TF News | ส่องโฉมใหม่ “ศูนย์ฯ สิริกิติ์” ศูนย์ประชุมใหญ่สุดในไทย พร้อมเปิด ก.ย. 65

ขยายพื้นที่ใหญ่กว่าเดิม 5 เท่า รับผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1 แสนคน/วัน ด้วยขนาดพื้นที่ทั้งหมด 2.8 แสน ตร.ม. ห้องแสดงสินค้า 4.5 หมื่น ตร.ม. สู่การเป็น MICE ระดับนานาชาติ

TF News

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3B7p12o

[Total: 1    Average: 5/5]
TF News | ส่องโฉมใหม่ “ศูนย์ฯ สิริกิติ์” ศูนย์ประชุมใหญ่สุดในไทย พร้อมเปิด ก.ย. 65 written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 5/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors