรุปย่อการบริหารจัดการทางการเงิน กระชับ อ่านจบไว เข้าใจง่ายทันที คุณจะได้รู้เรื่องทั้งหมดนี้ภายในระยะเวลาอันสั้น!

  • บัญชีกำไรและขาดทุน
  • งบดุล
  • การควบคุมกระแสเงินสด
  • สินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคา
  • ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสด
  • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
  • งบประมาณ
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงบัญชี
  • ประเภทของธุรกิจ
  • การประเมินโครงการ

การจัดการการเงิน

เกี่ยวกับผู้เขียน

ฟิลิป แรมส์เดน (Philip Ramsden)

ทำงานเป็นนักบัญชี อยู่ในสถาบันการบริหารจัดการบัญชีชาร์เตอร์ด (Chartered Institute of Management Accountants) ครั้งหนึ่งมีเพื่อนร่วมงานเคยบอกฟิลิปขึ้นมาว่า

“นายดูไม่เหมือนนักบัญชีทั่วไปนะ” เขาสงสัยว่า อาจเป็นเพราะว่าเขาเป็นนักบัญชีที่หายากซึ่งสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีได้เข้าใจง่าย ไม่ทำ ให้ผู้ฟังสับสนเกี่ยวกับตัวเลขและคำ ศัพท์เฉพาะทางด้านบัญชี หรือที่เขา อธิบายเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีได้เข้าใจง่ายขนาดนี้ อาจเป็นเพราะเขาทำ มันด้วยความหลงใหลที่เขามีต่อช็อกโกแลต ก็เป็นได้

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อหนังสือได้ที่ : http://goo.gl/8RYQNc

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://goo.gl/zkLaeT

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต