Facebook Cafe! เครื่องดื่มฟรี พร้อมตรวจสอบความเป็นส่วนตัวให้ด้วย

ทุกวันนี้การเปิด Café กลายเป็นธุรกิจฮอตฮิตอันดับต้น ๆ ที่ผู้คนยุคนี้เลือกที่จะลงทุน เพราะสามารถเปิดได้ง่าย ส่วนเรื่องรุ่งหรือร่วงก็แล้วแต่ความเซียนของผู้ประกอบการด้วย

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors