TF News |ร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance)

จ้างงานผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ ปัจจุบันมี 9 สาขา แบ่งเป็นร้านผู้พิการทางการได้ยิน 7 สาขา ผู้สูงวัย 1 สาขา และทหารผ่านศึก 1 สาขา โดยสาขาแรกเปิดดำเนินการ กค.2561 -MGRonline-

cf01

อ้างอิงจาก https://bit.ly/33BOAKU

[Total: 0    Average: 0/5]

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors