Bangkokbanksme ปันความรู้การค้าการลงทุนย่านอาเซียน จัดสัมมนา “เวียดนามขุมทองของ SME ไทย”

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (กลาง) ให้การต้อนรับ นางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ให้เกียรติมาบรรยายในงานสัมมนา “เวียดนามขุมทองของ SME ไทย”

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors