“ กระทรวงพาณิชย์ ” มอบข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1 ตัน พร้อมเชิญชวนให้คนไทยบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์

“ กระทรวงพาณิชย์ ” จัดกิจกรรมมอบข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ จากแคมเปญออนไลน์ “รักใครให้ไรซ์เบอร์รี่” เพื่อลุ้นรับข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ 500 กิโลกรัม ฟรีตลอดปี และทุก 1 โพสต์ที่ร่วมกิจกรรม กระทรวงพาณิชย์จะร่วมบริจาคข้าว 10 กรัม รวมทั้งสิ้น 1,000 กิโลกรัม ให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมเชิญชวนให้คนไทยบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่และซื้อหามอบเป็นของขวัญแด่คนที่คุณรัก

กระทรวงพาณิชย์

โครงการ “รักใครให้ไรซ์เบอร์รี่” เชิญชวนให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ และซื้อหาเป็นของขวัญมอบให้แก่กัน เพื่อแสดงถึงความรักและความห่วงใยที่ผู้ให้มีต่อผู้รับ เพราะในข้าวไรซ์เบอร์รี่มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย และด้วยความที่เป็นอินทรีย์ทำให้ยิ่งดีต่อสุขภาพ อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพชีวิต รวมทั้งช่วยสร้างชุมชนให้แข็งแรง โดยที่ผ่านมา โครงการดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโครงการ และครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการขึ้น เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์โดยบริจาคข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์จำนวน 1,000 กิโลกรัมให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ในครั้งนี้ ได้จากแคมเปญออนไลน์ “รักใครให้ไรซ์เบอร์รี่” ที่ให้ประชาชนร่วมสนุกโพสต์ภาพเกี่ยวับข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อลุ้นรับรางวัลเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ 500 กิโลกรัมตลอดปี และกระทรวงพาณิชย์จะกำหนดร่วมบริจาคข้าวไรซ์เบอร์รี่ 10 กรัมต่อทุกๆ 1 โพสต์ ที่ร่วมสนุก

3

กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นที่จะให้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยใส่ใจสุขภาพ และเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์เป็นสินค้านำร่อง เพราะเป็นพันธุ์ข้าวมีคุณค่าอย่างมหัศจรรย์ รวมทั้งอยากสนับสนุนให้คนไทยหันมาสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่กันด้วยการมอบข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ และเป็นการแสดงความรู้สึกที่ดีต่อคนที่คุณรัก ดังชื่อแคมเปญที่ว่า “รักใครให้ไรซ์เบอร์รี่” นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ที่มีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรและผู้บริโภค

นำส่งข่าวประชาสัมพันธ์โดย
คุณสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง โทร.0-2553-3161-3, 096-916-3642

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก: ณัฐกร ลีนุกูล

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต